Skoči na glavni sadržaj

Suvremena lingvistika , Vol. 43-44 No. 1-2, 1997.

  • Datum izdavanja: 28.05.1997.
  • Objavljen na Hrčku: 29.05.2008.

Sadržaj

Puni tekst

Znanstvenički lik profesora Milana Moguša (str. VII-XII)

Josip Vončina
Životopis


Standardizacija novogrčkoga u razdoblju prosvjetiteljstva (str. 13-27)

Vesna Cvjetković Kurelec
Izvorni znanstveni članak


Adaptacija ortografije anglicizama u hrvatskom i ruskom jeziku: teorija i primjena (str. 61-71)

Rudolf Filipović, Antica Menac
Izvorni znanstveni članak


Na gradišćanskohrvatskim jezičnim stazama (str. 73-82)

Božidar Finka
Izvorni znanstveni članak


Jedno novo pravilo za neke hrvatske odraze jate ili...? (str. 83-90)

Alemko Gluhak
Izvorni znanstveni članak


Samoispravljanje u govornoj proizvodnji (str. 91-104)

Damir Horga
Izvorni znanstveni članak


O bezličnim povratnim tvorbama u hrvatskom jeziku (str. 105-107)

Josip Jernej
Izvorni znanstveni članak


Drugi jezici u povijesti hrvatskoga (str. 109-116)

Radoslav Katičić
Izvorni znanstveni članak


Frazemi u Belostenčevu Gazofilaciju (str. 117-130)

Ljiljana Kolenić
Izvorni znanstveni članak


Goranski govor u Moslavini (Gornja Jelenska, Moslavačka Slatina) (str. 131-139)

Mijo Lončarić
Izvorni znanstveni članak


Simbolika i pragmatika standardizacije jezika. Neki primjeri. (str. 141-151)

Dora Maček
Izvorni znanstveni članak


Nedoumice u transkripciji stare hrvatske latinice (str. 153-168)

Dragica Malić
Izvorni znanstveni članak


The Syllabic Structure of Proto-Indo-European - In memory of Jochem Schindler (str. 169-184)

Ranko Matasović
Izvorni znanstveni članak


Glagolski pridjev radni u Murteru (str. 185-190)

Mira Menac-Mihalić
Izvorni znanstveni članak


Jestno-niječna pitanja u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku (str. 191-209)

Milan Mihaljević
Izvorni znanstveni članak


Nadređenice i podređenice u leksiku i rječniku (str. 241-250)

Bernardina Petrović
Izvorni znanstveni članak


Razvitak neverbalnoga koda (str. 251-265)

Neda Pintarić
Izvorni znanstveni članak


Prijedložni izrazi u dvama molitvenicima (str. 267-281)

Vlasta Rišner
Izvorni znanstveni članak


Zadi san samo obo kamen... O čakavskome prepjevu Jesenjina (str. 283-289)

Dubravka Sesar
Izvorni znanstveni članak


Zapovjed brodovnih obava Bože Babića iz 1878. godine (str. 291-301)

Diana Stolac
Izvorni znanstveni članak


Prilog proučavanju čakavske frazeologije (na građi iz krčkih govora) (str. 313-324)

Marija Turk
Izvorni znanstveni članak


Belostenčev hibridni jezik (str. 325-339)

Josip Vončina
Izvorni znanstveni članak


Opisni i odnosni pridjevi (str. 341-357)

Marija Znika
Izvorni znanstveni članak


Normativna kolebanja u upotrebi glasova č i ć (str. 359-365)

Stjepan Babić
Stručni rad


Prilog proučavanju mađarsko-hrvatskih literarnih veza (str. 367-370)

Istvan Nyomarkay
Pregledni rad


Hrvatska antroponimija nakon II. svjetskog rata (str. 379-386)

Petar Šimunović
Pregledni rad


Teresa Zofia Orloš, Joanna Hornik: Czesko-polski slownik skrzydlatych slow (str. 395-397)

Dubravka Sesar
Recenzija, Prikaz slučaja


Ivan Dorovsky, Vera Bartošova: Češko-charvatsky slovnik (str. 399-403)

Dubravka Sesar
Recenzija, Prikaz slučaja


Slavenski jezici u knjigama (str. 405-407)

Barbara Kryžan-Stanojević
Recenzija, Prikaz slučaja


Zdravka Matišić: Elementi hindske gramatike (str. 409-412)

Krešimir Krnic
Recenzija, Prikaz slučaja


Boguslaw Dunaj: Slownik wspolczesnego jezika polskiego (str. 413-415)

Neda Pintarić
Recenzija, Prikaz slučaja


Dirk Geeraerts: Diachronic Prototype Semantics (str. 417-421)

Ida Raffaelli
Recenzija, Prikaz slučaja


Kronika (str. 431-440)

Zrinka Babić, Irena Zovko, Neda Pintarić, Božo Bekavac, Dubravka Sesar
Ostalo


Obznane (str. 441-453)

Vesna Badurina-Stipčević, Željka Brlobaš, Pavao Tekavčić, Milan Mihaljević, Marica Čilaš, Marinka Šimić, A Halonja, Neda Pintarić, Vesna Muhvić-Dimanovski, Vesna Deželjin, Milica Mihaljević, Marijana Horvat
Kratko priopćenje


Posjeta: 51.886 *