Skoči na glavni sadržaj

Acta clinica Croatica , Vol. 59. No. 4., 2020.

  • Datum izdavanja: 01.12.2020.
  • Objavljen na Hrčku: 06.04.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Kombinirano liječenje makularnog edema uzrokovanog okluzijom mrežnične vene bevacizumabom i triamcinolon acetonidom (str. 575-575)

Maja Vinković, Damir Bosnar, Eugenia Tedeschi Reiner, Gabriella De Salvo, Suzana Matić
Izvorni znanstveni članak


Što zapravo možemo vidjeti primjenom računalno potpomognute analize kod mamografije? (str. 581-581)

Marina Džoić Dominković, Gordana Ivanac, Niko Radović, Mislav Čavka
Izvorni znanstveni članak


Prenatalna identifikacija izolirane aberantne potključne arterije: je li potrebna daljnja genetska obrada? (str. 589-589)

Reyhan Ayaz, Emine Göktas, Gurcan Turkyilmaz, Mehmet Resit Asoglu
Izvorni znanstveni članak


Učinak liječenja antiepilepticima u trudnoći na perinatalne ishode u Republici Hrvatskoj - iskustvo jednog centra (str. 596-596)

Vesna Elveđi Gašparović, Mislav Mikuš, Petrana Beljan, Marta Živković, Klara Živković, Luka Matak
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj prijeoperacijske respiracijske rehabilitacije kod kardiokirurških bolesnika (str. 604-604)

Sonja Nejkov, Vesna Bokan-Mirković, Nataša Đukić-Macut, Marina Vuković
Izvorni znanstveni članak


Čimbenici povezani s depresijom u bolesnika sa shizofrenijom (str. 614-614)

Boris Golubović, Zoran Gajić, Olga Ivetić, Jovan Milatović, Petar Vuleković, Đula Đilvesi, Sonja Golubović, Filip Vrban, Ante Subašić, Lukas Rasulić
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj parodontne terapije na koncentraciju 8-hidroksi-deoksigvanozina u slini i plazmi kod bolesnika s kroničnim parodontitisom (str. 622-622)

Tanja Veljović, Milanko Đurić, Ivana Gušić, Jelena Mirnić, Saša Čakić, Aleksandra Maletin, Snežana Brkić
Izvorni znanstveni članak


Kvaliteta života povezana sa zdravljem u bolesnika s primarnim glaukomom otvorenog kuta (str. 631-631)

Irena Sesar, Anita Pušić Sesar, Darija Jurišić, Antonio Sesar, Ivan Merdžo, Ivan Ćavar
Izvorni znanstveni članak


Procjena nutritivnog rizika kod gastroenteroloških bolesnika u Kliničkom bolničkom centru Rijeka (str. 640-640)

Sandra Pavičić Žeželj, Danijela Malec, Dolores Janko Labinac, Tamara Šoić Vranić, Gordana Mičetić Balog, Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea Čaljkušić Mance, Damir Kovačević, Olga Cvijanović Peloza
Izvorni znanstveni članak


Liječenje hiperlipidemije u bolesnika s vrlo visokim i ekstremno visokim rizikom u Hrvatskoj (str. 649-649)

Hrvoje Pintarić, Marijana Knezović Florijan, Ian Bridges, Robert Steiner, Luka Zaputović, Davor Miličić
Izvorni znanstveni članak


(A)simetrija muških sijedih brada kao indikacija programiranog procesa starenja (str. 660-660)

Borut Poljsak, Raja Dahmane, Metka Adamič, Robert Sotler, Tina Levec, Doroteja Pavan Jukić, Cecilija Rotim, Tomislav Jukić, Andrej Starc
Izvorni znanstveni članak


Mogu li parametri kompletne krvne slike predvidjeti duboku vensku trombozu? (str. 666-666)

Kevser Tural, Fatih Kara, Sema Avcı, Halil İbrahim Erdoğdu
Izvorni znanstveni članak


Hrvatski fond za zdravstveno osiguranje ne prepoznaje razlike u troškovima različitih modaliteta revizije totalne artroplastike kuka (str. 671-671)

Srećko Sabalić, Dinko Vidović, Slaven Babić, Tomislav Ćuti, Domagoj Gajski, Krešimir Rotim, Dejan Blažević
Izvorni znanstveni članak


Antropometrijska mjerenja, prehrambene navike, serumske razine lipida i glukoze u odnosu na visok krvni tlak među adolescentnim djevojkama i mladićima u Hrvatskoj (str. 685-685)

Olgica Martinis, Miran Čoklo, Jasna Aladrović, Anja Belavić, Saša Missoni
Izvorni znanstveni članak


Liječenje prijeloma bedrene kosti kod djece u Gradu Zagrebu (str. 695-695)

Anko Antabak, Nikolina Boršćak, Marija Čagalj, Renato Ivelj, Igor Bumči, Dino Papeš, Stanko Ćavar, Marko Bogović, Krešimir Bulić, Tomislav Luetić
Izvorni znanstveni članak


Povezanost subkliničke inzulinske rezistencije a autoimunim biljezima štitne žlijezde u eutiroidnih ispitanika (str. 702-702)

Kristina Blaslov, Domagoj Gajski, Vesna Vucelić, Petar Gaćina, Gorana Mirošević, Jelena Marinković, Milan Vrkljan, Krešimir Rotim
Izvorni znanstveni članak


Korelacija između razine kolorektalne anastomoze i funkcije anorektuma (str. 711-711)

Branko Bakula, Žarko Rašić, Dragan Jurčić, Marko Lucijanić, Fran Rašić
Izvorni znanstveni članak


Endovaskularno liječenje intrakranijskih aneurizmi distalnih arterijskih ogranaka: ilustrativni prikaz slučajeva i uvid u dosadašnju literaturu (str. 720-720)

Krešimir Rotim, Bruno Splavski, Vladimir Kalousek, Mia Jurilj, Tomislav Sajko
Izvorni znanstveni članak


Primjena elektroretinografije i optičke koherentne tomografije u bolesnika sa shizofrenijom (str. 739-739)

Din Duraković, Ante Silić, Vjekoslav Peitl, Rašeljka Tadić, Kristina Lončarić, Trpimir Glavina, Daniela Šago, Ljiljana Pačić Turk, Dalibor Karlović
Pregledni rad


Bi li COVID-19 mogla biti hemoglobinopatija? (str. 744-744)

Tania Ahmed Shakoori, Muhammad Mansoor Hafeez, Arif Malik
Prethodno priopćenje


Liječenje običnih bradavica u narodnoj medicini (str. 750-750)

Ivanka Muršić, Aleksandar Včev, Lena Kotrulja, Igor Kuric, Tina Milavić, Nela Šustić, Maja Tolušić Levak
Prethodno priopćenje


Suvremeno endovaskularno liječenje inficirajućih intrakranijskih aneurizma distalnih ogranaka: prikaz slučaja i uvid u literaturu (str. 760-760)

Vladimir Kalousek, Tomislav Sajko, Bruno Splavski, Krešimir Rotim, Mia Jurilj, Branimir Čulo, Ante Rotim
Recenzija, Prikaz slučaja


Plućna fibroza izazvana oksaliplatinom: prikaz slučaja (str. 764-764)

Mirjana Pavlović, Robert Šeparović, Tajana Silovski, Ana Tečić Vuger, Andreja Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja


Morfea i sklerotični lihen kod bolesnice s hipotireozom (str. 770-770)

Beata Bergler-Czop, Ligia Brzezińska-Wcisło
Recenzija, Prikaz slučaja


Enigma demencije Lewyjevih tjelešaca: prikaz slučaja (str. 776-776)

Ivana Orlović, Matija Bartolović, Katarina Marušić, Darko Vlahović, Ines Šiško Markoš, Dalibor Karlović, Vjekoslav Peitl
Recenzija, Prikaz slučaja


Posjeta: 15.965 *