hrcak mascot   Srce   HID

Tehnički glasnik, Vol. 5 No. 1, 2011.


Tehnički glasnik,Vol. 5 No. 1
Datum izdavanja: srpnja 2011.

Objavljen na Hrčku: 5. 9. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Laserske zrake u strojnoj industriji (str.5-9) hrvatskipdf 153 KB
Andrija Bernik, I. Stipetić
Stručni rad
 
A derivation of the mean absolute distance in one-dimensional random walk (str.10-16) engleskipdf 153 KB
Jurica Hižak, Robert Logožar
Izvorni znanstveni članak
 
Suvremene tehnologije, matematika i primjene (str.17-21) hrvatskipdf 128 KB
Damira Keček, Marijan Čančarević
Stručni rad
 
A spreadsheet application for the planning and tracking of project labor hours and expenditures (str.22-29) engleskipdf 181 KB
Robert Logožar, Ladislav Havaš
Izvorni znanstveni članak
 
Vrste i tehnike 3D teksturiranja (str.30-34) hrvatskipdf 203 KB
Andrija Bernik, D. Kelnarić
Stručni rad
 
Usporedba rezultata revizije informacijskih sustava provedenih prema CobiT okviru i uvod u CobiT 5 okvir (str.35-43) hrvatskipdf 107 KB
Matija Varga, Vesna Varga
Stručni rad
 
Analiza doživljaja osnovnih tipografskih elemenata (str.44-47) hrvatskipdf 113 KB
A. Kuzmić, Mario Tomiša, Dean Valdec
Stručni rad
 
The music production of a rockabilly composition with addition of the big band brass sound (str.48-60) engleskipdf 259 KB
Robert Logožar, Marko Lajtman
Stručni rad
 
Zaštita elektroničkih podataka (str.61-73) hrvatskipdf 356 KB
Matija Varga
Stručni rad
 
MPEG-2 i MPEG-4 norme za kodiranje videosignala (str.74-83) hrvatskipdf 350 KB
J. Hoblaj, Dragan Matković
Stručni rad
 
Primjena elektrolučnog zavarivanja svornjaka u izradi spregnutih konstrukcija (str.84-88) hrvatskipdf 221 KB
Marko Horvat, D. Brezovački
Stručni rad
 
Kodirani ortogonalni frekvencijski multipleks u zemaljskoj radiodifuziji digitalnog videosignala (str.89-97) hrvatskipdf 351 KB
J. Hoblaj, Dragan Matković
Stručni rad
 
Upravljanje i primjena robota za zavarivanje "REIS ROBOTICS RV6L" (str.98-102) hrvatskipdf 148 KB
I. Ciglar, Zlatko Botak
Stručni rad
 
Proces implementacije lean-a u malim organizacijama (str.103-108) hrvatskipdf 248 KB
Mario Piškor, Veljko Kondić, Damir Mađerić
Stručni rad
 
Stanje razvoja strojnog vida (str.109-114)  
The state of development of machine vision (str.109-114) engleskipdf 249 KB
Remigiusz Łabudzki
Stručni rad
 
Prikaz tijeka proizvodnje u metaloprerađivačkom poduzeću MPD d.d. (str.115-118) hrvatskipdf 124 KB
Stjepan Golubić, Ante Čikić, B. Hršak
Stručni rad
 
Implementacija, funkcioniranje i ocjena uspješnosti sustava kvalitete na primjeru društva Međimurske vode d.o.o. (str.119-125) hrvatskipdf 206 KB
G. Purić, Goran Kozina
Stručni rad
 
Osnovna obilježja logističkog procesa održavanja (str.126-133) hrvatskipdf 179 KB
Veljko Kondić, Mario Piškor, Marko Horvat
Stručni rad
 
Značaj logističkog procesa nabave u poslovnom sustavu (str.134-138) hrvatskipdf 90 KB
G. Perčić, Goran Kozina
Stručni rad
 
Upravljanje vodoopskrbom (str.139-142) hrvatskipdf 81 KB
Goran Kozina, Vesna Kezele, Ivana Martinčević
Stručni rad
 
Korupcija i suzbijanje korupcije u RH (str.143-154) hrvatskipdf 195 KB
Lana Korunić Križarić, Marijana Kolednjak, A. Petričević
Stručni rad
 
Posjeta: 40.557 *