hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: listopada 1987.

Objavljen na Hrčku: 17. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Pomorsko tržište u funkciji globalnih privrednih kretanja; Brodari i brodogradnja pred istim ciljem (str.99-102) hrvatskipdf 8 MB
Jovo Nakićenović
Ostalo
 
Aktualnost, značaj i područje primjene marketinga u pomorskom brodarstvu (str.103-107) hrvatskipdf 10 MB
Antun Zbutega
Ostalo
 
Informacijski sistemi brodarskih organizacija (str.109-118) hrvatskipdf 19 MB
Jovo Tauzović
Ostalo
 
Neki aspekti razvoja i perspektive kontejnerizacije morskog brodarstva u Jugoslaviji i svijetu (str.119-124) hrvatskipdf 15 MB
Antun Ničetić
Ostalo
 
Centar visokih vojnih škola Ratne mornarice "Maršal Tito", nosilac odgojne-obrazovnog i znanstveno-lstraživačkog rada u Ratnoj mornarici (str.125-130) hrvatskipdf 13 MB
Boško Antić
Ostalo
 
Prepadi mornaričke pješadije Mornarice NOVJ na Cres i Lošinj; Uz 45-tu godišnjicu Ratne mornarice, pomorstva i riječnog brodarstva SFRJ i 50-tu godišnjicu dolaska druga Tita na čelo KPJ (str.131-134) hrvatskipdf 8 MB
Anđelko Kalpić
Ostalo
 
Prijedlog organizacije sektora za marketing u lučkim organizacijama udruženog rada u svjetlu razvoja strateškog i operativnog marketinga (str.135-140) hrvatskipdf 13 MB
Zdenko Barbalić
Ostalo
 
Doprinos međunarodnog nautičkog turizma ekonomskoj stabilizaciji u Jugoslaviji (str.141-147) hrvatskipdf 14 MB
Mladen Vukčević
Ostalo
 
Uloga civilne zaštite i sistem osmatranja i obavještavanja pri organiziranju zaštite i spašavanja u obalnom moru SFRJ (str.148-152) hrvatskipdf 9 MB
Nevio Prenc
Ostalo
 
Ravnomjerni raspored ukrcanog tereta s obzirom na čvrstoću broda (str.153-157) hrvatskipdf 8 MB
Antun Prlenda
Ostalo
 
Planska-preventivno održavanje hidrauličkih sistema na plovnim objektima suvremeni principi (str.159-162) hrvatskipdf 7 MB
Ljubo Zirojević, Luko Milić
Ostalo
 
Zodijak (str.163-170) hrvatskipdf 13 MB
Ivica Tijardović
Ostalo
 
150 godina od otkrića linije položaja broda u astronomskoj navigaciji (str.171-174) hrvatskipdf 7 MB
Boris Franušić
Ostalo
 
Pozdravljanje na moru-tradicija koja izumire? (str.175-176) hrvatskipdf 3 MB
Jakov Karmelić
Ostalo
 
Iz međunarodne nautičke-trgovačke i lučke djelatnosti bosanske-hercegovačke luke na Neretvi u 16. stoljeću (preteče Kardeljeva) (str.177-180) hrvatskipdf 7 MB
Josip Luetić
Ostalo
 
Plaće dubrovačkih pomoraca na brodovima Dubrovačke Republike (str.181-194) hrvatskipdf 26 MB
Boro Kamić
Ostalo
 
Posjeta: 2.300 *