Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 31.12.2020.
  • Objavljen na Hrčku: 31.12.2020.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 1-8)

Kristijan Kuhar
Kazalo


Притчи Соломонови във Втория берамски бревиар (str. 27-56)

Iskra Hristova Shomova
Izvorni znanstveni članak


O sadržaju Drugoga beramskog brevijara (str. 57-76)

Kristijan Kuhar
Izvorni znanstveni članak


Služba u čast sv. Barbari u hrvatskoglagoljskim brevijarima (str. 77-104)

Milan Mihaljević, Jozo Vela
Izvorni znanstveni članak


Jednostavni glagolski oblici u temporalu Drugoga beramskoga brevijara (str. 169-188)

Sanja Zubčić
Izvorni znanstveni članak


Londonski odlomak glagoljskoga brevijara o svetoj Apoloniji – prilog tekstološkom, paleografskom i jezičnom opisu (str. 191-240)

Mateo Žagar, Vesna Badurina Stipčević, Kristian Paskojević
Izvorni znanstveni članak


Radoslav KATIČIĆ (str. 241-244)

Stjepan Damjanović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Kritičko izdanje Čajničkoga četveroevanđelja (str. 263-277)

Jagoda Jurić-Kappel
Recenzija, Prikaz slučaja


Stjepan DAMJANOVIĆ, Crtice o hrvatskom glagoljaštvu. (str. 278-283)

Tanja Kuštović
Recenzija, Prikaz slučaja


Glagoljaštvo u samostanu Emaus i staročeška sredina iz vremena Karla IV. (str. 283-287)

Petra Stankovska
Recenzija, Prikaz slučaja


Sedmi hrvatski slavistički kongres (str. 299-302)

Vesna Badurina Stipčević
Vijest


Šest stoljeća Ročkoga misala (str. 306-309)

Ana Šimić
Vijest


550 godina Bribirskoga brevijara (str. 309-311)

Ana Šimić
Vijest


Upute za oblikovanje priloga (str. 319-322)

Kristijan Kuhar
Ostalo


Izdanja Staroslavenskoga instituta (str. 323-326)

Kristijan Kuhar
Ostalo


Posjeta: 14.893 *