hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 29 No. 1
Datum izdavanja: siječnja 1997.

Objavljen na Hrčku: 3. 4. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-5) hrvatskipdf 342 KB
Ostalo  
Plaidoyer za profesionalnu historiografiju (str.7-10) hrvatskipdf 707 KB
Mirjana Gross
Izvorni znanstveni članak
 
Regnum Croatiae et Dalmatiae u doba Stjepana II. (str.11-20) hrvatskipdf 1 MB
Il regnum Croatiae et Dalmatiae durante il regno di Stefano II (Riassunto) (str.20-20)  
Lujo Margetić
Izvorni znanstveni članak
 
Crkvene ustanove srednjovjekovnog Iloka (str.21-39) hrvatskipdf 3 MB
The Ecclesiastical Institutions of Medieval Ilok (Summary) (str.39-39)  
Stanko Andrić
Izvorni znanstveni članak
 
Osnovna obilježja društvenog razvoja zadarskog otočja u razvijenom srednjem vijeku (str.40-52) hrvatskipdf 2 MB
The Foundations of Social Development on the Zadar Islands in the High Middle Ages (Summary) (str.52-52)  
Borislav Grgin
Izvorni znanstveni članak
 
Privatni prostori grada Trogira u kasnom srednjem vijeku (str.53-67) hrvatskipdf 2 MB
Private Areas in the City of Trogir in the Late Middle Ages (Summary) (str.67-67)  
Irena Benyovsky
Izvorni znanstveni članak
 
Javni rituali u političkom diskursu humanističkog Dubrovnika (str.68-86) hrvatskipdf 3 MB
The Political Aspect of Public Rituals in Humanistic Dubrovnik (Summary) (str.86-86)  
Zdenka Janeković-Römer
Izvorni znanstveni članak
 
Ruralna civilizacija (Preveo: Stanko Andrić) (str.87-102) hrvatskipdf 3 MB
Emanuel Le Roy Ladurie
Izvorni znanstveni članak
 
Građani Slobodnog i Kraljevskog grada Zagreba prema Knjizi građana (1733-1799) (str.103-128) hrvatskipdf 4 MB
Citizens of the Borough of Zagreb - according to the Book of Citizens (1733-1799) (Summary) (str.128-128)  
Zvjezdana Sikirić
Izvorni znanstveni članak
 
Povijest knjižnice obitelji Garanjin Fanfonja u Trogiru s posebnim osvrtom na namještaj i stare kataloge (str.129-137) hrvatskipdf 1 MB
The History of the Garanjin Fanfonja Library in Trogir with Special Reference to Furniture and Old Catalogues (Summary) (str.137-137)  
Fani Cega
Izvorni znanstveni članak
 
Glad, prosjaci, epidemije, higijenske i zdravstvene prilike u Dalmaciji krajem 18. i početkom 19. stoljeća (str.138-162) hrvatskipdf 3 MB
Famine, Paupers, Epidemics, Hygienic and Health Conditions in Dalmatia at the end of the 18th and Beginning of the 19th Century (Summary) (str.162-162)  
Danica Božić-Bužančić
Izvorni znanstveni članak
 
Grof Juraj Oršić u preporodnom pokretu (str.163-172) hrvatskipdf 1 MB
Count Juraj Orsic in the Croatian National Revival Movement (Summary) (str.172-172)  
Vlatka Filipčić
Izvorni znanstveni članak
 
Politička, znanstvena i visokoškolska djelatnost Frana Vrbanića (str.173-185) hrvatskipdf 2 MB
Fran Vrbanic's Political, Scholar and University Activities (Summary) (str.185-185)  
Božena Vranješ-Šoljan
Izvorni znanstveni članak
 
Stjepan Radić u Saboru Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije (str.186-207) hrvatskipdf 3 MB
Stjepan Radić in the Parliament of the Kingdom of Croatia, Slavonia and Dalmatia (1908-1918) (Summary) (str.207-207)  
Branka Boban
Izvorni znanstveni članak
 
Stjepan Radić i Židovi (str.208-216) hrvatskipdf 1 MB
Stjepan Radić and the Jews (Summary) (str.216-216)  
Ivo Golstein
Izvorni znanstveni članak
 
Stjepan Radić: progoni, suđenja i ubojstvo 1919.-1928. godine (str.217-236) hrvatskipdf 3 MB
Stjcpan Radić: Persecution, Trials and Murder, 1919-1928 (Summary) (str.236-23)  
Bosiljka Janjatović
Izvorni znanstveni članak
 
S ruba istarskog međuratnog društva: romske obitelji u Istri 1918.-1938. (str.237-248) hrvatskipdf 1 MB
On the Margins of Istrian Inter-war Society: Gypsy Families in Istria 1918-1938 (Summary) (str.245-245)  
Darko Dukovski
Izvorni znanstveni članak
 
Seljačka obitelj u Hrvatskoj 1918-1960. Metoda usmene predaje povijesti (oral history) (str.249-265) hrvatskipdf 2 MB
The Peasant Family in Croatia 1918-1960. The Oral History Method (Summay) (str.265-265)  
Suzana Leček
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska narodna kultura: i na zapadu i na istoku (str.266-272) hrvatskipdf 1 MB
Croatian Popular Culture: Both in the West and in the East (Summary) (str.272-272)  
Dunja Rihtman-Auguštin
Izvorni znanstveni članak
 
Teorijski aspekti historije žena i ženskih studija (str.273-287) hrvatskipdf 2 MB
Theoretical Aspects of the History of Women and Women's Studies (Summary) (str.287-287)  
Dubravka Peić Čaldarović
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska historiografija u posljednjih godinu dana (jesen 1995. - ljeto 1996.) (str.288-294) hrvatskipdf 1 MB
Damir Agičić
Pregledni rad
 
Najstarija povijesna svjedočanstva o Zaboku (str.295-302) hrvatskipdf 1 MB
Mirjana Matijević Sokol
Ostalo
 
Iz povijesti osorske biskupije: inventar biskupske palače iz 1742. godine (str.303-312) hrvatskipdf 1 MB
Lovorka Čoralić
Ostalo
 
Schellenburgova zaklada i njeni korisnici iz hrvatske Vojne krajine (str.313-314) hrvatskipdf 317 KB
Ivan Jurišić
Prethodno priopćenje
 
Popis imanja riječke, varaždinske, požeške i osječke županije, te iločkog i rumskog kotara (Srpska vojvodina) u doba ukidanja feudalnih odnosa (str.315-330) hrvatskipdf 2 MB
Štefanija Popović
Ostalo
 
˝Studio˝ i ˝Plavi vjesnik˝ - pogled na istraživanja prodora i utjecaja zapadne popularne kulture u Hrvatsku (1963.-1965.) (str.331-448) hrvatskipdf 3 MB
"Studio" and "Plavi vjesnik" - a view on the penetration and influence of the western popular culture on Croatia (Summary) (str.348-348)  
Ivan Dukić
Ostalo
 
Pisanje Večernjeg lista o hrvatsko-muslimanskim odnosima (ožujak 1992. - ožujak 1994.) (str.349-363) hrvatskipdf 2 MB
Nikica Barić
Ostalo
 
Povjesničar koji ruši osnovna načela povijesne znanosti. U povodu knjige M. Brandta, Život sa suvremenicima: Političke uspomene i Svjetonazor (str.364-383) hrvatskipdf 3 MB
Petar Korunić
Ostalo
 
Povijest Mađarske, Urednik: Péter Hanák, Suradnici: Kálmán Benda, Péter Hanák, László Makkai, Zsusza L. Nagy, Emil Niderhauser, György Spira, Károly Vörös, Preveli: Drago Roksandić, Veljka Čolić-Peisker, Barbat, Zagreb 1995. Prijevod djela The Corvina History of of Hungary: From Earliest Times Until the Present Day (str.384-388) hrvatskipdf 942 KB
László Nagy
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Etnogeneza Hrvata, uredio N. Budak, Nakladni zavod Matice Hrvatske i Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1995., 287 str. (str.388-390) hrvatskipdf 576 KB
Vladimir Posavec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
"Srednjovjekovni imaginarij" Jacquesa le Goffa i analisti (str.390-391) hrvatskipdf 413 KB
Mario Pašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatske županije kroz stoljeća (skupina autora), Školska knjiga, Zagreb 1996., 168. str. (str.391-393) hrvatskipdf 583 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Maren Freidenberg, Evrei na Balkanah (na ishode srednevekovlja), Moskva – Jeruzalem 1996, 240 str. (str.393-394) hrvatskipdf 407 KB
Ivo Goldstein
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik radova posvećenih sedamdesetogodišnjici života Danice Božić-Bužančić, Građa i prilozi za povijest Dalmacije 12, Split 1996, str. 948 (str.394-397) hrvatskipdf 760 KB
Marija Karbić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kroatien. Landeskunde – Geschichte – Kultur – Politik – Wirtschaft – Recht, Ur. Neven Budak, Peter Jordan, Walter Lukan, Petra Moissi, Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, izdanje Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 1995. (465 str.) (str.397-398) hrvatskipdf 420 KB
Zvjezdana Sikirić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Orest Subtelny: Domination of Eastern Europe, Native Nobilities and foreign Absolutism, 1500-1700, Alan Sutton, Glouchester (str.398-403) hrvatskipdf 1 MB
Goran Nikšić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marčanski zbornik. Zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 750. obljetnice postojanja Marčane i 100. obljetnice osnutka hrvatske čitaonice, Knjižnica Acta, sv. I., Koordinacija istarskih ogranaka Matice Hrvatske, Pula 1994., str. 160 (str.403-404) hrvatskipdf 416 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Danica Božić-Bužančić, Južna Hrvatska u europskom fiziokratskom pokretu, Povijesni arhiv u Splitu – Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu – Književni krug, Split 1995., 415 str. (str.405-406) hrvatskipdf 415 KB
Igor Dukić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Maja Galić, Hrvatske prilike u dopisivanju Ante Tresića Pavičića, Matica Hrvatska, Split 1995., 203 str., Književno djelo Ante Tresića Pavičića – Zbornik radova, Književni krug Split, 1995., 193 str. (str.406-407) hrvatskipdf 411 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dušan Plećaš, Socijalna demokracija 1894.-1919. Izdavač Socijalnodemokratska partija Hrvatske, Zagreb 1994., str. 77 (str.408-409) hrvatskipdf 377 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kronologija, ur. Ivo Goldstein, Zagreb: Novi Liber, 1996, 368 str. (str.410-411) hrvatskipdf 398 KB
Nikša Stančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nikola Čolak (1914.-1996.) (str.412-413) hrvatskipdf 293 KB
Lovorka Čoralić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Georges Duby (1919.-1996.) (str.414-416) hrvatskipdf 568 KB
Ivo Goldstein
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Popis izdanja Instituta – Zavoda za hrvatsku povijest (str.417-418) hrvatskipdf 294 KB
Bibliografija  
Upute suradnicima (str.419-419) hrvatskipdf 218 KB
Uredništvo
Ostalo
 
Radovi 29. Suradnici [zadnja korica unutra] (str.421-421) hrvatskipdf 157 KB
Kazalo  
Posjeta: 56.190 *