hrcak mascot   Srce   HID

Tehnički glasnik, Vol. 6 No. 1, 2012.


Tehnički glasnik,Vol. 6 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 9. 7. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Primjena kvantitativnih metoda kod izbora materijala (str.1-6) hrvatskipdf 226 KB
Applying quantitative methods in the selection of materials (str.1-6)  
Stjepan Golubić, Ante Čikić, Božidar Hršak
Stručni rad
 
Izrada 3D modela vrcaljke za med (str.7-11) hrvatskipdf 360 KB
3D model construction of a honey extractor (str.7-11)  
Božidar Hršak, Ante Čikić, Tomislav Brišić
Stručni rad
 
Utjecaj razvoja materijala na razvoj proizvoda (str.12-21) hrvatskipdf 602 KB
Influence of material development on the product development (str.12-21)  
Dalibor Veseli, Stjepan Golubić
Stručni rad
 
Izrada 3D modela kućišta ravnog ventila DN 50 (str.22-26) hrvatskipdf 657 KB
3D model construction of the straight valve housing DN 50 (str.22-26)  
Božidar Hršak, Stjepan Golubić, Matej Bošnjak
Stručni rad
 
Modeliranje i simuliranje virtualnog 3D modela na primjeru elektromobila s tri kotača u Open Dynamics Engine-u (str.27-33) hrvatskipdf 1 MB
Modeling and simulation of virtual 3D model on the example of a three-wheel electric vehicle designed in Open Dynamics Engine (str.27-33)  
Zoran Vrhovski, Dalibor Purković, Ivana Jurković
Stručni rad
 
Izrada 3D modela kućišta centrifugalne pumpe (str.34-38) hrvatskipdf 807 KB
3D model construction of the centrifugal pump housing (str.34-38)  
Božidar Hršak, Stjepan Golubić, Dalibor Carek
Stručni rad
 
Izrada alata za uprešavanje detonatora (str.39-45) hrvatskipdf 645 KB
The making of detonator pressing tool (str.39-45)  
Teo Ehrenreich, Katarina Pisačić
Stručni rad
 
Aktivne i pasivne metode smanjivanja vibracija (str.46-53) hrvatskipdf 947 KB
Active and passive methods for reducing vibrations (str.46-53)  
Katarina Pisačić
Stručni rad
 
Mort u građevinarstvu (str.54-59) hrvatskipdf 216 KB
Mortar in construction (str.54-59)  
Ana Špišić
Stručni rad
 
Tipologija izgradnje i podjela zgrada prema razdoblju gradnje i energetskim potrebama (str.60-64) hrvatskipdf 406 KB
The typology of construction and division of buildings according to the construction period and energetic needs (str.60-64)  
Srećko Vrček
Stručni rad
 
Analiza korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u osnovnoškolskoj populaciji (str.65-68) hrvatskipdf 123 KB
The analysis of using information and communication technologies among the population of elementary students (str.65-68)  
Darko Dukić, D. Let
Stručni rad
 
Online učenje u hrvatskom visokom obrazovanju (str.69-72) hrvatskipdf 131 KB
Online learning in croatian tertiary education (str.69-72)  
Darko Dukić, S. Mađarić
Stručni rad
 
Uvođenje GIS-a u HEP ODS d.o.o. elektra Zabok (str.73-77) hrvatskipdf 141 KB
Introducing GIS to HEP ODS d.o.o. elektra Zabok (str.73-77)  
Ladislav Havaš, Davor Jagić
Stručni rad
 
Algoritmi primjenjivi u postupku očitavanja radnih aktivnosti s tahografskih listića (str.78-89) hrvatskipdf 869 KB
Algorithms applicable in the procedure of reading the working activities from tachocharts (str.78-89)  
Matija Mikac
Stručni rad
 
Optička pojačala s erbijem dopiranim svjetlovodom (str.90-95) hrvatskipdf 1 MB
Optical amplifiers with erbium doped fiber (str.90-95)  
Dalibor Purković, Zoran Vrhovski, Igor Petrović
Stručni rad
 
ATSC sustav za radiodifuziju digitalnog televizijskog signala (str.96-103) hrvatskipdf 501 KB
ATSC system for broadcasting the digital television signal (str.96-103)  
Alen Dominović, Dragan Matković
Stručni rad
 
Realizacija dokumentarno-promotivnog filma o općini Cestica (str.104-114) hrvatskipdf 633 KB
Creating a documentary-promotional video on the Cestica municipality (str.104-114)  
Josip Kralj, Dragan Matković
Stručni rad
 
Posjeta: 32.532 *