hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 1 No. 1, 1958.


Datum izdavanja: siječnja 1958.

Objavljen na Hrčku: 22. 1. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Uz prvi svezak »Arhivskog viesnika« (str.7-10) hrvatskiPDF 3 MB
*
Uvodnik
 
Prilozi građi za povijest 1917—1918 (str.11-173) hrvatskiPDF 126 MB
Josip Vidmar
Ostalo
 
Prilozi građi o ustanku mornara u Boki Kotorskoj 1-3. 2. 1918. (str.174-249)  
Bernard Stulli
Ostalo
 
Iz korespondencije Frana Supila (str.251-290)  
Dragovan Šepić, Dragovan Šepić
Ostalo
 
Dokumenti iz Državnog arhiva u Zadru o radničkom pokretu u Dalmaciji (1837—1898) (str.291-331) hrvatskiPDF 32 MB
Dinko Foretić
Ostalo
 
Nekoliko neobjavljenih pisama iz korespondencije Kulmer - Jelačić (19. III. — 5. V. 1849.) (str.333-365) hrvatskiPDF 26 MB
Krešimir Nemeth
Ostalo
 
Neobjavljene isprave grada Varaždina (1390—1521) (str.367-390) hrvatskiPDF 18 MB
Mirko Androić
Ostalo
 
O nekim pitanjima organizacije arhivske službe u NR Hrvatskoj (str.393-409) hrvatskiPDF 13 MB
Krešimir Nemeth
Ostalo
 
Registratura Odjela za unutrašnje poslove Zemaljske vlade 1869—1918 (str.411-445) hrvatskiPDF 27 MB
Josip Vidmar
Ostalo
 
Pitanje autentičnosti takozvanog Andrijinog vraždinskog privilegija iz 1209. godine (str.447-485) hrvatskiPDF 30 MB
Mirko Androić
Ostalo
 
Zemaljski arhivari A. Štriga, F. Pogledić i Zemaljski arhivari A. Štriga, F. Pogledić i J. Miškatović (Prilog historiji Državnog arhiva u Zagrebu 1861—1890) (str.487-506) hrvatskiPDF 16 MB
Igor Karaman
Ostalo
 
Sređivanje školskih arhiva u Arhivu grada Zagreba (str.507-522) hrvatskiPDF 12 MB
Ivan Srebrnić
Ostalo
 
Sređivanje i škartiianje arhiva Varaždinske županije u XVIII. i XIX . stoljeću (str.523-537) hrvatskiPDF 12 MB
Ljerka Pleša
Ostalo
 
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. 1—3 (str.539-542) hrvatskiPDF 3 MB
Bernard Stulli
Ostalo
 
Taš-Raos-Rajman: Registratura i arhiva, Zagreb 1957. (Z. Jurčić) (str.543-544) hrvatskiPDF 2 MB
Z. Jurčić
Ostalo
 
Starine JAZU, knj. 41—47 (str.544-548) hrvatskiPDF 4 MB
Ranka Stojsavljević
Ostalo
 
Arhivist 1951—1957 (str.548-552) hrvatskiPDF 4 MB
Igor Karaman
Ostalo
 
Francuski arhivistički časopisi poslije Drugog svjetskog rata (str.552-555) hrvatskiPDF 3 MB
Krešimir Nemeth
Ostalo
 
Rassegna degli archivi di Stato, 1955 -1957 (str.555-566) hrvatskiPDF 9 MB
Nikola Čolak
Ostalo
 
Levéltâri alapleltarak, 1/12, 1957. (str.567-568) hrvatskiPDF 2 MB
Ivo Meden
Ostalo
 
Archivalische Zeitschrift, Bd 50. 51. (str.568-569) hrvatskiPDF 2 MB
Bartol Zmajić
Ostalo
 
Dvije publikacije iz angloameričke arhivističke literature (str.569-571) hrvatskiPDF 2 MB
Miroslava Despot
Ostalo
 
Istoričeskij arhiv, sv. 1—6, 1957. (str.572-579) hrvatskiPDF 6 MB
Bernard Stulli
Ostalo
 
Iz dosadašnjeg rada Arhivskog savjeta NR Hrvatske (str.580-583) hrvatskiPDF 8 MB
Bernard Stulli
Ostalo
 
Iz Državnog Arhiva NR Hrvatske (str.588-590) hrvatskiPDF 2 MB
Josip Vidmar
Ostalo
 
Iz Arhiva u Dubrovniku (str.590-591) hrvatskiPDF 3 MB
Zdravko Šundrica
Ostalo
 
Iz Arhiva u Zadru (str.591-593) hrvatskiPDF 2 MB
Dinko Foretić, Nikola Čolak
Ostalo
 
Turski dokumenti Zadarskog arhiva (str.594-596) hrvatskiPDF 2 MB
Sulejman Bajraktarović
Ostalo
 
Iz Arhiva u Rijeci (str.597-599) hrvatskiPDF 2 MB
Mirko Zjačić
Ostalo
 
Iz Arhiva grada Zagreba (str.599-600) hrvatskiPDF 2 MB
Ivan Srebrnić
Ostalo
 
Iz Arhiva u Varaždinu (str.601-603) hrvatskiPDF 2 MB
Mirko Androić
Ostalo
 
Iz Arhiva u Osijeku (str.603-607) hrvatskiPDF 4 MB
Kamilo Firinger
Ostalo
 
Kratke vijesti iz Arhiva drugih Narednih republika (str.607-614) hrvatskiPDF 6 MB
V. Kosić, S. Đurić, T. Krstonošić, V. Bogičević, Đ. Pejović, T. Sežun
Ostalo
 
Poslijeratni razvitak i sadašnja organizacija austrijskog Državnog arhiva u Beču (str.615-622) hrvatskiPDF 6 MB
Igor Karaman
Ostalo
 
Posjeta: 12.884 *