hrcak mascot   Srce   HID

Hvar City Theatre Days, Vol. 42 No. 1, 2016


Hvar City Theatre Days,Vol. 42 No. 1
Publication date: May 2016

Published on HRČAK: 01 December 2016
Table of contents Full text
PUBLIKA I REPERTOAR HRVATSKIH KAZALIŠTA 1701. – 1800. GODINE (str.5-27) croatianpdf 178 KB
AUDIENCE AND REPERTOIRE IN THE CROATIAN THEATRE 1701–1800 (str.5-27) englishpdf 178 KB
Cvijeta Pavlović
Original scientific paper
 
DRUŠTVENA STRUKTURA I KULTURNI IDENTITET ZAGREBAČKE PUBLIKE IZMEĐU 1834. I 1860. GODINE (str.27-54) croatianpdf 234 KB
THE SOCIAL COMPOSITION AND THE CULTURAL IDENTITY OF THE ZAGREB THEATRE AUDIENCE BETWEEN 1834 AND 1860 (str.27-54) englishpdf 234 KB
Daniela Weber-Kapusta
Original scientific paper
 
GLASNA PUBLIKA (str.55-91) croatianpdf 245 KB
LOUD AUDIENCE (str.55-91) englishpdf 245 KB
Boris Senker
Original scientific paper
 
POŽEŠKO PROFESIONALNO KAZALIŠTE, REPERTOAR I PUBLIKA (str.92-104) croatianpdf 147 KB
THE CITY THEATRE IN POŽEGA. REPERTOIRE AND THE AUDIENCE (str.92-104) englishpdf 147 KB
Vesna Vlašić
Original scientific paper
 
TKO JE SPLITSKA KAZALIŠNA PUBLIKA? (str.105-126) croatianpdf 244 KB
WHO MAKES UP SPLIT’S THEATER AUDIENCES? (str.105-126) englishpdf 244 KB
Ivan Bošković
Original scientific paper
 
NEVIDLJIVE PUBLIKE – ZANEMARENE SKUPINE GLEDATELJA U HRVATSKIM KAZALIŠNIM REPERTOARIMA, IZVEDBAMA I U KRITIČKOJ RECEPCIJI (str.127-148) croatianpdf 180 KB
UNSEEN AUDIENCE – DISREGARDED MEMBERS OF THE AUDIENCE IN CROATIAN THEATER REPERTOIRES, PLAYS AND CRITICAL RECEPTION (str.127-148) englishpdf 180 KB
Darko Lukić
Original scientific paper
 
SUVREMENO KAZALIŠTE I PUBLIKA ILI OD PREZIRA PUBLIKE DO OPRAVDANJA NJEZINOG BIJEGA (str.149-173) croatianpdf 253 KB
MODERN THEATER AND THE AUDIENCE OR THE AUDIENCE’S CONTEMPT TO JUSTIFICATION OF ITS ESCAPE (str.149-173) englishpdf 253 KB
Sanja Nikčević
Original scientific paper
 
PUBLIKA I KAZALIŠNA LIKOVNOST (str.174-189) croatianpdf 156 KB
THEATRE AUDIENCE AND THEATRE DESIGN (str.174-189) englishpdf 156 KB
Martina Petranović
Original scientific paper
 
S KAKVIM SE GLAZBENIM REPERTOAROM MOGLA SUSRESTI PUBLIKA U GRADU HVARU TIJEKOM PRVE POLOVICE 17. STOLJEĆA? (str.190-227) croatianpdf 317 KB
WHAT KIND OF MUSIC REPERTORY MIGHT HAVE BEEN PERFORMED TO THE AUDIENCE IN THE TOWN OF HVAR DURING THE 1ST HALF OF THE 17TH CENTURY? (str.190-227) englishpdf 317 KB
Maja Milošević
Original scientific paper
 
PROUČAVANJE RECEPCIJE I POVIJEST ČITANJA (Premda se pojavljuje u 2016., ovaj rad – zapravo pisana verzija izlaganja održanog sredinom 2015. – predstavlja kronološki raniji stadij obrade teme kojom se opsežnije i po mnogo čemu drugačije bavi IX. poglavlje u međuvremenu objavljenoj knjizi David Šporer: Uvod u povijest knjige. Temelji pristupa (Leykam international, Zagreb, 2015.) (str.228-246) croatianpdf 171 KB
STUDYING THE RECEPTION AND HISTORY OF READING (str.228-246) englishpdf 171 KB
David Šporer
Original scientific paper
 
EMPIRIJSKI ČITATELJI – STANJE STVARI (str.247-263) croatianpdf 166 KB
EMPIRICAL READERS - STATE OF AFFAIRS (str.247-263) englishpdf 166 KB
Lovro Škopljanac
Original scientific paper
 
RECEPCIJA IVA VOJNOVIĆA U ITALIJI S POSEBNIM OBZIROM NA PREVOĐENJE DIJALEKTALNE KOMPONENTE U DUBROVAČKOJ TRILOGIJI (str.264-281) croatianpdf 185 KB
LA RICEZIONE DI IVO VOJNONIĆ IN ITALIA CON PARTICOLARE RIGUARDO DELLA COMPOMEMTE DIALETTALE NELLA DUBROVAČKA TRILOGIJA (str.264-281) italianpdf 185 KB
Fedora Ferluga-Petronio
Original scientific paper
 
RECEPCIJA KRLEŽINA ARETEJA (str.282-288) croatianpdf 119 KB
THE RECEPTION OF KRLEŽA’S ARETHEUS (str.282-288) englishpdf 119 KB
Antun Pavešković
Original scientific paper
 
ESTETSKE PROVOKACIJE AVANGARDE – INOVACIJSKI POSTUPCI HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI (str.289-301) croatianpdf 143 KB
AESTHETIC PROVOCATION IN THE AVANT-GARDE – INNOVATION IN CROATIAN LITERATURE (str.289-301) englishpdf 143 KB
Branka Brlenić-Vujić
Original scientific paper
 
KRITIKA I PUBLIKA U SUVREMENOM HRVATSKOM KAZALIŠTU (str.302-315) croatianpdf 150 KB
THEATRE CRITICISM AND THEATRE AUDIENCE IN CONTEMPORARY CROATIAN THEATRE (str.302-315) englishpdf 150 KB
Lucija Ljubić
Original scientific paper
 
OBLIKOVANJE ČITATELJSKOGA UKUSA U HRVATSKIM ANTOLOGIJAMA SVJETSKE KNJIŽEVNOSTI (str.316-344) croatianpdf 306 KB
THE FORMATION OF READERS’ TASTE IN CROATIAN ANTHOLOGIES OF WORLD LITERATURE (str.316-344) englishpdf 306 KB
Kristina Grgić
Original scientific paper
 
ODMOR PUBLIKE OD POVIJESTI (str.345-365) croatianpdf 1 MB
THE AUDIENCE’S VACATION FROM HISTORY (str.345-365) englishpdf 1 MB
Višnja Rogošić
Original scientific paper
 
TKO JE PUBLIKA PUBLICI? Medijske reprezentacije književne publike (str.366-380) croatianpdf 191 KB
WHO WATCHES THE AUDIENCE? MEDIA REPRESENTATIONS OF THE LITERATY AUDIENCE (str.366-380) englishpdf 191 KB
Ivana Žužul
Original scientific paper
 
RECEPCIJA INTERNETSKE KAZALIŠNE KRITIKE (str.381-392) croatianpdf 140 KB
RECEPTION OF ONLINE THEATER CRITIQUE (str.381-392) englishpdf 140 KB
Ivan Trojan
Original scientific paper
 
KAZALIŠNA KRITIKA: KREIRANJE MODE I/ILI UKUSA? (str.393-407) croatianpdf 168 KB
CRITIC: THE PERSON ESTABLISHING TASTE OR CREATING FASHION? THEATRE CRITICISM: CREATING FASHION AND/OR TASTE? (str.393-407) englishpdf 168 KB
Dubravka Crnojević-Carić
Original scientific paper
 
POMNO SUDJELOVANJE, UMJETNOST FEEDBACKA, RELACIJA POVJERENJA I KRITIČKA DIJALOGIKA (str.408-433) croatianpdf 223 KB
CLOSE PARTICIPATION, THE ART OF FEEDBACK, THE RELATION OF MUTUAL TRUST AND DIALOGIC CRITICISM (str.408-433) englishpdf 223 KB
Nataša Govedić
Original scientific paper
 
RANE KRITIKE I ESEJI ANTE PETERLIĆA (str.434-447) croatianpdf 152 KB
ANTE PETERLIĆ’S EARLY CRITIQUE AND ESSAYS (str.434-447) englishpdf 152 KB
Bruno Kragić
Original scientific paper
 
GLAS IZ PUBLIKE (str.448-461) croatianpdf 168 KB
VOICE FROM THE AUDIENCE (str.448-461) englishpdf 168 KB
Almir Bašović
Original scientific paper
 
KAZALIŠTE IZMEĐU KULTURE I VREMENA (str.462-482) croatianpdf 198 KB
THEATRE BETWEEN CULTURE AND TIME (str.462-482) englishpdf 198 KB
Antonija Bogner-Šaban
Original scientific paper
 
DINKO RANJINA KAO KNJIŽEVNI KRITIK (str.483-507) croatianpdf 191 KB
DINKO RANJINA AS A LITERARY CRITIC (str.483-507) englishpdf 191 KB
Tomislav Bogdan
Original scientific paper
 
IDEOLOGIJA I KNJIŽEVNOKRITIČKA PRAKSA SLUČAJ VINKA NIKOLIĆA (str.508-524) croatianpdf 163 KB
IDEOLOGY AND LITERARY CRITICISM. THE CASE OF VINKO NIKOLIĆ (str.508-524) englishpdf 163 KB
Ivica Matičević
Original scientific paper
 
FUNKCIJE OSJEČKE KAZALIŠNE KRITIKE U PRVOJ POLOVICI 20. STOLJEĆA (str.525-548) croatianpdf 213 KB
FUNCTIONS OF OSIJEK THEATRE CRITICISM IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY (str.525-548) englishpdf 213 KB
Alen Biskupović
Original scientific paper
 
UTJECAJ KAZALIŠNE KRITIKE NA PUBLIKU HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, 2005. – 2013. (str.549-562) croatianpdf 195 KB
INFLUENCE OF THEATER CRITIQUE ON ITS AUDIENCE CROATIAN NATIONAL THEATER IN ZAGREB, 2005 – 2013 (str.549-562) englishpdf 195 KB
Ana Lederer
Original scientific paper
 
Visits: 10.715 *