hrcak mascot   Srce   HID

MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu,Vol. X No. 3
Datum izdavanja: srpnja 2008.

Objavljen na Hrčku: 10. 3. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.170-170) hrvatskipdf 214 KB
Kazalo  
Što donosi pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (str.171-172) hrvatskipdf 649 KB
Mirza Hadžiosmanović
Vijest
 
Iz Hrvatske agencije za hranu (str.173-173) hrvatskipdf 223 KB
Dražen Knežević
Ostalo
 
Zoohigijenski uvjeti na farmama tovnih goveda (str.174-181) hrvatskipdf 2 MB
Branimira Ževrnja
Pregledni rad
 
CSB: Integracija na otoku kod Salumitaliani (str.182-183) hrvatskipdf 544 KB
Ostalo  
Novi proizvod - PIK mortadela s pistacijama (str.184-184) hrvatskipdf 180 KB
Ostalo  
Uspijeh Vindije u novom Sadu (str.186-186) hrvatskipdf 225 KB
Vijest  
Membranski procesi u obradi otpadnih voda (str.188-190) hrvatskipdf 502 KB
Ostalo  
Neprekinuti lanac hlađenja u potpunosti jamči kvalitetu, sigurnost i sljedivost pilećeg mesa (str.191-191) hrvatskipdf 229 KB
Vijest  
Znanstveno-stručni prilozi (str.193-193) hrvatskipdf 266 KB
Appendice scientifico-esperta (str.193-193) talijanskipdf 266 KB
Kazalo  
Udjeli osnovnih dijelova i tkiva u trupovima mlade simentalske junadi (str.194-199) hrvatskipdf 490 KB
Le parti dei pezzi principali e dei tessuti nei tronchi dei bovini piccoli di razza simentale (str.194-199)  
Share of main cuts and tissues in the carcasses of young simmental cattle (str.218-223) engleskipdf 561 KB
Anteile von Grundteilen und Gewebe in Rümpfen von jungem Simmentalrind (str.218-223)  
Danijel Karolyi, Marija Đikić, Krešimir Salajpal, Vlatka Čubrić Čurik, Ivan Jurić
Izvorni znanstveni članak
 
Mikrobiološke promjene tijekom zrenja fermentiranih kobasica od konjskog mesa (str.200-203) hrvatskipdf 346 KB
Il cambiamento microbiologico durante la fermentazione delle salsicce della carne di cavallo (str.200-203)  
Microbial changes during ripening of fermented horsemeat sausages (str.224-227) engleskipdf 337 KB
Mikrobiologische Änderungen während der Reife der fermentierten Würste aus Pferdefleisch (str.224-227)  
Damir Alagić, Lidija Kozačinski, Ivana Filipović, Nevijo Zdolec, Mirza Hadžiosmanović, Bela Njari, Zvonimir Kozačinski, Sunčica Uhitil
Izlaganje sa skupa
 
Poboljšanje sigurnosti i kakvoće tradicionalnih fermentiranih kobasica (str.203-206) hrvatskipdf 347 KB
La miglioranza della sicurità e della qualità delle salsicce tradizionali fermentate (str.203-206)  
Upgrading the safety and quality of traditional fermented sausages (str.227-230) engleskipdf 338 KB
Verbesserung von Sicherheit und Qualität der traditionellen fermentierten Würste (str.227-230)  
Nevijo Zdolec, Mirza Hadžiosmanović, Lidija Kozačinski, Željka Cvrtila Fleck, Ivana Filipović Filipović, Kristina Leskovar, Peter Popelka, Slavomir Marcinčak
Izlaganje sa skupa
 
Kvaliteta slavonskih šunki na 3. nacionalnoj šunkijadi (str.206-212) hrvatskipdf 475 KB
La qualità di prosciutti cotti della Slavonia alla 3. mostra nazionale di prosciutti (str.206-212)  
Quality of slavonian hams on the third national ham festival (str.230-236) engleskipdf 467 KB
Qualität des slawonischen Schinkens auf der 3. nationalen Schinkenriade (str.230-236)  
Đuro Senčić, Danijela Butko
Stručni rad
 
Utvrđivanje prisustva histamina u uzorcima ribe (str.212-216) hrvatskipdf 321 KB
L’identificazione della presenza dell’istamina nei campioni dei pesci (str.212-216)  
Identification of histamine content in fish samples (str.236-238) engleskipdf 321 KB
Bestimmung von Histamin in Fischmustern (str.236-238)  
Ahmed Smajlović, Asima Baković, Indira Mujezinović, Mehmed Muminović, Muhamed Smajlović, Osman Kapetanović, Senada Hadžijusufović
Stručni rad
 
Prikaz iz literature (str.214-216) hrvatskipdf 331 KB
Nevijo Zdolec
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 26.648 *