hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 16 No. 1
Datum izdavanja: rujna 1983.

Objavljen na Hrčku: 9. 8. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 223 KB
Ostalo  
Gradišćanski Hrvati. Integracija i asimilacija u 20. stoljeću. U povodu 450. godišnjice doseljenja (str.5-44) hrvatskipdf 5 MB
Die Bürgerlander Kroaten. Integration und Assimilation im 20. Jahrhundert (Zusammenfassung) (str.43-44)  
Arnold Suppan
Izvorni znanstveni članak
 
Kulturna i politička djalatnost Božidara Petranovića (str.45-96) hrvatskipdf 7 MB
Božidar Petranovićs kulturelles und politisches Wirken (Zusammenfassung) (str.95-96)  
Ivo Perić
Izvorni znanstveni članak
 
Dubrovački konzularni predstavnici na Siciliji od kraja XIV. do početka XIX. stoljeća (str.97-108) hrvatskipdf 2 MB
Reppresentanti consolari di Dubrovnik in Sicilia dalle fine del XIV. all’inizio del XIX sedolo (Riassunto) (str.108-108)  
Ilija Mitić
Izvorni znanstveni članak
 
Iz povijesti jugoslavenske emigracije u SSSR-u između dva rata (str.109-138) hrvatskipdf 4 MB
From the history of the Yugoslav emigration in the USSR between the two word wars (Summary) (str.137-138)  
Ivan Očak
Izvorni znanstveni članak
 
Stav britanske diplomatije prema sklapanju balkanskog sporazuma (1933-1934) (str.139-182) hrvatskipdf 6 MB
Attitude of the British diplomacy towards the signing of the Balkan agreement (1933-1934) (str.181-182)  
Živko Avramovski
Izvorni znanstveni članak
 
Izvještaji dr fra Dominika Mandića jugoslavenskoj izbjegličkoj vladi (1942-1943) (str.183-227) hrvatskipdf 6 MB
Reports sent by Dr. Dominik Mandić to the Yugoslav government in exile (Summary) (str.227-227)  
Ljubo Boban
Prethodno priopćenje
 
Nova dostignuća slovenske historiografije (str.229-246) hrvatskipdf 2 MB
Petar Korunić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
»Jezgra« i »periferija« – nova teorija »industrijske revolucije u Evropi« (István T. Berend – György Ránki, The European Periphery and Industrilisation 1780-1914, Akadémiai Kiadó, Budapest 1982.) (str.247-252) hrvatskipdf 875 KB
Mirjana Gross
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jacques Le Goff, Il meraviglioso e il quotidiano nell’Occidente medievale (str.253-264) hrvatskipdf 2 MB
Neven Budak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jacques Le Goff, Intelektualci u srednjem vijeku, Izdao GZH, Zagreb 1982. (str.265-270) hrvatskipdf 837 KB
Ivo Goldstein
Recenzija, Prikaz slučaja
 
G. Stanojević, Senjski uskoci, Beograd 1973. (str.271-278) hrvatskipdf 1 MB
Lovorka Šimić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Čizmić, Hrvati u životu Sjedinjenih američkih Država, Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest, 1982 (str.279-281) hrvatskipdf 442 KB
Ljubomir Antić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jugoslovenski napredni pokret u SAD i Kanadi 1935-1945., Izdanje Nordam Jugoslav Publishers, Torono-Kanada 1983. (str.282-286) hrvatskipdf 795 KB
Ivan Očak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Očak, Vojnik revolucije, Život i rad Vladimira Ćopića, Spektar, Zagreb 1980, str. 392. Ivan Očak, Braća Cvijići, Spektar-Globus, Zagreb 1982, str. 512. (str.287-294) hrvatskipdf 1 MB
Branka Boban
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Iz istorii univerzitetskogo slavjanovedenija v SSSR, Moskva, Izdavateljstvo Moskovskogo univerziteta, 1983., s. 222 (str.295-302) hrvatskipdf 1 MB
Ivan Očak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Formirovanije nacij v centralnoj i jugo-vostočnoj Evrope. Istoričeskij i istoriko-kulturnij aspekty, Moskva 1981, 358 (str.303-304) hrvatskipdf 283 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Wolfgang Kessler, Politik, Kultur und Gesellschaft in Kroatien und Slawonien in den ersten Hälfte des 19. Jahrhuhderts – Historiographie und Grundlagen, München 1981, 352 (str.305-309) hrvatskipdf 653 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Julian Kornhauser, Od mitu do konkretu, Widawnictwo literackie Kraków (str.310-314) hrvatskipdf 671 KB
Ljerka Racko
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Historijski zbornik XXXIII-XXXIV, 1980/1981, str. 456 (str.315-319) hrvatskipdf 763 KB
Ivan Jurišić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radovi Zavoda JAZU u Zadru. Sv. XXVII-XXVIII, Zadar 1981, str. 474 (str.320-324) hrvatskipdf 667 KB
Josip Lućić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Starohrvatska prosvjeta, Serija III, Sv. 12, Split 1982. str. 247 (str.325-326) hrvatskipdf 324 KB
Josip Lućić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pelješki zbornik,sv. I, 1976, str. 520 + fotosi; sv. II, 1980, str. 250 + fotosi. (str.327-330) hrvatskipdf 616 KB
Anđelko Mijatović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodni kulturnopovijesni simpozij »Mogersdorf ’83«, 4.-8. VII. 1983. u Osijeku (str.331-335) hrvatskipdf 714 KB
Branka Boban
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Profesor Jaroslav Šidak – uz 80 godina života (str.337-341) hrvatskipdf 724 KB
Dragutin Pavličević
Životopis
 
Kako se kod nas pišu prikazi knjiga? (str.343-349) hrvatskipdf 984 KB
Miroslav Brandt
Ostalo
 
Popis izdanja Instituta - Odjela za hrvatsku povijest (str.351-352) hrvatskipdf 230 KB
Bibliografija  
Suradnici u ovom broju [unutrašnja strana zadnje korice] (str.353-353) hrvatskipdf 150 KB
Kazalo  
Posjeta: 22.535 *