hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 2002.

Objavljen na Hrčku: 13. 6. 2011.
Sadržaj Puni tekst
UVODNIK (str.5-6) hrvatskipdf 105 KB
Branka Tafra
Uvodnik
 
JATOVSKA RASLOJENOST U KAŠIĆEVIM DJELIMA (str.7-29) hrvatskipdf 1 MB
Nataša Bašić
Izvorni znanstveni članak
 
VLASTITA IMENA IZMEĐU METONIMIJSKE SCILE I METAFORIČKE HARIBDE (str.31-48) hrvatskipdf 1 MB
Mario Brdar, Rita Brdar-Szabó
Izvorni znanstveni članak
 
DOPUNE ZNAČENJIMA GLAGOLNIH PREDMETAKA U HRVATSKOME (str.49-93) hrvatskipdf 2 MB
Jurica Budja
Izvorni znanstveni članak
 
GLAGOLI GOVORENJA I MIŠLJENJA U HRVATSKOME ČAKAVSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU DO 17. STOLJEĆA – STRANI SINTAKTIČKI UTJECAJI (str.95-112) hrvatskipdf 943 KB
Lana Hudeček
Izvorni znanstveni članak
 
PRIJEPORI OKO "MLAĐIH PRIJEPISA" I NALJEŠKOVIĆEVE PJESNI LJUVENE (str.113-131) hrvatskipdf 1 MB
Amir Kapetanović
Izvorni znanstveni članak
 
JEZIK KARNARUTIĆEVA SPJEVA O BABILONSKIM LJUBAVNICIMA (str.133-144) hrvatskipdf 591 KB
Amir Kapetanović
Izvorni znanstveni članak
 
PLAGIJAT U JEDNOJEZIČNOJ LEKSIKOGRAFIJI (opći rječnici) (str.145-159) hrvatskipdf 898 KB
Barbara Kryżan-Stanojević, Mateusz-Milan Stanojević
Izvorni znanstveni članak
 
DVOJEZIČNA LEKSIKOGRAFIJA I MANJI JEZICI (problemi teorije i prakse) (str.161-175) hrvatskipdf 822 KB
Barbara Kunzmann-Müller
Izvorni znanstveni članak
 
LEKSIK I SINTAKSA PUTOPISÂ FRA IVANA FRANJE JUKIĆA (1818.– 1857.) (str.177-189) hrvatskipdf 690 KB
Marko Lukenda
Izvorni znanstveni članak
 
TERMINOLOŠKI RJEČNIK I NORMA (uputnice, odrednice i normativne napomene u terminološkom rječniku) (str.191-208) hrvatskipdf 930 KB
Milica Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
 
ZBROJINA (str.209-250) hrvatskipdf 2 MB
Mirko Peti
Izvorni znanstveni članak
 
RAZGRANIČAVANJE RODA I SPOLA (gramatički i leksikografski problem) (str.251-266) hrvatskipdf 875 KB
Branka Tafra
Izvorni znanstveni članak
 
TVORBENE ZNAČAJKE KALKIRANIH IMENICA (str.267-280) hrvatskipdf 713 KB
Marija Turk
Izvorni znanstveni članak
 
GLAGOLI KRETANJA U POLJSKIM I HRVATSKIM RJEČNICIMA (str.281-289) hrvatskipdf 454 KB
Ivana Vidović-Bolt
Izvorni znanstveni članak
 
SPORTSKO NAZIVLJE U HRVATSKOME I MAKEDONSKOM STANDARDNOM JEZIKU NA POČETKU 21. STOLJEĆA (str.291-302) hrvatskipdf 615 KB
Marica Čilaš
Stručni rad
 
FRAZEM U TILI ČAS I NJEGOVE INAČICE (str.303-310) hrvatskipdf 410 KB
Alemko Gluhak
Stručni rad
 
ODRAZI ASPEKTUALNOSTI U RJEČNICIMA TIPA STRANI JEZIK – HRVATSKI JEZIK (str.311-316) hrvatskipdf 287 KB
Nives Opačić
Stručni rad
 
ZAVISNE REČENICE U KRHOTINAMA ŽELJKE ČORAK (str.317-332) hrvatskipdf 782 KB
Pavao Tekavčić
Pregledni rad
 
SOCIOLINGVISTIČKA KONSTELACIJA UNUTAR ŠTOKAVSKOGA SUSTAVA S OSOBITIM OBZIROM NA CRNOGORSKI STANDARDNI JEZIK (Jedan od suvremenih pristupa standardnim jezicima) (str.333-345) hrvatskipdf 779 KB
Ljudmila Vasiljeva
Stručni rad
 
NOVI MORFOLOŠKI PRIRUČNIK (The Handbook of Morphology, ed. Andrew Spencer i Arnold M. Zwicky) (str.347-362) hrvatskipdf 1021 KB
Matea Birtić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NOVIJE KNJIGE O ČAKAVŠTINI (1990–2000) (Iva Lukežić: Čakavski ikavsko-ekavski dijalekt; Iva Lukežić: Trsatsko-bakarska i crikvenička čakavština; Iva Lukežić: Govori Klane i Studene; Iva Lukežić, Marija Turk: Govori otoka Krka; Iva Lukežić: Fijumanski idiom; Lina Pliško: Govor Barbanštine (str.363-367) hrvatskipdf 270 KB
Irena Drpić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
IMENA TVRTKI OČIMA JEZIKOSLOVACA (Alenka Gložančev: Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje) (str.368-372) hrvatskipdf 306 KB
Anđela Frančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
UZORNI OGLED ZA POVIJESNI RJEČNIK (Slovar jezika slovenskih prostestantskih piscev 16. stoletja, Pokusni snopič, ZRC SAZU, sastavili Majda Merše i France Novak uz sudjelovanje Francke Premk) (str.373-377) hrvatskipdf 266 KB
Ermina Harambašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
HRVATSKI ŽARGON ILI HRVATSKI ŽARGONI (uz Rječnik hrvatskoga žargona Tomislava Sabljaka) (str.378-383) hrvatskipdf 354 KB
Barbara Kovačević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
MOLIŠKOHRVATSKI RJEČNICI – VRIJEDNI PLODOVI LJUDSKOSTI I ZNANOSTI (Walter Breu i Giovanni Piccoli sa Snježanom Marčec: Dizionario Croato Molisano di Acquaviva Collecroce; Agostina Piccoli i Antonio Sammartino: Dizionario dell' idioma croato-molisano di Montemitro/Rječnik moliškohrvatskoga govora Mundimitra) (str.384-387) hrvatskipdf 230 KB
Ivana Kurtović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
RJEČNIK HRVATSKOGA JEZIKA (glavni urednik Jure Šonje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Školska knjiga, Zagreb, 2000, str. 1450) (str.388-394) hrvatskipdf 430 KB
Ivo Pranjković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
SNJEŽANA MARČEC (1963.–2001.) (str.395-400) hrvatskipdf 308 KB
Lana Hudeček
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
MIRO KAČIĆ, (Pučišća 2. VII. 1946. – Zagreb 5.II. 2001.) (str.401-405) hrvatskipdf 278 KB
Petar Šimunović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 39.160 *