hrcak mascot   Srce   HID

Studia ethnologica Croatica, Vol. 7/8 No. 1, 1996.


Studia ethnologica Croatica,Vol. 7/8 No. 1
Datum izdavanja: ožujka 1999.

Objavljen na Hrčku: 28. 10. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Riječ urednika (str.5-5) hrvatskipdf 49 KB
Editor's note (str.5-5) engleskipdf 49 KB
Vitomir Belaj
Uvodnik
 
Milovan Gavazzi, sein Leben und Werk: Hommage anlässlich seines hundertsten Geburtstags (str.7-18) njemačkipdf 1 MB
Vitomir Belaj
Pregledni rad
 
Wissenschaftlicher Werdegang: Gedanken, Arbeitsmethoden und Erfahrungen (str.19-22)  
Put znanstvenog razvoja: misli, metode, iskustva (str.23-26) hrvatskipdf 193 KB
Milovan Gavazzi
Ostalo
 
(str.27-44) hrvatskipdf 782 KB
Vitomir Belaj
Bibliografija
 
Milovan Gavazzi's donation (str.45-45) engleskipdf 352 KB
Ljubica Katunar
Stručni rad
 
Milovan Gavazzi e la „pagliara“ Slavo-Molisana (str.47-51) talijanskipdf 288 KB
Milovan Gavazzi i slavensko - moliška "pagliara" (str.52-52)  
Alberto M. Cirese
Pregledni rad
 
Die musikethnologische Tätigkeit Milovan Gavazzis (str.53-68) njemačkipdf 1 MB
Etnomuzikološka djelatnost Milovana Gavazzija (str.68-68)  
Jerko Bezić
Izvorni znanstveni članak
 
Milovan Gavazzi und die ungarische Volkskunde (str.69-74)  
Milovan Gavazzi i mađarska etnologija (str.74-74) hrvatskipdf 376 KB
Melinda Égetö
Pregledni rad
 
Milovan Gavazzi und pannonische volkskundliche Forschungen (str.75-80) njemačkipdf 376 KB
Milovan Gavazzi i panonska etnološka proučavanja (str.80-81)  
Läszlö Lukäcs
Pregledni rad
 
Etnologija u službi politike: pozadina sukoba Franić - Gavazzi (str.83-93) hrvatskipdf 671 KB
Ethnology in Service of Politics: Background of Gavazzi - Franić Conflict (str.93-93)  
Tomislav Pletenac
Izvorni znanstveni članak
 
Milovan Gavazzi et son interet pour la culture des peuples lointains (str.95-103) francuskipdf 571 KB
Milovan Gavazzi i njegov interes za kulturu dalekih naroda (str.103-104)  
Manda Svirac
Izvorni znanstveni članak
 
Milovan Gavazzi and the Question on the Actuality of the Croatian Cultural-Historical Ethnology (str.105-118) engleskipdf 1 MB
Milovan Gavazzi i pitanje aktualnosti kulturnopovijesne etnologije u Hrvatskoj (str.118-119)  
Žarko Španiček
Izvorni znanstveni članak
 
Etnološki filmovi Milovana Gavazzija i hrvatski etnološki film u prvoj polovini 20. stoljeća (str.121-133) hrvatskipdf 805 KB
Ethnologische Filme von Milovan Gavazzi und der kroatische ethnologische Film in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (str.133-134)  
Vjekoslav Majcen
Izvorni znanstveni članak
 
Die kroatische Ethnologie im europäischen Kontext (str.137-151) njemačkipdf 974 KB
Hrvatska etnologija u europskome kontekstu (str.152-152)  
Vitomir Belaj
Pregledni rad
 
Kultürgrenzen, Kulturräume, Einzugsgebiete der Wallfahrtsorte. Die Rolle der Wallfahrt in der kulturellen Gliederung (str.153-159) njemačkipdf 435 KB
Kulturne granice, kulturne pokrajine, područje privlačenja hodočasničkih središta. Uloga hodočašća u kulturnoj razdiobi pokrajine (str.160-160)  
Gábor Barna
Pregledni rad
 
Antun Radić and Ethnological Research of Clothing and Textiles in Croatia: 1896 to 1919 (str.161-178) engleskipdf 1 MB
Antun Radić i etnološka istraživanja odjeće i tekstila u Hrvatskoj: 1896.-1919. (str.179-179)  
Vjera Bonifačić
Izvorni znanstveni članak
 
Comparable Occurrences in Wedding Customs of the Bunjevci and Romance Language Speaking Inhabitants of the Balkan Peninsula (str.181-191) engleskipdf 765 KB
Srodne pojave u svadbenim običajima Bunjevaca i balkanskog stanovništva romanskoga govora (str.191-192)  
Milana Černelić
Izvorni znanstveni članak
 
Waldbienenzucht bei einigen südslawischen Völkern (str.193-203) njemačkipdf 1009 KB
Šumsko pčelarstvo u dijela južnih Slavena (str.203-203)  
Vlasta Domaćinović
Izvorni znanstveni članak
 
Poland's Closest Neighbours: Official Communist Stereotypes and Popular Myths (str.205-219) engleskipdf 1 MB
Poljski najbliži susjedi: službeni komunistički stereotipi i pučki mitovi (str.220-221)  
Leszek Dziegel
Pregledni rad
 
Cattle Raising and Sheep Breeding Settings and Settlements: Expanses and Terms Used (str.223-227) engleskipdf 338 KB
Stočarski stanovi: rasprostranjenost i nazivi (str.228-228)  
Branko Đaković
Izvorni znanstveni članak
 
Moreška in the Context of the Mediterranean and Oriental World (str.229-233) engleskipdf 308 KB
Moreška u kontekstu mediteranskoga i orijentalnoga svijeta (str.234-234)  
Aleksandar Lopašić
Pregledni rad
 
Research on Textiles and Clothing in 19th Century Continental Croatia (str.235-244) engleskipdf 672 KB
Pristupi istraživanju tekstila i odijevanja u 19. stoljeću u kontinentalnoj Hrvatskoj (str.245-245)  
Tihana Petrović
Izvorni znanstveni članak
 
A Comparative Analysis of National Core Values: Croatia and Belgium (str.247-257) engleskipdf 612 KB
Komparativna analiza nacionalnih vrijednosti: Hrvatska i Belgija (str.258-258)  
Robert Stallaerts
Izvorni znanstveni članak
 
Women's Entrepreneurship and the Dissolution of Zadruga in the 19th Century Slavonia (str.259-265) engleskipdf 436 KB
Žensko poduzetništvo i raspadanje zadruge u 19. stoljeću u Slavoniji (str.266-266)  
Olga Supek
Izvorni znanstveni članak
 
Paranormal Phenomena among the South Slavs: A Cultural Interpretation (str.267-280) engleskipdf 800 KB
Paranormalni fenomeni među južnim Slavenima: kulturološka interpretacija (str.280-280)  
Iveta Todorova-Pirgova
Izvorni znanstveni članak
 
History and Legend in Stone: to Kiss the Baba (str.281-290) engleskipdf 1 MB
Povijest i legenda u kamenu: poljubiti babu (str.291-292)  
Jelka Vince-Pallua
Izvorni znanstveni članak
 
Buše, bušari, ulice (str.293-325) engleskipdf 2 MB
Buše, bušari, ulice (str.325-326)  
Jasna Andrić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 28.521 *