hrcak mascot   Srce   HID

Informatologia, Vol. 41 No. 1, 2008.


Informatologia,Vol. 41 No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2008.

Objavljen na Hrčku: 21. 4. 2008.
Sadržaj Puni tekst
DOCUMENTATION SHEETS (str.II-IV) engleskipdf 88 KB
Redakcija
Ostalo
 
BOLONJSKI PROCES U PERCEPCIJI STUDENATA SVEUČILIŠTA U MOSTARU (str.1-9) hrvatskipdf 111 KB
BOLOGNA PROCESS IN PERCEPTION OF UNIVERSITY OF MOSTAR STUDENTS (str.1-9)  
Slavo Kukić, Marija Čutura, Mirela Mabić
Izvorni znanstveni članak
 
RAZVOJ I ZAŠTITA OKOLIŠA U HRVATSKOJ U KONTEKSTU EKOLOŠKIH PROBLEMA I SOCIJALNOEKOLOŠKIH ORIJENTACIJA (str.10-15) hrvatskipdf 98 KB
DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION WITHIN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL PROBLEMSAND SOCIO-ENVIRONMENTAL ORIENTATIONS (str.10-15)  
Ivan Cifrić
Prethodno priopćenje
 
MARKETING INFORMACIJSKI SUSTAVI ZA OTKRIVANJE PREFERNCIJA POTROŠAČA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA O KUPOVINI (str.16-22) hrvatskipdf 1 MB
MARKETING INFORMATION SYSTEM FOR DISCOVERING CONSUMER PREFERENCES IN THE PURCHASE DECISION MAKING PROCESS (str.16-22)  
Brano Markić, Slavo Kukić, Dražena Tomić
Pregledni rad
 
PERCEPCIJA SAVJETNIKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE O ČIMBENICIMA ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH (str.23-32) hrvatskipdf 157 KB
PERCEPTION OF PROFESSIONAL CONSULTANTS OF CROATIAN INSTITUTE FOR EMPLOYMENT REGARDING FACTORS OF EMPLOYMENT (str.23-32)  
Anton Vukelić
Pregledni rad
 
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJSKA KULTURA HOTELSKIH PODUZEĆA (str.33-38) hrvatskipdf 90 KB
INFORMATION TECHNOLOGY AND THE ORGANISATIONAL CULTURE OF HOTEL ENTERPRISES (str.33-38)  
Vlado Galičić, Slobodan Ivanović
Pregledni rad
 
EFIKASNOST I PROFITABILNOST U KONTEKSTU INDUSTRIJE MASOVNIH MEDIJA (str.39-45)  
EFFECTIVENESS AND PROFITABILITY IN THE CONTEXT OF MASS MEDIA INDUSTRIES (str.39-45) engleskipdf 119 KB
Mario Plenković, Tina Tomažič
Pregledni rad
 
UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA KAO PRETPOSTAVKA INOVATIVNOSTI I USPJEŠNOSTI POSLOVANJA (str.46-50) hrvatskipdf 103 KB
MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES AS A PREREQUISITE OF INNOVATIVENESS AND BUSINESS EFFICIENCY (str.46-50)  
Nada Karaman Aksentijević, Zoran Ježić, Katarina Đurić
Stručni rad
 
NOVA PUBLIKA NOVIH MEDIJA (str.51-55) hrvatskipdf 303 KB
NEW MEDIA FOR THE NEW AUDIENCE (str.51-55)  
Marina Mučalo, Silvio Šop
Stručni rad
 
TEORIJA JAZA ZNANJA (str.56-59) hrvatskipdf 80 KB
THE THEORY OF THE KNOWLEDGE GAP (str.56-59)  
Zdravko Šorđan
Stručni rad
 
KONCEPTUALNE I KURIKULARNE OSNOVE MEĐUPREDMETNE KORELACIJE U FUNKCIJI PROJEKTNOG NASTAVNOG RADA (str.60-64) hrvatskipdf 85 KB
CONCEPTUAL AND CURRICULUM BASIS OF INTERSUBJECT CORELATION IN FUNCTION OF PROJECT TEACHING WORK (str.60-64)  
Amand Papotnik, Srečko Glodež, Gorazd I. Gumzej, Tina Brglez
Stručni rad
 
OBILJEŽJA KURIKULUMA ZA PREDMET STUDIJA OKOLIŠA U DEVETOGODIŠNJEM OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU (str.65-75)  
CHARACTERISTIC FEATURES OF THE CURRICULUM FOR THE SUBJECT ENVIRONMENTAL STUDIES IN THE NINE-YEAR PRIMARY SCHOOL (str.65-75) engleskipdf 130 KB
Vlasta Hus
Stručni rad
 
ZNANSTVENO DJELO VILKA ŽILJKA (str.76-81) hrvatskipdf 170 KB
Redakcija
Bibliografija
 
Andrea Russo, Renato Jerončić, Željka Raguž: Volontiranje ključ uspjeha za svijet rada (str.85-86) hrvatskipdf 84 KB
Stanko Geić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
SADRŽAJ hrvatskipdf 332 KB
CONTENTS engleskipdf 537 KB
Redakcija
Kazalo
 
Posjeta: 43.430 *