hrcak mascot   Srce   HID

MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu, Vol. XIII No. 6, 2011.


MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu,Vol. XIII No. 6
Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 8. 5. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.385-385) hrvatskipdf 2 MB
Contents (str.417-417) engleskipdf 2 MB
Kazalo  
Mikrobiološka karakterizacija trajnih kobasica od konjskog mesa (str.418-422) hrvatskipdf 178 KB
Microbial characterization of horse meat dry sausage (str.450-455) engleskipdf 165 KB
Damir Alagić, Miomir Stojnović, Nevijo Zdolec, Bela Njari, Ivana Filipović, Lidija Kozačinski, Anamaria Ekert Kabalin, Glorija Ćorić-Alagić, Natalija Vragović
Izvorni znanstveni članak
 
Fizikalno-kemijska, higijenska i organoleptička karakterizacija slavonskog kulena (str.423-429) hrvatskipdf 824 KB
Physicochemical, hygienic and organoleptic characterization of Slavonian kulen (str.456-462) engleskipdf 331 KB
Danijel Karolyi
Izvorni znanstveni članak
 
Određivanje ostataka sulfonamida u mesu, mesnim proizvodima, ribi i jajima (str.430-434) hrvatskipdf 177 KB
Determination of sulfonamide residues in meat, meat products, fish and eggs (str.434-434) engleskipdf 118 KB
Nina Bilandžić, Ivana Varenina, Božica Solomun Kolanović, Branimir Šmić
Izvorni znanstveni članak
 
Učinak dodatka selena u hranu na kakvoću mesa peradi (str.435-442) hrvatskipdf 223 KB
The effect of added selenium to poultry meat quality (str.442-442) engleskipdf 118 KB
Ivan Pušić, Lidija Kozačinski, Bela Njari, Željka Cvrtila Fleck
Pregledni rad
 
Stanje i trendovi proizvodnje ovčjeg mesa u Europskoj uniji i Hrvatskoj (str.443-449) hrvatskipdf 848 KB
Current state and trends in production of sheep meat in EU and Croatia (str.463-470) engleskipdf 3 MB
Andrijana Kegalj, Marina Krvavica, Krvavica Vrdoljak, Iva Ljubičić, Marijana Dragaš
Stručni rad
 
Posjeta: 7.557 *