Skoči na glavni sadržaj

Annales Instituti Archaeologici , Vol. XVIII No. 1, 2022.

  • Datum izdavanja: 30.12.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 30.12.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 1-6)

Contents (str. 1-6)


Kazalo


Exploring the Late Bronze Age settlement at Novi Grad na Savi in 2021 (str. 15-15)

Daria Ložnjak Dizdar, Lidija Miklik-Lozuk
Prethodno priopćenje


Archaeological excavations on Ivana Pavla II Street (the so-called Lupi plot) in Stari Grad on the island of Hvar (2021) (str. 48-49)

Marina Ugarković, Ana Konestra, Martina Korić, Antonela Barbir, Eduard Visković
Prethodno priopćenje


Finds of Roman military equipment and horse harness from the site of Ostrovo – Sokolovac (str. 72-73)

Asja Tonc, Marko Dizdar, Hrvoje Vulić
Prethodno priopćenje


Ecclesia S. Mariae de Turre cum capellis suis – utvrdivanje ranije faze crkve sv. Križa na lokalitetu Tar – Stancija Blek (Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Istra) (str. 129-129)

Ana Konestra, Gaetano Benčić, Enrico Cirelli, Klaudia Bartolić Sironić, Ilaria Sommariva
Prethodno priopćenje


Discovering the Old Dubrovnik Cathedrals. Research Activities and the International Collaboration in 2020–2022 (str. 141-142)

Maja Zeman, Suzana Damiani, Marta Perkić, Ivana Ožanić Roguljić, Kristina Turkalj
Prethodno priopćenje


On the archaeological excavation of the site of Mukoše near Goriš in 2021 (str. 155-156)

Juraj Belaj, Josip Pavić, Željko Krnčević
Prethodno priopćenje


The rhomboid breverl from Novska (str. 163-163)

Sebastijan Stingl
Prethodno priopćenje


The usage of hearth-related ceramic objects in Late Bronze Age households (str. 179-179)

Mia Marijan, Andreja Kudelić
Pregledni rad


The casting moulds for socketed axes from the site Kalnik – Igrišče (str. 188-188)

Snježana Vrdoljak
Pregledni rad


Comparative malacological collection as a scientific tool in archaeology (str. 210-211)

Antonela Barbir, Petar Crnčan
Pregledni rad


Excavations at the under the tumuli in Dolina near Nova Gradiška in 2021 (str. 222-222)

Daria Ložnjak Dizdar, Marko Dizdar
Kratko priopćenje


Upute autorima (str. 223-226)

Guidelines for contributors (str. 223-226)


Ostalo


Posjeta: 8.046 *