Skip to the main content
  • Publication date: 01.01.1977.
  • Published on HRČAK: 13.02.2021.

Table of contents

Full text

Uz jubilarno, dvadesetpeto godište Jezika (page 1-2)

Uredništvo časopisa Jezik
News


Upotrebna vrijednost imperfekta u suvremenom hrvatskom književnom jeziku (page 2-13)

Stjepko Težak
Original scientific paper


Prijedložno-padežne sintagme s pridjevskim značenjem (page 13-19)

Vladimir Anić
Original scientific paper


Pogrešna upotreba dvostrukih negacija (page 19-20)

Zlatko Vince
Professional paper


Bilješka o funkcionalnosti sufiksa -aći (page 20-22)

Valentin Putanec
Professional paper


Lingvistička baština u svjetlu dijalektike (page 22-25)

Marko Samardžija
Professional paper


Prilozi s Vlll. kongresa jugoslavenskih slavista (page 25-28)

Ivo Pranjić
Professional paper


Onomastica jugoslavica (page 28-30)

Nada Vajs
Professional paper


Dodatak članku (page 30-30)

Valentin Putanec
Professional paper


Visits: 3.258 *