hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 54 No. 1, 2011.


Datum izdavanja: studenoga 2011.

Objavljen na Hrčku: 12. 11. 2012.
Sadržaj Puni tekst
STRATEGIJA SVEOBUHVATNOG ARHIVA (TOTAL ARCHIVES) U HRVATSKOJ (str.9-23) hrvatskiPDF 2 MB
STRATEGY OF COMPREHENSIVE ARCHIVES (TOTAL ARCHIVES) IN CROATIA (str.9-23)  
Dražen Kušen
Pregledni rad
 
SUSTAVI I OSNOVNA OBILJEŽJA UREDSKOG POSLOVANJA SABORA NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJU OD 1945. DO 1963. GODINE (str.25-49) hrvatskiPDF 3 MB
SYSTEMS AND BASIC CHARACTERISTICS OF THE RECORDS MANAGEMENT OF PARLIAMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CROATIA IN THE PERIOD FROM 1945 TO 1963 (str.25-49)  
Nenad Bukvić
Izvorni znanstveni članak
 
„ARHIV VELE LUKE“: PROJEKT SABIRANJA I OBRADE CJELOKUPNE ARHIVSKE MEMORIJE NA LOKALNOJ RAZINI (str.51-67) hrvatskiPDF 2 MB
„ARCHIVES OF VELA LUKA“ – THE PROJECT OF COLLECTING AND PROCESSING OF THE WHOLE ARCHIVAL MEMORY ON THE LOCAL LEVEL (str.51-67)  
Tonko Barčot
Pregledni rad
 
SUSTAV ZAŠTITE KATASTARSKOGA GRADIVA ARHIVA MAPA ZA HRVATSKU I SLAVONIJU NEKAD I DANAS (str.69-95) hrvatskiPDF 5 MB
PRESERVATION SYSTEM OF CADASTRAL RECORDS (MAPS) FOR CROATIA AND SLAVONIA THEN AND NOW (str.69-95)  
Mirjana Jurić
Izvorni znanstveni članak
 
POGLED NA MEĐUODNOS BAŠTINE, KULTURE I IDENTITETA (str.97-113) hrvatskiPDF 2 MB
GLANCING OVER THE INTERRELATION OF HERITAGE, CULTURE AND IDENTITY (str.97-113)  
Marinko Vuković
Pregledni rad
 
„MATICA HRVATSKA“ U PRVIM POSLIJERATNIM GODINAMA (1945-1948) (str.115-140) hrvatskiPDF 3 MB
MATRIX CROATICA IN THE EARLY POSTWAR YEARS (1945-1948) (str.115-140)  
Tatjana Šarić
Izvorni znanstveni članak
 
USTROJSTVO NARODNOG ODBORA OPĆINE ČAKOVEC (1955-1963) (str.141-152) hrvatskiPDF 1 MB
THE ORGANISATION OF THE PEOPLE’S COMMITTEE OF THE MUNICIPALITY ČAKOVEC (1955-1963) (str.141-152)  
Jasna Požgan
Stručni rad
 
RUDI SUPEK I NACISTIČKI KONCENTRACIJSKI LOGOR BUCHENWALD KROZ ARHIVSKO GRADIVO HRVATSKOG DRŽAVNOG ARHIVA (str.153-178) hrvatskiPDF 3 MB
RUDI SUPEK AND BUCHENWALD CONCENTRATION CAMP IN THE RECORDS OF CROATIAN STATE ARCHIVES (str.153-178)  
Marijan Bosnar
Izvorni znanstveni članak
 
ODVOĐENJA I LIKVIDACIJE RANJENIH PRIPADNIKA HRVATSKIH ORUŽANIH SNAGA (HOS) IZ ZAGREBAČKIH BOLNICA U SVIBNJU I LIPNJU 1945. KROZ ARHIVSKO GRADIVO DRŽAVNOG ARHIVA U ZAGREBU (str.179-214) hrvatskiPDF 4 MB
ARRESTS AND LIQUIDATIONS OF WOUNDED MEMBERS OF THE CROATIAN ARMED FORCES (HOS) TAKEN FROM HOSPITALS IN ZAGREB BY YUGOSLAV ARMED FORCES IN MAY AND JUNE OF 1945 IN THE RECORDS OF STATE ARCHIVES IN ZAGREB (str.179-214)  
Blanka Matković
Izvorni znanstveni članak
 
DVA PISMA FRANA SUPILA TADIJI SMIČIKLASU I IVANU KRSTITELJU TKALČIĆU IZ ARHIVA HAZU (str.215-221) hrvatskiPDF 920 KB
TWO LETTERS OF FRANO SUPILO ADDRESSED TO TADIJA SMIČIKLAS AND IVAN KRSTITELJ TKALČIĆ FROM THE ARCHIVES OF THE CROATIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS (str.215-221)  
Ivo Perić
Stručni rad
 
ANALIZA REFERENCIJA U RADOVIMA OBJAVLJENIM U ARHIVSKOM VJESNIKU U RAZDOBLJU 2001-2010. GODINE (str.223-247) hrvatskiPDF 3 MB
REFERENCE CITATION ANALYSIS OF PAPERS PUBLISHED IN ARHIVSKI VJESNIK IN THE PERIOD 2001-2010 (str.223-247)  
Branka Kesegić, Alisa Martek
Prethodno priopćenje
 
OBLIKOVANJE FILMSKE PRIRUČNE KNJIŽNICE U HRVATSKOM FILMSKOM ARHIVU (str.249-263) hrvatskiPDF 2 MB
THE FORMING OF THE FILM REFERENCE LIBRARY IN THE CROATIAN FILM ARCHIVES (str.249-263)  
Snježana Šute
Stručni rad
 
PREVENCIJA OŠTEĆENJA NA KOŽNIM UVEZIMA UZROKOVANIH ONEČIŠĆENJEM ZRAKA (str.265-275) hrvatskiPDF 2 MB
PREVENTING DAMAGES ON LEATHER BINDINGS CAUSED BY AIR POLLUTION (str.265-275)  
Igor Kozjak
Pregledni rad
 
STO DVADESET GODINA OD PRVOG IZVOĐENJA „LIJEPE NAŠE DOMOVINE“ KAO HIMNE (str.277-281) hrvatskiPDF 572 KB
Berislav Mratinić
Ostalo
 
Ljetna škola Fundamentals of the Conservation of Photographs, Module 3, Bratislava, Slovačka, 26. srpnja - 6. kolovoza 2010. (str.283-285) hrvatskiPDF 287 KB
Hrvoje Gržina
Ostalo
 
Godišnji kongres Društva mađarskih arhivista, Debrecin, Mađarska, 22-25. kolovoza 2010. (str.286-287) hrvatskiPDF 266 KB
Ladislav Dobrica
Ostalo
 
42. međunarodna konferencija Okruglog stola o arhivima - CITRA 2011, Oslo, Norveška, 11-19. rujna 2010. (str.288-291) hrvatskiPDF 435 KB
Ladislav Dobrica
Ostalo
 
23. međunarodno arhivsko savjetovanje Arhivska praksa 2010, Tuzla, Bosna i Hercegovina, 30. rujna - 1. listopada 2010. (str.292-295) hrvatskiPDF 396 KB
Živana Heđbeli
Ostalo
 
Jesenska arhivistička škola 2010. Poslijediplomski obrazovni tečaj iz područja arhivističkih i informacijskih znanosti Meðunarodnog instituta arhivskih znanosti Trst/Maribor, Trst, Italija, 10-17. listopada 2010. (str.296-298) hrvatskiPDF 289 KB
Jasna Požgan
Ostalo
 
44. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva Kako poboljšati sustav zaštite, Slavonski Brod, 20-22. listopada 2010. (str.299-306) hrvatskiPDF 759 KB
Ivanka Magić
Ostalo
 
14. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 17-19. studenoga 2010. (str.307-308) hrvatskiPDF 211 KB
Alisa Martek
Ostalo
 
Tehnički i sadržajni problemi klasičnog i elektroničkog arhiviranja: dopunsko obrazovanje s područja arhivistike, dokumentalistike i informatike, Radenci, Slovenija, 6-8. travnja 2011. (str.309-314) hrvatskiPDF 606 KB
Živana Heđbeli
Ostalo
 
6. međunarodna radionica o digitalnim pristupima kartografskom nasljeđu, Den Haag, Nizozemska, 7-8. travnja 2011. (str.315-315) hrvatskiPDF 105 KB
Mirjana Jurić
Ostalo
 
Prva međunarodna konferencija Europskog istraživačkog centra za konzervaciju-restauraciju knjiga i papira New Approaches to Book and Paper Conservation-Restoration, Horn, Austrija, 9-11. svibnja 2011. (str.316-317) hrvatskiPDF 215 KB
Igor Kozjak
Ostalo
 
Seminar Improved Damage Assessment of Parchment, Horn, Austrija, 16-20. svibnja 2011. (str.318-319) hrvatskiPDF 199 KB
Igor Kozjak
Ostalo
 
Šesta SEEDI konferencija Digitalizacija kulturne i znanstvene baštine, Zagreb, 18-20. svibnja 2011. (str.320-320) hrvatskiPDF 113 KB
Mirjana Jurić
Ostalo
 
Radionica Metode čišćenja slika u Muzeju suvremene umjetnosti, Zagreb, 6- 10. lipnja 2011. (str.321-323) hrvatskiPDF 414 KB
Sanela Huzjak
Ostalo
 
Službeni posjet konzervatorskom odsjeku British Library, seminar The place of bindings in book history and bibliography: resources and research i službeni posjet privatnom konzervatorskom studiju Karen Vidler, London, Oxford i Northampton, Engleska (str.324-325) hrvatskiPDF 199 KB
Igor Kozjak
Ostalo
 
The American Archivist, 72, 2(2009); 73, 1-2(2010) (str.327-336) hrvatskiPDF 871 KB
Ivana Kuhar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archivaria, 65(2008); 66(2009); 68(2009) (str.336-341) hrvatskiPDF 610 KB
Snježana Šute
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archivaria, 69-70(2010) (str.341-345) hrvatskiPDF 459 KB
Hrvoje Baričević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archival Science, 8, 2-4(2008); 9, 1-4(2009); 10, 1-4(2010) (str.345-361) hrvatskiPDF 2 MB
Nenad Bukvić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Journal of the Society of Archivists, 29, 2(2008), 30, 1-2(2009), 31, 1-2(2010) (str.361-371) hrvatskiPDF 1003 KB
Mario Fabekovec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archives, 34, 120(2009) (str.371-374) hrvatskiPDF 366 KB
Marijan Bosnar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archivar, 63, 1,3(2010) (str.374-376) hrvatskiPDF 294 KB
Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archivalische Zeitschrift, 90(2008), 91(2009) (str.376-377) hrvatskiPDF 246 KB
Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 53(2009), 54(2010) (str.377-378) hrvatskiPDF 250 KB
Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Scrinium, 64(2010) (str.378-379) hrvatskiPDF 219 KB
Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Atlanti 20(2010) (str.379-381) hrvatskiPDF 304 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivi, 32, 2(2009); 33, 1(2010) (str.381-385) hrvatskiPDF 463 KB
Mirjana Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Evidentiranje arhivskega gradiva v tujini, 6, 1(2010) (str.385-387) hrvatskiPDF 282 KB
Mirjana Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Časopis za suvremenu povijest, 41, 3(2009), 42, 1-2(2010) (str.387-393) hrvatskiPDF 648 KB
Goran Komerički
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stančić, Hrvoje. Digitalizacija. Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2009. (str.394-397) hrvatskiPDF 343 KB
Jakov Bradarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Rajh, A. Teorijski model digitalnog arhivskog sustava u domeni regulacije tržišta lijekova : doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010. (str.397-402) hrvatskiPDF 542 KB
Nenad Bukvić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hess Norris, D., Gutierrez, J. J. (ur.). Issues in the Conservation of Photographs. Los Angeles : The Getty Conservation Institute, 2010. (str.402-404) hrvatskiPDF 288 KB
Hrvoje Gržina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lavédrine, B. Photographs of the Past : Process and Preservation. Los Angeles : The Getty Conservation Institute, 2009. (str.404-406) hrvatskiPDF 279 KB
Hrvoje Gržina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Petersohn, J. Kaiserlicher Gesandter und Kurienbischof. Andreas Jamometić am Hof Papst Sixtus' IV. (1478-1481). Hannover : Aufschlüsse aus neuen Quellen, 2004. (str.406-408) hrvatskiPDF 268 KB
Ivanka Magić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dugac, Ž., Pećina, M. (ur.). Andrija Štampar : Dnevnik s putovanja 1931.- 1938. Zagreb, 2008. (str.409-410) hrvatskiPDF 221 KB
Marijan Bosnar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lisičić, V. Pisma kažu… Rukopisi na francuskom jeziku u ostavštini grofova Zrinskih. Zagreb : Srednja Europa, 2009. (str.410-413) hrvatskiPDF 396 KB
Maja Pajnić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prinove arhivskoga gradiva Hrvatskog državnog arhiva u razdoblju od 1. rujna 2010. do 31. kolovoza 2011. (str.415-421) hrvatskiPDF 568 KB
Dinko Majcen
Ostalo
 
Posjeta: 39.339 *