Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.07.1974.
  • Objavljen na Hrčku: 08.02.2018.

Sadržaj

Puni tekst

Kajkavsko č u književnom jeziku (str. 65-72)

Stjepan Babić
Izvorni znanstveni članak


Fonološka i morfološka uvjetovanost tvorbe etnika sufiksom -anac (str. 72-80)

Živko Bjelanović
Stručni rad


Jedno je baščanski, a drugo bašćanski (str. 90-90)

Karlo Jurišić
Stručni rad


Orahovčanin, a ne Orahovičanin (str. 90-91)

Slavko Ollrom
Stručni rad


Crkva svetoga Petra Starog? (str. 91-92)

Vladimir Anić
Stručni rad


O naglasku nekih slavonskih toponima (str. 92-95)

Stjepan Sekereš
Stručni rad


Rodbina (rod) i svojta (svojbina) (str. 95-95)

Franjo Tanocki
Stručni rad


Bilješka na rubu AR (str. 95-96)

Slavko Pavešić
Stručni rad


Je li Karlovac kajkavski grad? (str. 96-96)

Stjepko Težak
Stručni rad


Posjeta: 7.155 *