hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: March 1963

Published on HRČAK: 06 June 2013
Table of contents Full text
Stvaranje i uloga vojnopozadinskih organa (VPO) u NOR-u (str.5-49) croatianpdf 2 MB
Kiril Mihajlovski
Original scientific paper
 
Libra medicinalis ponderis viennensis (str.51-70) croatianpdf 859 KB
Zlatko Herkov
Original scientific paper
 
O utvrđivanju objekata agrarne reforme na veleposjedu grofa Ivana Draškovića 1935. godine (str.71-87) croatianpdf 420 KB
Nikola Gaćeša
Original scientific paper
 
Angelo Vivante i talijanski iredentizam na Jadranu (str.89-105) croatianpdf 649 KB
Dragovan Šepić
Original scientific paper
 
O privredi grada Varaždina u prvoj polovini XIX stoljeća (Prilog privrednoj historiji Hrvatske u XIX st.) (str.107-123) croatianpdf 669 KB
Miroslava Despot
Original scientific paper
 
Društveno-gospodarsko stanje na Perlasovim imanjima (str.125-152) croatianpdf 847 KB
Ivan Erceg
Original scientific paper
 
Kmetovi u općinama oko Kvarnera od XIII do kraja XVII stoljeća (str.153-205) croatianpdf 2 MB
Oleg Mandić
Original scientific paper
 
Repertorij srednjovjekovnih izvora. Repertorium fontium historiae medii aevi (Povodom međunarodnog i nacionalnog izdanja) (str.207-221) croatianpdf 604 KB
Miroslav Kurelac
Review article
 
Uloga Ervina Szabóa u radničkom pokretu Mađara i nemađarskih naroda Ugarske od 1900 do 1918 (str.223-346) croatianpdf 4 MB
Fedora Bikar
Original scientific paper
 
Uz kamene spomenike na Otoku sv. Đorđa kod Perasta (str.347-369) croatianpdf 858 KB
Miroslav Montani
Original scientific paper
 
Nepoznati podaci o J. Hammeru, piscu historije Osmanskog carstva (str.371-376) croatianpdf 232 KB
Sulejman Bajraktarević
Original scientific paper
 
Izložba 1874. u Narodnom domu (prilog proučavanju prvih umjetničkih izložaba u Hrvatskoj) (str.377-385) croatianpdf 369 KB
Vladimira Tartaglia-Kelemen
Original scientific paper
 
Seljački nemiri u Hrvatskoj i Slavoniji šezdesetih godina XIX vijeka (str.387-438) croatianpdf 2 MB
Vasilije Krestić
Original scientific paper
 
Iz građe za Rječnik srednjovjekovnog latiniteta Jugoslavije (Nazivi stabala) (str.439-445) croatianpdf 298 KB
Rajka Modrić
Original scientific paper
 
Nada Klaić, Što su kmetovi Vinodolskog zakona? (Radovi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest, str. 25-50, Zagreb 1962.) (str.449-454) croatianpdf 245 KB
Marko Kostrenčić
Case report
 
Zago Feruccio, Consiglio dei Dieci (Deliberazioni miste - Registri I-II (1310-1325), Fonti per la storia di Venezia. Scz. I. - Archivi Pubblici, Venezia 1962., str. I-XIX, 1-271) (str.455-456) croatianpdf 112 KB
Grga Novak
Case report
 
Novo o djelu Valtazara Bogišića (str.457-464) croatianpdf 330 KB
Ferdo Čulinović
Case report
 
Šest decenija regierungsfähig politike (Povodom knjige Većeslav Vilder, Bika za rogove. Gde je izvor spora srpsko hrvatskog? Gde je rešenje? London 1957.) (str.465-529) croatianpdf 2 MB
Vaso Bogdanov
Case report
 
Isprave u Arhivu Jugoslavenske Akademije (Nastavak - do 1526. godine) (str.533-578) croatianpdf 1 MB
Jakov Stipišić, Miljen Šamšalović
Professional paper
 
Visits: 13.335 *