Skip to the main content
  • Publication date: 15.12.2022.
  • Published on HRČAK: 15.12.2022.

Table of contents

Full text

Analiza otvorenosti, dinamike građenja, održavanja i rekonstrukcije šumskih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine (page 1-10)

Muhamed Bajrić, Dževada Sokolović, Jusuf Musić, Velid Halilović, Jelena Knežević
Original scientific paper


Analiza učinkovitosti fotozamki u monitoringu krupne divljači u Nacionalnom parka Plitvička jezera (page 11-17)

Kristijan Tomljanović, Mario Markešić, Marko Augustinović, Ratko Popović, Marijan Grubešić
Original scientific paper


Dimenzijske značajke utovarnoga prostora forvardera (page 19-26)

Tomislav Poršinsky, Zoran Bumber, Zdravko Pandur, Maja Moro, Mihael Lovrinčević, Andreja Đuka
Preliminary communication


Log Unloading at Logging Enterprise Berths – Experimental Studies (page 27-37)

Ilshat G. Gajsin, Petr F. Vojtko, Marina M. Roschina
Preliminary communication


Radna snaga u europskom i svjetskom šumarstvu – stanje i problemi (page 39-49)

David Mijoč, Mario Šporčić, Matija Landekić, Matija Bakarić, Trpimir Biloš
Review article


Utjecaj izgradnje hidroelektrana na rijeku Dravu (page 51-65)

Alen Čuljak, Slavica Antunović, Teuta Benković-Lačić, Krunoslav Mirosavljević, Božica Japundžić-Palenkić, Robert Benković
Review article


Funkcionalna prilagodba lišća hrasta kitnjaka i obične bukve na različite stanišne prilike (page 67-76)

Antonia Vukmirović, Krunoslav Sever, Daniel Krstonošić, Ida Katičić Bogdan, Dinka Kunac, Željko Škvorc
Professional paper


Uloga ekoturizma na području Plitvičkih dolina (page 77-85)

Marin Turkalj, Karlo Beljan, Stjepan Posavec, Damir Barčić, Matija Bakarić
Professional paper


Međunarodni sajam »Elmia Wood 2022« (page 87-89)

Branko Ursić
News


Visits: 4.257 *