hrcak mascot   Srce   HID

Život umjetnosti : časopis o modernoj i suvremenoj umjetnosti i arhitekturi,Vol. 101 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2017.

Objavljen na Hrčku: 28. 2. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Impresum (str.2-3) hrvatskipdf 105 KB
Impresum (str.2-3) engleskipdf 105 KB
Ostalo  
TRANS|MIGRANTNOST: psihogeografije prijelaza (str.4-13) hrvatskipdf 9 MB
TRANS|MIGRANCY: The Psychogeographies of the Threshold (str.4-13) engleskipdf 9 MB
Ana Dana Beroš
Uvodnik
 
Sadržaj (str.14-17) hrvatskipdf 5 MB
Contents (str.14-17) engleskipdf 5 MB
Ostalo  
Arhitektura kao znak rituala prijelaza: fortifikacijski sustavi kao palimpsest znakova društveno – političkih promjena upisanih u europsku topografiju (str.20-33) hrvatskipdf 2 MB
Architecture as a Sign of Rites of Passage: Fortification Systems as a Psalympsest with Signs of Socio-Political Change Inscribed in the Topography of Europe (str.20-33) engleskipdf 2 MB
Antonio Grgić
Izvorni znanstveni članak
 
Grad kao logor, logor kao grad (str.34-45) hrvatskipdf 2 MB
The City as the Camp, the Camp as the City (str.34-45) engleskipdf 2 MB
Merve Bedir
Prethodno priopćenje
 
Dijalektika otočnosti: Otvorena zatvorenost otočnih zajednica kao model društvenog organiziranja u eri migracija (str.46-61) hrvatskipdf 959 KB
Dialectics of Insularity: The Open Enclosure of Island Communities as a Model of Social Organizing in the Age of Migrations (str.46-61) engleskipdf 959 KB
Ana Jeinić
Prethodno priopćenje
 
Posvuda (str.62-67) hrvatskipdf 1 MB
Everywhere (str.62-67) engleskipdf 1 MB
Keller Easterling
Stručni rad
 
Privremeni ručni rad – prema afirmaciji i integraciji (str.68-75) hrvatskipdf 4 MB
Temporary Handwork – Towards Affirmation and Integration (str.68-75) engleskipdf 4 MB
Ante Tonči Vladislavić, Lea Vene
Stručni rad
 
The Residual – Etika lica (str.76-81) hrvatskipdf 3 MB
The Residual –The Ethics of Face (str.76-81) engleskipdf 3 MB
Artikişler Collective
Stručni rad
 
Razgovor s Andrewom Herscherom: Izmještanja: protupovijesti arhitekture i izbjeglištva (str.82-97) hrvatskipdf 10 MB
Interview with Andrew Herscher: Displacements: Counter-Histories of Architecture and Refugeehood (str.82-97) engleskipdf 10 MB
Ana Dana Beroš, Dubravka Sekulić
Stručni rad
 
Biti / postojati između tamo i tamo. Toposi privremenih migracija u izložbi Između tamo i tamo: anatomija privremenih migracija (str.100-113) hrvatskipdf 3 MB
Being / Existing between There and There. Commonplaces of Temporary Migration at the Exhibition Between There and There: Anatomy of Temporary Migrations (str.100-113) engleskipdf 3 MB
Irena Bekić, Duga Mavrinac
Prethodno priopćenje
 
Migracija kao nužnost: umjetničko djelovanje kolektiva Migrative Art 1991.–1996. (str.114-135) hrvatskipdf 4 MB
Migration as a Necessity: Artistic Activity of the Migrative Art Collective (1991–1996) (str.114-135) engleskipdf 4 MB
Maja Marković
Pregledni rad
 
Spaces Between (Living) Places : vizualni esej (str.137-145) hrvatskipdf 3 MB
Spaces Between (Living) Places : visual essay (str.137-145) engleskipdf 3 MB
Tonka Maleković
Stručni rad
 
Migracije, susreti i prepoznavanja (str.146-151) hrvatskipdf 483 KB
Migrations, Encounters and Recognitions (str.146-151) engleskipdf 483 KB
Petra Kelemen
Stručni rad
 
Razgovor s Margaretom Kern: Gastarbajterice kao anticipacija suvremenog tržišta rada: uključivanje glasova iz noćne smjene (str.152-167) hrvatskipdf 2 MB
Interview with Margareta Kern: Gastarbeiterinnen as an Anticipation of the Modern Labour Market: Including the Voices from the Night Shift (str.152-167) engleskipdf 2 MB
Jelena Pašić
Stručni rad
 
Četrdeset godina Sedmog čovjeka (str.168-179) hrvatskipdf 2 MB
Forty Years of A Seventh Man (str.168-179) engleskipdf 2 MB
Dubravka Sekulić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Biografije autora (str.180-183) hrvatskipdf 117 KB
Authors' biographies (str.180-183) engleskipdf 117 KB
Životopis  
Posjeta: 6.263 *