hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 46 No. 1, 2003.


Datum izdavanja: ožujka 2004.

Objavljen na Hrčku: 22. 1. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Uvodnik (str.7-11) hrvatskipdf 39 KB
Editorial (str.7-11) engleskipdf 39 KB
Uredništvo / Editorial Board
Uvodnik
 
Cilj i svrha kategorizacije stvaratelja (str.13-20) hrvatskipdf 79 KB
Aim and purpose of the categorisation of records creators (str.13-20)  
Silvija Babić
Stručni rad
 
Izrada kategorizacije za tijela državne uprave (str.21-40) hrvatskipdf 140 KB
Entwicklung von Kategoriesierungsverfahren für die behörden der Staatsverwaltung (str.21-40)  
Hrvoje Kirić
Stručni rad
 
Prinos kategorizaciji stvaratelja arhivskog gradiva iz područja školstva i kulture (str.41-51) hrvatskipdf 111 KB
Ein beitrag zur Kategorisierung von Registraturbildnern im Schul- und Kulturwesen (str.41-51)  
Zrinka Tolić Nikolić
Izlaganje sa skupa
 
Arhiv i nevladine neprofitne organizacije: nadzor nad udrugama i akvizicijska politika (str.53-67) hrvatskipdf 129 KB
Archives and non-governmental non-profitable organizations: supervision of the associations and the acquisition policy (str.53-67)  
Melina Lučić
Pregledni rad
 
Arhivi i stvaratelji: Državni arhiv u Gospiću (str.69-76) hrvatskipdf 86 KB
Archives and records creators: State Archives in Gospić (str.69-76)  
Ivica Mataija
Izlaganje sa skupa
 
MoReq i uredsko poslovanje (str.77-83) hrvatskipdf 89 KB
MoReq and records management (str.77-83)  
Tomislav Ćepulić
Izlaganje sa skupa
 
Prikaz projekata uredsko poslovanje: prijem i obrada akata. Izlučivanje gradiva u pismohrani (str.85-100) hrvatskipdf 359 KB
Project of the City Institute for Automated Data Processing: reception and processing of records. Disposal of records in the registry (str.85-100)  
Radmila Dujmović, Krunoslava Čuljat
Izlaganje sa skupa
 
Ustroj Hrvatskih državnih željeznica (1941-1945) (str.101-129) hrvatskipdf 216 KB
Organization of the Croatian State Railroad (str.101-129)  
Siniša Lajnert
Pregledni rad
 
Društveno-gospodarske reforme 1950-1952. i njihov odraz na upravu Narodne Republike Hrvatske (str.131-146) hrvatskipdf 149 KB
Socio-economical reforms of 1950-1952 and their impact on the administration of the People's Republic of Croatia (str.131-146)  
Ana Holjevac Tuković
Stručni rad
 
Postmoderna arhivistika: uvodna pitanja (str.147-177) hrvatskipdf 243 KB
Postmodern archival science: introductory questions (str.147-177)  
Arian Rajh
Pregledni rad
 
Arhivi i elektronički zapisi - iskustva skandinavskih zemalja (str.179-207) hrvatskipdf 217 KB
Archives and electronic records-Scandinavian-countries experience (str.179-207)  
Vlatka Lemić
Stručni rad
 
Inventar i stanje glagoljskih rukopisa u arhivu župe Sv. Apolinara mučenika - Dubašnica na otoku Krku (str.209-220) hrvatskipdf 124 KB
Gegenwärtige zustand der Glagolitischen Handschriften im Pfarrarchiv des Märtyrers St. Apollinarius – Dubašnica (Insel Krk) und dazu vorhandene Findhilfsmittel (str.209-220)  
Tomislav Galović
Stručni rad
 
Biobibliografski prilog o Tatjani Puškadija-Ribkin (str.221-232) hrvatskipdf 104 KB
Biobibliographic contribution on Tatjana Puškadija-Ribkin (str.221-232)  
Tatjana Mušnjak
Stručni rad
 
Konferencija o zaštitnom mikrofilmiranju i digtalizaciji, Den Haag, 14. i 15. travnja 2003. (str.233-238) hrvatskipdf 58 KB
Amir Obhođaš
Ostalo
 
Prikaz ustroja sustava za digitalizaciju mikrofilmova Nacionalne knjižnice Republike Češke, Prag, 12–16. svibnja 2003. (str.239-244) hrvatskipdf 67 KB
Renata Horvat
Ostalo
 
"Arhivi u društvu", pretkongresni sastanak – Beč 2004., 9. međunarodna konferencija o arhivima srednje i istočne Europe iz niza "Colloquia Jerzy Skowronek dedicata", Elbląg, Poljska, 22–24. svibnja 2003. (str.245-247) hrvatskipdf 57 KB
Deana Kovačec
Ostalo
 
Izvješće o posjetu i pregledu filmskog gradiva u Austrijskom filmskom arhivu u Beču, od 23 - 27. svibnja 2003. (str.248-250) hrvatskipdf 36 KB
Mato Kukuljica
Ostalo
 
4. godišnji tečaj i međunarodna konferencija "Knjižnice u digitalno doba", Dubrovnik i Mljet, 26–30. svibnja 2003. (str.251-254) hrvatskipdf 61 KB
Vlatka Lemić
Ostalo
 
Izvješće o 59. kongresu Međunarodnog udruženja filmskih arhiva (FIAF), Generalnoj skupštini Europskih filmskih arhiva (ACE) te Simpoziju o zaštiti i restauraciji filmskoga gradiva u boji, Stockholm i Helsinki, 1–7. lipnja 2003. (str.255-260) hrvatskipdf 58 KB
Mato Kukuljica
Ostalo
 
74. savjetovanje njemačkih arhivista, Chemnitz, 30. rujna – 3. listopada 2003. (str.261-268) hrvatskipdf 78 KB
Vida Pavliček
Ostalo
 
39. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva, Karlobag, 2–4. listopada 2003. (str.269-273) hrvatskipdf 63 KB
Karmen Markezić
Ostalo
 
XXXVII. međunarodna konferencija okruglog stola o arhivima (CITRA), Cape Town, 21–25. listopada 2003. (str.274-278) hrvatskipdf 69 KB
Ivana Prgin
Ostalo
 
Četvrti seminar Sustava znanstvenih organizacija "Ne pucajte u knjižničara", Zagreb, 7–8. studenoga 2003. (str.279-281) hrvatskipdf 55 KB
Vlatka Lemić
Ostalo
 
Program Courants du Monde 2003 i specijalizirani međunarodni tečaj Arhivska teorija i praksa: Arhivi i informacijsko-komunikacijska tehnologija, Pariz, 15. studenoga – 5. prosinca 2003. (str.282-287) hrvatskipdf 72 KB
Rajka Bućin
Ostalo
 
Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 26–28. studenoga 2003. (str.288-292) hrvatskipdf 65 KB
Vlatka Lemić
Ostalo
 
Prilog kategorizaciji lokalne samouprave i tijela državne uprave na lokalnoj razini (str.293-295) hrvatskipdf 34 KB
Darko Rubčić
Ostalo
 
Gašper Šmid, Uprava Dravske banovine 1929-1941, Arhiv Republike Slovenije, 2003., 148 str. (str.297-299) hrvatskipdf 34 KB
Edita Francišković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Velimir Srića, Antun Kliment, Blaženka Knežević. Uredsko poslovanje. Strategija i koncepti automatizacije ureda. Sinergija-nakladništvo, Zagreb 2002. (str.299-303) hrvatskipdf 49 KB
Jozo Ivanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Modernizacija hrvatske uprave, priredio Ivan Koprić. Izdavač Društveno veleučilište u Zagrebu, Zagreb 2003., str. I–XXVI, 1–473. (str.303-309) hrvatskipdf 58 KB
Mario Fabekovec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
IFLA-ina načela za skrb i rukovanje knjžničnom građom /sastavili i uredili Edward P. Adcock s Marie-Thérèsom Varlamoff i Virginiom Kremp; – Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo 2003. – (Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva; knj. 11) (str.309-312) hrvatskipdf 52 KB
Tatjana Mušnjak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nada Križanić, Nela Kušanić, Nada Sarkotić, Shematizam organa uprave i pravosuđa na području Državnog arhiva u Sisku, Državni arhiv u Sisku, Sisak 2002. (str.312-316) hrvatskipdf 57 KB
Hrvoje Kirić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Putevoditel, sv. 6, Perečen fondov Gosudarstvennogo arhiva Rossijskoj Federacii i naučno spravočnyj apparat k dokumentam arhiva, Moskva 1998. (str.316-320) hrvatskipdf 64 KB
Diana Mikšić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dubravka Čengić. Gradsko poglavarstvo Zagreb 1850–1945. Inventar. Državni arhiv u Zagrebu, 2003., 561 str. (str.321-324) hrvatskipdf 48 KB
Jozo Ivanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik otoka Drvenika, sv. I. i II., Drvenik 2000., urednik Ivan Pažanin (str.325-327) hrvatskipdf 42 KB
Miljenko Pandžić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
La Gazette des Archives, 192/2001. (str.327-328) hrvatskipdf 37 KB
Ivana Prgin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archival science – International Journal of Recorded Information, sv. 2, dvobroj 1–2, 2002. (Specijalno tematsko izdanje: Arhivi, zapisi i moć, I. dio) (str.329-330) hrvatskipdf 38 KB
Ladislav Dobrica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archival science – International Journal of Recorded Information, sv. 2, dvobroj 3–4, 2002. (Specijalno tematsko izdanje: Arhivi, zapisi i moć, II. dio) (str.330-337) hrvatskipdf 68 KB
Silvija Babić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archival science – International Journal of Recorded Information, sv. 3, br. 1, 2003. (str.337-340) hrvatskipdf 37 KB
Mario Fabekovec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archivaria (The Journal of the Association of Canadian Archivists), 53 (Spring 2002) (str.340-342) hrvatskipdf 39 KB
Rajka Bućin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archivaria (The Journal of the Association of Canadian Archivists), 54 (Fall 2002) (str.343-345) hrvatskipdf 42 KB
Rajka Bućin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Journal of Archival Organization, br. 1-4, 2002. (str.345-349) hrvatskipdf 49 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Der Archivar, god. 56, br. 2–3, Düsseldorf 2003. (str.349-352) hrvatskipdf 52 KB
Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archives, sv.XXVII, br. 107, listopad 2002. (str.352-354) hrvatskipdf 40 KB
Ladislav Dobrica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivi, Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, god. XXV(2002),1,2; XXVI(2003),1, Ljubljana. (str.354-370) hrvatskipdf 103 KB
Mirjana Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ISAAR(CPF) nacrt 2. izdanja – novosti u oblikovanju normiranog zapisa (str.370-376) hrvatskipdf 51 KB
Ivana Prgin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Terry Cook, Arhivistika i postmodernizam: nove formulacije za stare koncepte, u Archival Science, 1/2000, str. 3–24. (interpretacija članka) (str.377-383) hrvatskipdf 64 KB
Mirjana Cupek Hamill
Recenzija, Prikaz slučaja
 
In memoriam Miroslav Kasabašić (1924-2003) (str.385-387) hrvatskipdf 93 KB
Stjepan Sršan
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam Slaven Skoko (19. 9. 1977 - 5. 1. 2004.) (str.389-400) hrvatskipdf 118 KB
Ornata Tadin
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam Ing. Zoran Lhotka (9. 1. 1950 - 7. 1. 2004) (str.401-402) hrvatskipdf 28 KB
Mato Kukuljica
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Prinove Hrvatskog državnog arhiva 2002-2003. (str.403-412) hrvatskipdf 70 KB
Dinko Majcen
Ostalo
 
Pravilnik o ocjenjivanju znanstvenih i stručnih radova iz arhivistike osoba koje ostvaruju uvjete za stjecanje zvanja višeg arhivista i arhivskoga savjetnika (str.413-416) hrvatskipdf 46 KB
Ostalo  
Izdanja Hrvatskoga državnog arhiva (1899-2003) (str.417-421) hrvatskipdf 68 KB
Diana Mikšić
Bibliografija
 
Posjeta: 63.751 *