Skoči na glavni sadržaj

Geodetski list , Vol. XXIX (52) No. posebno izdanje, 1975.

  • Datum izdavanja: 31.12.1975.
  • Objavljen na Hrčku: 17.03.2023.

Sadržaj

Puni tekst

Povodom kongresnog broja (str. 5-6)

Ivan Buder
Uvodnik


Univerzalni model izravnanja (str. 7-14)

Krunislav Mihailović
Stručni rad


Toponimika i kartografija (str. 15-25)

Branko Borčić
Stručni rad


Metode korišćenja karata pri naučnim istraživanjima (str. 26-37)

Miodrag M. Nikolić
Stručni rad


Karta SR Hrvatske u mjerilu 1 : 300 000 (str. 38-45)

Paško Lovrić
Stručni rad


Katastarska opština kao radna zona naselja (str. 53-60)

Marko Gostović
Stručni rad


Elektronički čitači koordinata (str. 78-87)

Mladen Bolt
Stručni rad


Prilog ispitivanju postojeće tehnologije izrade planova fotogrametrijskom metodom (str. 109-116)

Dušan Tomković, Radinka Savić
Stručni rad


Posredno izravnanje slobodne geodetske mreže (str. 117-121)

Dušan K. Tomković
Stručni rad


Iz uredništva (str. 122-122)

Uredništvo Geodetskog lista
Vijest


Posjeta: 0 *