hrcak mascot   Srce   HID

Informatica museologica, Vol. 15 No. 4, 1984.


Informatica museologica,Vol. 15 No. 4
Datum izdavanja: prosinca 1985.

Objavljen na Hrčku: 25. 9. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Razvoj muzeja u Jugoslaviji (str.3-7) hrvatskipdf 617 KB
Branka Šulc
Stručni rad
 
Začeci muzeološke djelatnosti u Dalmaciji (str.8-11) hrvatskipdf 1 MB
Sofija Buličić
Stručni rad
 
Obnova arheoloških muzeja (str.11-14) hrvatskipdf 1 MB
Višnja Zgaga
Stručni rad
 
Obilježavanje 50-te obljetnice Muzeja Brodskog Posavlja (str.14-15) hrvatskipdf 766 KB
Silvija Jančevski
Stručni rad
 
Obnovljeni muzej Drniške krajine u Drnišu (str.15-17) hrvatskipdf 1 MB
Jordanka Jalić-Lunić
Stručni rad
 
Izložba Zavičajnog muzeja Jastrebarsko : Tkanje na tari u Žumberku (str.17) hrvatskipdf 370 KB
Dragica Cvetan
Recenzija, Prikaz
 
Planovi Iloka u Karlsruheu (str.17-20) hrvatskipdf 2 MB
Mato Batorović
Stručni rad
 
Muzejski dizajn kao medij muzejske komunikacije (str.20-22) hrvatskipdf 1 MB
Višnja Zgaga
Stručni rad
 
Galerija Equrna, Ljubljana (str.22-23) hrvatskipdf 697 KB
Jadranka Vinterhalter
Stručni rad
 
Izložba Godina plastike u Tehničkom muzeju Zagreb (str.23-25) hrvatskipdf 788 KB
Željko Jamičić
Stručni rad
 
Mikrokompjutor u Muzeju revolucije naroda Hrvatske u Zagrebu (str.25-26) hrvatskipdf 260 KB
Andro Purtić
Stručni rad
 
Arheologija za ljubitelje teatra (str.26) hrvatskipdf 126 KB
Slobodan Valović
Stručni rad
 
Novootvorena Zbirka umjetnina u okviru samostana Sv. Dominika u Trogiru (str.26-27) hrvatskipdf 248 KB
Josip Miliša
Stručni rad
 
Doktori muzeologije (str.27) hrvatskipdf 123 KB
Antun Bauer
Ostalo
 
Rezervat kao metoda zaštite i prezentacije arhitektonskih spomenika kulture (str.28-31) hrvatskipdf 1 MB
Andrzej Kadluczka
Stručni rad
 
Privatna zbirka Sporčić-Kosinjski, Zagreb (str.32-33) hrvatskipdf 543 KB
Ljerka Kanižaj
Stručni rad
 
Donatello iz zbirke Milana Sporčić-Kosinjskog (str.33-34) hrvatskipdf 524 KB
Jadranka Vinterhalter
Stručni rad
 
Prvi kongres o muzeologiji u Grčkoj (str.34-35) hrvatskipdf 240 KB
Branka Šulc
Sažetak sa skupa
 
In memoriam Zdenka Munk (str.36-37) hrvatskipdf 297 KB
Tomislav Šola
In memoriam, Nekrolog
 
Kalendar ICOM-ovih konferencija u 1985. i 1986. godini (str.37) hrvatskipdf 155 KB
Ostalo  
MUSEUM, no. 4, 1984., UNESCO, Paris (str.37) hrvatskipdf 155 KB
Višnja Zgaga
Ostalo
 
Schreiner, Kalus - Fundaments of museology, Waren, 1985. (str.38) hrvatskipdf 124 KB
Branka Šulc
Recenzija, Prikaz
 
Crnobrnja, Nikola - Novac sa područja Zemuna do 1521 godine, Beograd, 1984. (str.38) hrvatskipdf 124 KB
Branka Šulc
Recenzija, Prikaz
 
Czajkowski, Jerzy - Muzea na Wolnym Powietrzu Europie, Sanok, 1984. (str.38-39) hrvatskipdf 259 KB
Branka Šulc
Recenzija, Prikaz
 
Iz hemeroteke Muzejskog dokumentacionog centra (str.39-40) hrvatskipdf 238 KB
Branka Šulc
Ostalo
 
Adresar muzeja i galerija : dopune (str.41-42) hrvatskipdf 221 KB
Ostalo  
Posjeta: 5.669 *