Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 21.12.2011.
  • Objavljen na Hrčku: 09.02.2012.

Sadržaj

Puni tekst

FOREWORD (str. 2-3)

UVODNIK (str. 2-3)


Uvodnik


DINAMIKA UČENJA I IZVOĐENJA GIMNASTIČKIH ELEMENATA U TJELESNOJ I ZDRAVSTVENOJ KULTURI – RAZLIKE PO SPOLU (str. 4-24)

Suncica Delas Kalinski, Durdica Miletic, Ana Bozanic
Izvorni znanstveni članak


SOCIAL-CONTEXTUAL DETERMINANTS OF PARENTAL BEHAVIOUR OF PRESCHOOL CHILDREN'S MOTHERS AND FATHERS (str. 25-55)

Ana Štironja Borić, Sanda Roščić, Maja Sedmak, Anja Šepčević, Gordana Keresteš
Ostalo


THE RECONCEPTUALIZATION OF EARLY CHILDHOOD CURRICULUM AND CHILDREN’S CIVIC COMPETENCES (str. 88-116)

Edita Slunjski, Biserka Petrović-Sočo
Prethodno priopćenje


UPORABA UMJETNIH NEURONSKIH MREŽA U PREDVIĐANJU PROFESIONALNIH KRETANJA MATURANATA (str. 117-141)

Zoran Miljkovic, Milica Gerasimovic, Ljiljana Stanojevic, Ugljesa Bugaric
Prethodno priopćenje


THINKING STRUCTURES AND MATHEMATICAL ACHIEVEMENTS IN CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES (str. 142-176)

Aleksandra Đurić-Zdravković, Mirjana Japundža-Milisavljević, Dragana Maćešić-Petrović
Prethodno priopćenje


CROATIAN WITH OR WITHOUT GRAMMAR (str. 177-200)

Vesna Požgaj Hadži, Maša Plešković, Tomislav Ćužić
Prethodno priopćenje


ULOGA NATJECANJA U KURIKULU NASTAVE INFOMATIKE (str. 201-231)

Ljerka Jukić, Ivan Matić
Stručni rad


NOVOSTI I DOGAĐAJI (str. 232-288)

NEWS AND EVENTS (str. 232-288)


Vijest


IZDANJA (str. 289-291)

BOOKS:OVERVIEW (str. 289-291)


Ostalo


Posjeta: 22.288 *