hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2012.

Objavljen na Hrčku: 28. 2. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.I-V) hrvatskipdf 89 KB
Kazalo  
Фонетско-правописните особености на Шафариковиот триод  
Fonetsko-pravopisne karakteristike Šafařikova trioda (str.1-38) hrvatskipdf 277 KB
Лилјана МАКАРИЈОСКА
Izvorni znanstveni članak
 
Funf weihnachtgesange aus dem traditionellen glagolitischen Repertoire der Pfarrgemeinde Kaštel Stari  
Pet božićnih napjeva iz glagoljaško-tradicijskoga repertoara župe Kaštel Stari (str.39-61) hrvatskipdf 698 KB
Jerko Martinić
Izvorni znanstveni članak
 
22 древнерусских глаголических надписи-граффити xi–xii веков из Новгорода  
Twenty two 11th –12th century Old Russian glagolitic graffiti inscriptions from Novgorod (str.63-99) engleskipdf 928 KB
Савва Михайлович Михеев
Izvorni znanstveni članak
 
The Lenten sermons in the Fatević Miscellany – contribution to the reconstruction of the Glagolitic Quaresimale  
Korizmene propovijedi u Fatevićevu zborniku – prilog rekonstrukciji glagoljskoga Korizmenjaka (str.101-210) hrvatskipdf 482 KB
Andrea Radošević
Izvorni znanstveni članak
 
Der Nauk sinu Vičerdovu (Belehrung an den Sohn des Vičerd) in der kroatisch-glagolitischen Literatur  
Il Nauk sinu Vičerdovu (Istruzione al figlio di Vičerd) nella literatura croata glagolitica  
Nauk sinu Vičerdovu u hrvatskoglagoljskoj književnosti (str.211-232) hrvatskipdf 191 KB
Johannes Reinhart
Izvorni znanstveni članak
 
The subsequent notes in the Žgombić Miscellany and the place of its origin  
Naknadni zapisi u Žgombićevu zborniku i mjesto njegova nastanka (str.233-244) hrvatskipdf 194 KB
Sandra Sudec
Izvorni znanstveni članak
 
Observations on the language of the Academy Breviary  
Zapažanja o jeziku Akademijina brevijara (HAZU III c 12) (str.246-266) hrvatskipdf 281 KB
Marinka Šimić
Izvorni znanstveni članak
 
Ricordo di Riccardo Picchio (str.267-273) talijanskipdf 107 KB
Giorgio Ziffer
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Marin Tadin (str.274-277) hrvatskipdf 92 KB
Ivanka Petrović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Zoe Hauptová (str.278-283) hrvatskipdf 121 KB
Anica Nazor
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
ИСКРА ХРИСТОВА-ШОМОВА, Книги Йов с тълкувания в славянски превод, Издателска къща »Анубис«, София 2007., 495 str. (str.285-291) hrvatskipdf 125 KB
Johannes Reinhart
Recenzija, Prikaz slučaja
 
BЛAДИМИP AЛEКCEJEBИЧ MOШИН, Пoд тepeтoм: aутoбиo гpaфи-ja. Пpeвoд и кoмeнтapи: Нecибa ПAЛИБPК-CУКИЋ, Бeoгpaд: Нapoднa библиoтeкa Cрбиje – Пaнчeвo: Гpaдcкa библиoтeкa, 2008., 283 cтp. (str.291-296) hrvatskipdf 117 KB
Vuk-Tadija Barbarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
НАТАЛИЈА АНДРИЈЕВСКА, Зборообразувањето во Крнинскиот дамаскин, Посебни изданија кн. 64, Институт за македонски јазик »Крсте Мисирков«, Скопје 2009., 405 stran (str.297-302) češkipdf 122 KB
František Čajka
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prvi spomen na dojmljiv opus »tihog pregaoca« Rafaela Levakovića (1597.–1649.) ZBORNIK O RAFAELU LEVAKOVIĆU, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa »Fra Rafael Levaković«, Šibenik – Skradin – Visovac, 14. – 16. svibnja 2009., Knjižnica »Tihi pregaoci«, Knjiga 8, glavni urednik: Pavao KNEZOVIĆ, izvršni urednik: Marinko ŠIŠAK. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2010., 436. str. (str.302-309) hrvatskipdf 121 KB
Anica Vlašić-Anić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Riječka dionica glagoljaštva DARKO DEKOVIĆ, Istraživanja o riječkome glagoljaškom krugu. Priredio Stjepan DAMJANOVIĆ, Matica hrvatska, Zagreb 2011., 523 str. (str.309-318) hrvatskipdf 112 KB
Mateo Žagar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ЛИЛЈАНА МАКАРИЈОСКА, Лексиката од областа на историјата на медицината, Посебни изданија кн. 70, Институт за македонски јазик »Крсте Мисирков«, Скопје 2011., 426 стр. (str.319-326) hrvatskipdf 134 KB
Marinka Šimić
Sažetak sa skupa
 
Što su ufani prijatelji dobili objavom »krajišničkih pisama« u Sarajevu? Bosanska ćirilična pisma. Bosnian Cyrillic letters. Izbor / Selected by Lejla NAKAŠ. Sarajevo: Međunarodni Forum Bosne. Forum Bosnae 53–54, 2011., 386 str. (str.326-333) hrvatskipdf 121 KB
Ivan Botica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ЗДЕНКА РИБАРОВА, Палеословенистички студии. Институт за македонски jазик »Крсте Мисирков«, Скопjе 2009., 275 стр. (str.334-342) hrvatskipdf 103 KB
Jasna Vince
Recenzija, Prikaz slučaja
 
SLAVIA 78 (2009.), seš. 3–4 (str.343-350) hrvatskipdf 130 KB
František Čajka
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Promocija knjige Marinke Šimić, Jezik srednjovjekovnih kamenih natpisa iz Hercegovine, Matica hrvatska, Sarajevo 2009. (Sarajevo, 28. XI. 2009. – Široki Brijeg, 7. X. 2010. – Stolac, 18. VII. 2011.) (str.351-353) hrvatskipdf 92 KB
Ivan Dugandžić
Vijest
 
Peti hrvatski slavistički kongres (Rijeka, 7. – 10. rujna 2010.) (str.353-358) hrvatskipdf 108 KB
Anica Vlašić-Anić
Vijest
 
Meждунaрoднaя нaучнaя кoнфepeнция »Cлaвянcкий миp: oбщнocть и мнoгooбpaзиe« (Мoсква, 23–24 мая 2011 г.) (str.359-366) hrvatskipdf 130 KB
Anica Vlašić-Anić
Vijest
 
Znanstveni skup »Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.–1531.)« (Rijeka, 16. rujna 2011.) (str.366-371) hrvatskipdf 117 KB
Blanka Ceković
Vijest
 
Znanstveni skup »Zadarski filološki dani IV« Zadar (30. 9. – 1. 10. 2011.) (str.371-374) hrvatskipdf 84 KB
Andrea Radošević
Vijest
 
Radni sastanak Komisije za crkvenoslavenske rječnike (Ljubljana, 22. i 23. listopada 2011.) (str.374-376) hrvatskipdf 108 KB
Vida Vukoja
Vijest
 
Svečani kolokvij u čast 65. rođendana profesora Stjepana Damjanovića (Zagreb, 4. XI. 2011. g.) (str.376-379) hrvatskipdf 85 KB
Tanja Kuštović
Vijest
 
Obilježena 25. obljetnica smrti fra Josipa Leonarda Tandarića (Kotari, 6. XI. 2011. g.) (str.380-382) hrvatskipdf 148 KB
Kristijan Kuhar
Vijest
 
Olibsko glagoljsko petoknjižje (str.383-385) hrvatskipdf 87 KB
Pavao Galić
Vijest
 
Posjeta: 25.454 *