hrcak mascot   Srce   HID

Poredbeno pomorsko pravo, Vol. 43 No. 158, 2004.


Datum izdavanja: kolovoza 2004.

Objavljen na Hrčku: 28. 10. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Standardizing maritime law and Croatian interests  
Ujednačavanje pomorskog prava i interesi Hrvatske (str.1-9) hrvatskipdf 816 KB
Ivo Grabovac
Izvorni znanstveni članak
 
The elementary significance of Act of Maritime Demesne and Sea Ports (2003)  
Osnovne značajke Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2003. godine (str.11-42) hrvatskipdf 3 MB
Dragan Bolanča
Izvorni znanstveni članak
 
Vrijednosni papiri u prijevozu robe morem u engleskom pravu : pravna priroda i buduće smjernice  
Documents of title in carriage of goods by sea under English law : Legal nature and possible future directions (str.43-83) engleskipdf 4 MB
Časlav Pejović
Izvorni znanstveni članak
 
Right of hot pursuit in the regulations of the Republic of Croatia and the practice of the Ministry of Internal Affairs, from 1992 to 2002  
Pravo progona u propisima Republike Hrvatske i praksi Ministarstva unutarnjih poslova od 1992. do 2002. godine (str.85-99) hrvatskipdf 8 MB
Vesna Barić Punda, Damir Juras
Izvorni znanstveni članak
 
Carrier's obligations - new provisions proposed by the draft instrument on transport law  
Obveze prijevoznika - recentna rješenja nacrta Konvencije o prijevoznom pravu (str.101-152) hrvatskipdf 5 MB
Vesna Skorupan
Izvorni znanstveni članak
 
Innovatory regulations of temporary measure of arrest of ships in the proposal of Law on Maritime Navigation, in relation to international conventions and comparative law and the Maritime and Inland Navigation Act  
Reglementarno inoviranje privremene mjere zaustavljanja broda u prijedlogu Zakona o pomorskoj plovidbi u odnosu na međunarodno konvencijsko i komparativno pravo i Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (str.153-197) hrvatskipdf 5 MB
Savo Marković
Izvorni znanstveni članak
 
Compensation for damage caused by marine pollution from land-based sources  
Naknada štete za onečišćenje mora iz kopnenih izvora (str.199-212) hrvatskipdf 1 MB
Axel Luttenberger
Pregledni rad
 
Jurisdiction of the coastal state with regard to the protection and preservation of the marine environment in the exclusive economic zone  
Jurisdikcija obalne države u pogledu zaštite i očuvanja morskog okoliša u gospodarskom pojasu (str.213-226) hrvatskipdf 1 MB
Marina Vokić Žužul
Pregledni rad
 
Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2oo2  
Atenska konvencija o prijevozu putnika i njihove prtljage morem 2002. godine (str.227-262) hrvatskipdf 3 MB
Marija Pospišil Miler
Prethodno priopćenje
 
Decision to reject a request for judicial enforcement after the constitution of the limitation fund : [case review]  
Odbačaj ovršnog prijedloga nakon osnivanja fonda ograničene odgovornosti : [prikaz presude] (str.263-265) hrvatskipdf 259 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Jurisdiction over the settling of disputes arising from the claims for compensation of investments in maritime demesne : [case review]  
Nadležnost za odlučivanje o naknadi uloženih sredstava za uređenje objekta na pomorskom dobru : [prikaz presude] (str.266-268) hrvatskipdf 187 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Liability for loss of ship anchored in port due to war operations : [case review]  
Odgovornost za štetu nastalu uslijed ratnih operacija na brodu usidrenom u luci : [prikaz presude] (str.269-271) hrvatskipdf 267 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Claim for payment of sum insured for death of seaman : [case review]  
Zahtjev za isplatu iznosa osiguranja za slučaj smrti pomorca : [prikaz presude] (str.272-274) hrvatskipdf 231 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Real competence for the settling of disputes arising from the claims for compensation of damages on the ship which was on the slipway : [case review]  
Stvarna nadležnost za postupanje u sporu za naknadu štete nastale na brodu koji se nalazio na navozu : [prikaz presude] (str.275-276) hrvatskipdf 123 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Liability for loss due to seaman's disease (asbestosis) : [case review]  
Odgovornost za štetu zbog bolesti pomorca (azbestoza) : [prikaz presude] (str.277-279) hrvatskipdf 226 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Real competence for the disputes arising from the contract on employment of a crew member : [case review]  
Stvarna nadležnost za odlučivanje u radnom sporu između člana posade i brodara : [prikaz presude] (str.280-281) hrvatskipdf 136 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Applicable law for operator's liability for damages arising from the injury of a crew member : [case review]  
Mjerodavno pravo za odgovornost za štetu zbog tjelesne ozljede pomorca : [prikaz presude] (str.282-286) hrvatskipdf 478 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Are the charterers entitled to limit liability for maritime claims brought against them by the shipowners : [case review]  
Jesu li naručitelji prijevoza u brodarskom ugovoru ovlašteni ograničiti odgovornost u odnosu na tražbine brodovlasnika prema njima : [prikaz presude] (str.287-299) hrvatskipdf 1 MB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Carrier's liability for damages arising from destruction of the equipment for handling the cargo on dock : [case review]  
Odgovornost prijevoznika za štetu zbog uništene opreme za rukovanje teretom na doku - oblik naknade štete : [prikaz presude] (str.300-303) hrvatskipdf 359 KB
Vesna Skorupan
Ostalo
 
Pravni status morskih luka kao pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj [=The legal status of sea ports as maritime demesne in the Republic of Croatia] (author D. Bolanca) (Split, 2003) : [book review]  
Pravni status morskih luka kao pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj (autor: D. Bolanča) (Split, Pravni fakultet, 2003) : [prikaz knjige] (str.305-309) hrvatskipdf 451 KB
Jasenko Marin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Privremene mjere zaustavljanja broda [= Provisional measure of arrest of ship] (author J. Marin) (Zagreb, 2003) : [book review]  
Privremene mjere zaustavljanja broda (autor: J. Marin) (Zagreb, Pravni fakultet, 2003) : [prikaz knjige] (str.310-315) hrvatskipdf 577 KB
Vesna Skorupan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 20.368 *