hrcak mascot   Srce   HID

Bogoslovska smotra, Vol. 77 No. 1, 2007.


Datum izdavanja: srpanj 2007.

Objavljen na Hrčku: 12. 1. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Dies Theologicus 2006. Ideja ljudskog dostojanstva u interdisciplinarnoj raspravi (str.1-2) hrvatskipdf 193 KB
Ostalo  
Dies Theologicus (str.3-4) hrvatskipdf 162 KB
Tonči MATULIĆ
Uvodnik
 
Koliko je nedodirljivo ljudsko dostojanstvo? Veza između ljudskoga dostojanstva, osobe i naravi na području bioetike (str.5-21) hrvatskipdf 255 KB
How Untouchable is Human Dignity? The Connection between Human Dignity, the Person and Nature in Bioethics (str.5-21)  
Wie unantastbar ist die Menschenwürde? Der Zusammenhang zwischen Menschenwürde, Personsein und Natur auf dem Gebiet der Bioethik (str.5-24) njemačkipdf 276 KB
Eberhard SCHOCKENHOFF
Izvorni znanstveni članak
 
Ogled na tekst Eberharda Schockenhoffa (str.23-28) hrvatskipdf 168 KB
Reflection on the Eberhard Schockenhoff's Text (str.23-28)  
Elvio BACCARINI
Prethodno priopćenje
 
Deontološka prosudba ljudskog dostojanstva u obiteljskom pravu (str.29-42) hrvatskipdf 236 KB
Deontological Judgment of Human Dignity in Family Law (str.29-42)  
Dubravka HRABAR
Izvorni znanstveni članak
 
Ljudsko dostojanstvo između znanosti i svjetonazora (str.43-57) hrvatskipdf 254 KB
Human Dignity between Science and World View (str.43-57)  
Nenad MALOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Lingivstičke teorije prevođenja i novi hrvatski prijevod Biblije (str.59-102) hrvatskipdf 341 KB
Linguistic Theories of Translating and the New Croatian Translation of the Bible (str.59-102)  
Božo LUJIĆ
Pregledni rad
 
Pavlov govor u Ateni (Dj 17,22-31) (str.103-119) hrvatskipdf 276 KB
Paul's Speech in Athens (Acts 17:22-31). The Confluence of the Gospel and Hellenism (str.103-119)  
Mario CIFRAK
Izvorni znanstveni članak
 
Rasprava o krštenju između Luthera i anabaptista promatrana u kontekstu srednjovjekovne teologije (str.121-155) hrvatskipdf 311 KB
Discussion about Baptism between Luther & Anabaptistis Observed in the Context of Medieval Theology (str.121-155)  
Lidija MATOŠEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Fran Barac i Bogoslovska smotra (str.157-180) hrvatskipdf 277 KB
Fran Barac and the Bogoslovska Smotra (str.157-180)  
Ivica ZVONAR
Pregledni rad
 
Bračna neplodnost i njezine mogućnosti (str.181-216) hrvatskipdf 317 KB
Marital Infertility and Its Options (str.181-216)  
Miljenko ANIČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Obilježja hodočasnika u Međugorju - motivi i značenje hodočašća (str.217-243) hrvatskipdf 309 KB
Characteristics of Pilgrims in Međugorje - Motives and Meaning of Pilgrimages (str.217-243)  
Ivan LEUTAR, Leopold NEUHOLD, Zdravka LEUTAR
Pregledni rad
 
Djelovanje župne zajednice ad extra (str.245-262) hrvatskipdf 252 KB
Functioning of the Parish Community Ad Extra (str.245-262)  
Josip Šimunović
Pregledni rad
 
Radna zajednica profesora Novoga zavjeta njemačkog govornog područja (str.263-266) hrvatskipdf 147 KB
Mario CIFRAK
Crtice
 
René Girard, Promatrah Sotonu kako poput munje pade, AGM, Zagreb, 2004. (str.267-269) hrvatskipdf 153 KB
Nela Gašpar
Recenzija, Prikaz
 
Grace Davie, Religija u suvremenoj Europi: mutacija sjećanja, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2005. (str.269-274) hrvatskipdf 168 KB
Nela Gašpar
Recenzija, Prikaz
 
Ivan Stojković - Dubrovčanin (1392./95. - 1443.), Konkordancija nepromjenjivih dijelova Biblije. Šesnaest biblijskih hermeneutskih postavki, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2006. (str.274-277) hrvatskipdf 146 KB
Božo LUJIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Nasilje nad ženama. Teološko-pastoralni izazov (zbornik radova), Franjevački institut za kulturu mira, Split, 2006. (str.277-284) hrvatskipdf 171 KB
Tonči MATULIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Dario Tokić, Govor o opraštanju u Evanđelju po Luki. Doktorska disertacija, KIZ, Zagreb, 2006. (str.284-286) hrvatskipdf 151 KB
Mario CIFRAK
Recenzija, Prikaz
 
Martin Zadranin, o. p., Abstractiones de Libero Sententiarum (13./14. st.), Editio princeps, prir. Marijan Biškup, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2006. (str.286-288) hrvatskipdf 177 KB
Ivan KARLIĆ
Recenzija, Prikaz
 
Adrese suradnika (str.288-288) hrvatskipdf 150 KB
Addresses of Contributors (str.288-288)  
Ostalo  
Sadržaj (str.289-290) hrvatskipdf 163 KB
Index (str.291-291) latinskipdf 123 KB
Contents (str.292-292) engleskipdf 134 KB
Ostalo  
Posjeta: 32.310 *