hrcak mascot   Srce   HID

Poredbeno pomorsko pravo, Vol.43 No.158

Datum izdavanja: Kolovoz 2004.

Objavljen na Hrčku: 28.10.2009.
Sadržaj Puni tekst
Ujednačavanje pomorskog prava i interesi Hrvatske (str.1-9) hrvatskipdf 816 KB
STANDARDISING MARITIME LAW AND CROATIAN INTERESTS (str.1-9)  
Ivo Grabovac
Izvorni znanstveni članak
 
Osnovne značajke Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2003. godine (str.11-42) hrvatskipdf 3 MB
THE ELEMENTARY SIGNIFICANCE OF ACT OF MARITIME DEMESNE AND SEA PORTS (2003) (str.11-42)  
Dragan Bolanča
Izvorni znanstveni članak
 
Vrijednosni papiri u prijevozu robe morem u engleskom pravu : pravna priroda i buduće smjernice (str.43-83)  
Documents of title in carriage of goods by sea under English law : Legal nature and possible future directions (str.43-83) engleskipdf 4 MB
Časlav Pejović
Izvorni znanstveni članak
 
Pravo progona u propisima Republike Hrvatske i praksi Ministarstva unutarnjih poslova od 1992. do 2002. godine (str.85-99) hrvatskipdf 8 MB
RIGHT OF HOT PURSUIT IN THE REG(]LATIONS OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND IN THE PRACTICE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS FROM 1992 TO 2OO2 (str.85-99)  
Vesna Barić Punda, Damir Juras
Izvorni znanstveni članak
 
Obveze prijevoznika - recentna rješenja nacrta Konvencije o prijevoznom pravu (str.101-152) hrvatskipdf 5 MB
CARRIER'S OBLIGATIONS - NEW PROVISIONS PROPOSED BY THE DRAFT INSTRUMENT ON TRANSPORT LAW (str.101-152)  
Vesna Skorupan
Izvorni znanstveni članak
 
Reglementarno inoviranje privremene mjere zaustavljanja broda u prijedlogu Zakona o pomorskoj plovidbi u odnosu na međunarodno konvencijsko i komparativno pravo i Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (str.153-197) hrvatskipdf 5 MB
INNOVATORY REGULATIONS OF TEMPORARY MEASURE OF ARREST OF SHIPS IN THE PROPOSAL OF LAW ON MARITIME NAVIGATION IN RELATION TO INTERNATIONAL CONVENTIONS AND COMPARATNE LAW AND THE MARITIME AND INLAND NAVIGATION ACT (str.153-197)  
Savo Marković
Izvorni znanstveni članak
 
Naknada štete za onečišćenje mora iz kopnenih izvora (str.199-212) hrvatskipdf 1 MB
COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED BY MARINE POLLUTION FROM LAND-BASED SOURCES (str.199-212)  
Axel Luttenberger
Pregledni rad
 
Jurisdikcija obalne države u pogledu zaštite i očuvanja morskog okoliša u gospodarskom pojasu (str.213-226) hrvatskipdf 1 MB
JURISDICTION OF THE COASTAL STATE WITH REGARD TO THE PROTECTION AND PRESERVATION OF THE MARINE ENVIRONMENT IN THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (str.213-226)  
Marina Vokić Žužul
Pregledni rad
 
Atenska konvencija o prijevozu putnika i njihove prtljage morem 2002. godine (str.227-262) hrvatskipdf 3 MB
ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 2OO2 (str.227-262)  
Marija Pospišil Miler
Prethodno priopćenje
 
Odbačaj ovršnog prijedloga nakon osnivanja fonda ograničene odgovornosti : [prikaz presude] (str.263-265) hrvatskipdf 259 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Nadležnost za odlučivanje o naknadi uloženih sredstava za uređenje objekta na pomorskom dobru : [prikaz presude] (str.266-268) hrvatskipdf 187 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Odgovornost za štetu nastalu uslijed ratnih operacija na brodu usidrenom u luci : [prikaz presude] (str.269-271) hrvatskipdf 267 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Zahtjev za isplatu iznosa osiguraanja za slučaj smrti pomorca : [prikaz presude] (str.272-274) hrvatskipdf 231 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Stvarna nadležnost za postupanje u sporu za naknadu štete nastale na brodu koji se nalazio na navozu : [prikaz presude] (str.275-276) hrvatskipdf 123 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Odgovornost za štetu zbog bolesti pomorca (azbestoza) : [prikaz presude] (str.277-279) hrvatskipdf 226 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Stvarna nadležnost za odlučivanje u radnom sporu između člana posade i brodara : [prikaz presude] (str.280-281) hrvatskipdf 136 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Mjerodavno pravo za odgovornost za štetu zbog tjelesne ozljede pomorca : [prikaz presude] (str.282-286) hrvatskipdf 478 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Jesu li naručitelji prijevoza u brodarskom ugovoru ovlašteni ograničiti odgovornost u odnosu na tražbine brodovlasnika prema njima : [prikaz presude] (str.287-299) hrvatskipdf 1 MB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Odgovornost prijevoznika za štetu zbog uništene opreme za rukovanje teretom na doku - oblik naknade štete : [prikaz presude] (str.300-303) hrvatskipdf 359 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Pravni status morskih luka kao pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj (autor: D. Bolanča) (Split, Pravni fakultet, 2003) : [prikaz knjige] (str.305-309) hrvatskipdf 451 KB
Jasenko Marin
Recenzija, Prikaz
 
Privremene mjere zaustavljanja broda (autor: J. Marin) (Zagreb, Pravni fakultet, 2003) : [prikaz knjige] (str.310-315) hrvatskipdf 577 KB
Vesna Skorupan
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 12.510 *