hrcak mascot   Srce   HID

Hercegovina : Časopis za kulturno i povijesno nasljeđe,No. 6
Datum izdavanja: listopada 2020.

Objavljen na Hrčku: 22. 9. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Stećci - (do)sadašnje i nove mogućnosti tumačenja (str.5-15) hrvatskipdf 127 KB
Damir Zorić
Uvodnik
 
Stećci na području Dubrovačkoga primorja - nove spoznaje (str.19-61) hrvatskipdf 18 MB
Stecaks in Dubrovnik Littoral - new findings (str.19-61)  
Domagoj Perkić
Izvorni znanstveni članak
 
Nova saznanja i problemi u proučavanju mramora (stećaka) sa teritorije Srbije  
New findings and problems in studying marble (stecaks) from the territory of Serbia (str.63-98)  
Nova saznanja i problemi u proučavanju mramora (stećaka) sa teritorije Srbije (str.63-98) srpskipdf 22 MB
Emina Zečević
Pregledni rad
 
Stećci i srednjovjekovni kulturološki kontekst (s odabranim primjerima koji se interpretiraju i rekontekstualiziraju) (str.99-122) hrvatskipdf 8 MB
Stecaks and medieval cultural context (with selected examples that are interpreted and recontextualized) (str.99-122)  
Miroslav Palameta
Izvorni znanstveni članak
 
Ikonografska analiza motiva križa na stećcima (str.123-140)  
Iconographic analysis of the cross motif on stecaks (str.123-140)  
Ikonografska analiza motiva križa na stećcima (str.123-140) bosanskipdf 208 KB
Gorčin Dizdar
Izvorni znanstveni članak
 
Interdisciplinarna metoda istraživanja, zaštita i prezentacija stećaka u kontekstu ikonoloških studija (str.141-189) hrvatskipdf 6 MB
Interdisciplinary research method, protection and presentation of stecaks in the context of iconological studies (str.141-189)  
Ivanka Ribarević-Nikolić
Izvorni znanstveni članak
 
Razvoj urbanih naselja u Bosanskom kraljevstvu - primjer Visokoga (str.191-208) hrvatskipdf 181 KB
Development of urban settlements in the Kingdom of Bosnia - case study Visoko (str.191-208)  
Goran Mijočević
Izvorni znanstveni članak
 
Fra Grgo Martić kao posrednik između Katoličke Crkve i osmanlijske vlasti u neobjavljenim ljetopisima Franjevačkoga samostana Kreševo (str.209-232) hrvatskipdf 212 KB
Fra Grgo Martic as the intermediary between Catholic Church and Ottoman authorities in the unpublished chronicles of the Franciscan monastery Kresevo (str.209-232)  
Milo Jukić
Izvorni znanstveni članak
 
Ličani u okupaciji Bosne i Hercegovine 1878. godine (str.233-270) hrvatskipdf 9 MB
People from Lika in the occupation of Bosnia and Herzegovina in 1878 (str.233-270)  
Nikola Tominac
Pregledni rad
 
Paremiološka građa hercegovačke hrvatske periodike na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće (str.271-294) hrvatskipdf 236 KB
Paremiological materials of the Herzegovinian Croatian periodicals at the turn of the 19th and 20th century (str.271-294)  
Irina Budimir
Izvorni znanstveni članak
 
Proslave tisućgodišnjice Hrvatskoga Kraljevstva u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na Mostar (str.295-322) hrvatskipdf 252 KB
Millenary celebrations of the Croatian Kingdom in Bosnia and Herzegovina with particular reference to Mostar (str.295-322)  
Ivica Glibušić
Prethodno priopćenje
 
"Ustaše sa strane - s fesovima na glavi!" Jedna problematična teza o nasiljima u istočnoj Hercegovini 1941. godine (str.323-382) hrvatskipdf 482 KB
"Foreign Ustashe - with fezzes on the heads" A problematic thesis on violence in the East Herzegovina during 1941 (str.323-382)  
Ivica Šarac
Izvorni znanstveni članak
 
Komemoriranje srednjovjekovnih hrvatskih vladara u hodonimima Hercegovine (str.383-399) hrvatskipdf 207 KB
Commemoration of medieval Croatian rulers in the odonyms of Herzegovina (str.383-399)  
Dijana Korać, Marina Beus
Prethodno priopćenje
 
Petar Selem - Inga Vilogorac Brčić, ROMIC II. - Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia II., VI. svezak zbornika Znakovi i riječi. Signa et Litterae, FF press, Zagreb, 2018., 204 str. (str.403-405) hrvatskipdf 52 KB
Ana Zadro
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Adem Handžić, Nahija Tešanj u 16. stoljeću, Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj, Tešanj, 2019., 115 str., priredio Aladin Husić (str.406-410) hrvatskipdf 63 KB
Milo Jukić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marina Beus, Kolar između srpa i čekića. Položaj Katoličke Crkve i odnos komunističke vlasti prema dijecezanskom svećenstvu u Hercegovini u razdoblju od 1945. do 1966. godine, Crkva na kamenu, Mostar, 2019., 367 str. (str.411-417) hrvatskipdf 84 KB
Zvonimir Herceg
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nikša Varezić, Dosta je reći u Rimu da bi se reklo čitavom svijetu. Dubrovačka Republika i Sveta Stolica tijekom 16. i 17. stoljeća, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Zagreb - Dubrovnik, 2018., 392 str. (str.418-422) hrvatskipdf 67 KB
Zvonimir Herceg
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Antonija Zaradija Kiš - Marinka Šimić, Cvijet kreposti ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku. Studija - transliteracija - faksimil, Hrvatska sveučilišna naklada - Institut za etnologiju i folkloristiku - Staroslavenski institut, Zagreb, 2020., 367 str. (str.423-426) hrvatskipdf 61 KB
Dijana Pinjuh
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 4.192 *