hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 22 No. 1
Datum izdavanja: svibnja 1989.

Objavljen na Hrčku: 13. 8. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 264 KB
Ostalo  
Prilog temi o značenju imena »Zagreb« (+ Résumé) (str.5-22) hrvatskipdf 3 MB
Miroslav Brandt
Izvorni znanstveni članak
 
Pripadnost i uloga srednjovjekovnih Poljica u vrijeme hrvatskih narodnih vladara (+ Summary) (str.23-48) hrvatskipdf 4 MB
Ante Laušić
Izvorni znanstveni članak
 
Publicistika na njemačkom jeziku u Zagrebu u drugoj polovici 18. st. (+ Zusammenfassung) (str.49-70) hrvatskipdf 3 MB
Daniela Živković
Pregledni rad
 
O značenju unutrašnjeg odsjeka Banskog vijeća (1848–1850) (+ Zusammenfassung) (str.71-94) hrvatskipdf 3 MB
Iskra Iveljić
Izvorni znanstveni članak
 
Skupštinski pokret i politička aktivnost Srpske samostalne stranke u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji 1903–1905. godine (str.95-111) hrvatskipdf 2 MB
Versammlungsbewegung und politische Aktivität der serbischen Selbständigen Partei im Königreich Kroatien und Slawonien 1903 - 1905 (Zusammenfassung) (str.111-111)  
Gordana Krivokapić
Izvorni znanstveni članak
 
Uzroci smrti na otoku Šolti od godine 1825. do 1900. prema podacima iz matičnih knjiga umrlih (str.113-132) hrvatskipdf 2 MB
Causes of death on the island Šolta from 1825 to 1900 according to the death registers data (Summary) (str.132-132)  
Mladen Andreis
Izvorni znanstveni članak
 
Gospodarske prilike Civilne Hrvatske (1860–1873) s posebnim osvrtom na agrarnu proizvodnju [vid. i napomenu na str. 384] (str.133-146) hrvatskipdf 2 MB
The economic situation in Civilian Croatia in the sixties od the 19th century, wirh patricular preference to farming (Summary) (str.146-146)  
Dragutin Pavličević
Izvorni znanstveni članak
 
Stjepan Radić - opus, utjecaji i dodiri (str.147-210) hrvatskipdf 9 MB
Stjepan Radić - his work, influences on it, contacts (Summary) (str.209-210)  
Branka Boban
Izvorni znanstveni članak
 
Odjeci i posljedice Francuske revolucije (1789) u hrvatskim krajevima (str.211-266) hrvatskipdf 8 MB
The reflexes and consequences of the French Revolution (1789) in the Croatian Provincies (Summary) (str.265-266)  
Stjepan Antoljak
Izvorni znanstveni članak
 
Dr. Ante Ciliga – otpadnik komunizma i staljinske čistke (str.267-296) hrvatskipdf 4 MB
Dr. Ante Ciliga, a communist renegade, and Stalin’s purges (Summary) (str.295-296)  
Ivan Očak
Izvorni znanstveni članak
 
Jedan izvor o krajiškim narodnim školama iz 1868. (str.297-301) hrvatskipdf 748 KB
A source masterial on the popular Schools in the Croatian Military Border area in 1868. (Summary) (str.301-301)  
Ivan Jurišić
Prethodno priopćenje
 
Mjesto demografije u povijesnoj znanosti (str.303-310) hrvatskipdf 1 MB
A place of demography in historical sciences (Summary) (str.310-310)  
Božena Vranješ-Šoljan
Pregledni rad
 
Historiografija o zadarskom otočju do 1420. godine (Pregled, interpretacija, putevi rješavanja) (str.311-327) hrvatskipdf 2 MB
Historiography od Zadar islands in the middle ages (until 1420) (Summary) (str.327-327)  
Borislav Grgin
Pregledni rad
 
Izdanja Instituta za srednjovjekovnu materijalnu kulturu Austrijske Akademije znanosti u Kremsu na Dunavu (str.329-334) hrvatskipdf 953 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nino Duboković Nadalini: Rasprave i članci, Split 1988, 282 stranice (str.334-335) hrvatskipdf 378 KB
Neven Budak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pejo Čošković, Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443–1446. Studije i monografije 3, Institut za istoriju u Banjaluci, Banjaluka 1988, 218 str. (str.336-336) hrvatskipdf 255 KB
Neven Budak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Rade Milosavljević: Križevci na Vojnoj krajini, izd. Pedagoško društvo Križevci, Križevci 1988, 104 str. (str.337-340) hrvatskipdf 652 KB
Neven Budak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Carlo Ginzburg: Der Käse und die Würmer. Die Welt eines Müllers um 1600, Frankfurt a. M. 1983, 219 stranica (str.340-341) hrvatskipdf 369 KB
Neven Budak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ljubo Boban, »Hrvatska u diplomatskim izvještajima izbjegličke vlade 1941–1943«, knji. 1–2, Zagreb 1988. (str.342-344) hrvatskipdf 524 KB
Petar Strčič
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Josip Adamček: Bune i otpori – Seljačke bune u Hrvatskoj u XVII. stoljeću, Globus Zagreb, 1987. (str.345-347) hrvatskipdf 518 KB
Danja Šilović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radmila Matejčić, »Kako čitati grad. Rijeka jučer i danas«, Rijeka, 1988. (str.348-349) hrvatskipdf 399 KB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dragutin Feletar: Podravina. Općine Đurđevac, Koprivnica i Ludbreg u prošlosti i sadašnjosti. Knj. I. Povijesno-geografski pregled od paleolita do 1945. godine. Koprivnice 1988. Izd. Centar za kulturu – OOUR Muzej grada Koprivnice, Biblioteka »Podravskog zbornika«, str. 403, slika 323, karata u crtežu 11 (str.349-354) hrvatskipdf 1005 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Peoples and Empires od West Africa - G. T. Stride/Caroline Ifeka, Nelson LTD, Sunbury on Thames, 1987, 373 str. (str.354-356) hrvatskipdf 567 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bilten 1, 2 Arhiva Hrvatske, Zagreb 1989. (str.357-358) hrvatskipdf 397 KB
Ivan Jurišić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik radova o povijesti i kulturi srpskog naroda u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, knj. 1, Zagreb 1988, 199. (str.358-360) hrvatskipdf 529 KB
Ivan Jurišić
Prethodno priopćenje
 
Ankica Pandžić, Pet stoljeća zemljopisnih karata Hrvatske, Katalog, Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb 1988. g. (145 str. 214 karata) (str.360-362) hrvatskipdf 514 KB
Željka Richter
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Benkovački kraj kroz vjekove. Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Zadar-Benkovac, sv. I, 1987, str. 410, sv. II, 1989, str. 500 (str.362-366) hrvatskipdf 813 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Atti, vol. 18, Trieste – Rovigno 1987/88. (str.366-368) hrvatskipdf 549 KB
Slaven Bertoša
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Assemblee di stati e istituzioni representative nella storia del pensiero politico moderno (secoli XV–XX) I/II, Annali della facoltàa di science politiche 1982-83, 19. Materiali di storia, 7. Peruggia 1984. (str.369-370) hrvatskipdf 404 KB
Goran Crnković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Voprosy istorii, godište 1988., O jugoslavenskim povijesnim problemima (str.370-373) hrvatskipdf 686 KB
Damir Agičić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Immanuel Wallerstein, Suvremeni svjetski sistem, Centar za kultunu djelatnost, Zagreb, 1986, 491 str. (str.373-376) hrvatskipdf 668 KB
Božena Vranješ-Šoljan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatski narodni preporod — Ilirski pokret, Zagreb 1988, 224 str. (str.376-380) hrvatskipdf 789 KB
Mladen Švab
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Popis izdanja Instituta - Zavoda za hrvatsku povijest (str.381-383) hrvatskipdf 320 KB
Bibliografija  
Napomena [Uz tekst D. Pavličevića - Gospodarske prilike Civilne Hrvatske (1860-1873)] (str.384-384) hrvatskipdf 144 KB
Ispravak  
Suradnici u ovom broju [unutrašnja strana zadnje korice] (str.385-385) hrvatskipdf 187 KB
Kazalo  
Posjeta: 37.675 *