Skoči na glavni sadržaj

Tehnički glasnik , Vol. 5 No. 1, 2011.

  • Datum izdavanja: 01.07.2011.
  • Objavljen na Hrčku: 05.09.2012.

Sadržaj

Puni tekst

Laserske zrake u strojnoj industriji (str. 5-9)

Andrija Bernik, I. Stipetić
Stručni rad


A derivation of the mean absolute distance in one-dimensional random walk (str. 10-16)

Jurica Hižak, Robert Logožar
Izvorni znanstveni članak


Suvremene tehnologije, matematika i primjene (str. 17-21)

Damira Keček, Marijan Čančarević
Stručni rad


A spreadsheet application for the planning and tracking of project labor hours and expenditures (str. 22-29)

Robert Logožar, Ladislav Havaš
Izvorni znanstveni članak


Vrste i tehnike 3D teksturiranja (str. 30-34)

Andrija Bernik, D. Kelnarić
Stručni rad


Analiza doživljaja osnovnih tipografskih elemenata (str. 44-47)

A. Kuzmić, Mario Tomiša, Dean Valdec
Stručni rad


Zaštita elektroničkih podataka (str. 61-73)

Matija Varga
Stručni rad


MPEG-2 i MPEG-4 norme za kodiranje videosignala (str. 74-83)

J. Hoblaj, Dragan Matković
Stručni rad


Primjena elektrolučnog zavarivanja svornjaka u izradi spregnutih konstrukcija (str. 84-88)

Marko Horvat, D. Brezovački
Stručni rad


Upravljanje i primjena robota za zavarivanje "REIS ROBOTICS RV6L" (str. 98-102)

I. Ciglar, Zlatko Botak
Stručni rad


Proces implementacije lean-a u malim organizacijama (str. 103-108)

Mario Piškor, Veljko Kondić, Damir Mađerić
Stručni rad


Stanje razvoja strojnog vida (str. 109-114)

Remigiusz Łabudzki
Stručni rad


Prikaz tijeka proizvodnje u metaloprerađivačkom poduzeću MPD d.d. (str. 115-118)

Stjepan Golubić, Ante Čikić, B. Hršak
Stručni rad


Osnovna obilježja logističkog procesa održavanja (str. 126-133)

Veljko Kondić, Mario Piškor, Marko Horvat
Stručni rad


Značaj logističkog procesa nabave u poslovnom sustavu (str. 134-138)

G. Perčić, Goran Kozina
Stručni rad


Upravljanje vodoopskrbom (str. 139-142)

Goran Kozina, Vesna Kezele, Ivana Martinčević
Stručni rad


Korupcija i suzbijanje korupcije u RH (str. 143-154)

Lana Korunić Križarić, Marijana Kolednjak, A. Petričević
Stručni rad


Posjeta: 54.178 *