Skoči na glavni sadržaj

Zbornik Računovodstvo i menadžment , Vol. XXIV. No. 1, 2023.

  • Datum izdavanja: 01.10.2023.
  • Objavljen na Hrčku: 07.11.2023.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. III-VI)


Kazalo


Predgovor (str. VII-VIII)

Foreword (str. IX-X)

Jurić Đurđica
Uvodnik


Perception of Hotel Rebranding from the Position of Tourism Professionals and the General Public (str. 3-18)

Tihana Baždar Gašljević, Martina Lucić Čanak, Dario Maradin
Prethodno priopćenje


Makroekonomske posledice deficita računa tekućih transakcija za privredu Srbije (str. 19-46)

Bojan Dimitrijević, Milenko Dželetović, Goran Katić
Izvorni znanstveni članak


Organisational Reporting in the EU on Sustainability (str. 57-70)

Darinka Kamenšek, Mojca Gornjak
Pregledni rad


Slijedi li međukulturno učenje U - krivulju? (str. 97-110)

Maja Vidović
Prethodno priopćenje


Upravljanje rizikom likvidnosti u mikro, malim i srednje velikim poduzećima u Republici Hrvatskoj (str. 111-122)

Valentina Vinšalek Stipić, Ivana Arbanas
Izvorni znanstveni članak


Frauds from the Perspective of External Auditors – Croatian Experiences (str. 123-140)

Robert Zenzerović, Dolores Pušar Banović, Sanja Jolić
Izvorni znanstveni članak


Determination of Four Paths to Social Wellbeing (str. 143-157)

Živko Bergant, Igor Manohin
Stručni rad


Challenges of Business Translation (str. 173-180)

Dubravka Cerle
Stručni rad


Računovodstveno motrište poslovanja uslužnih graditelja (str. 181-194)

Tamara Cirkveni Filipović
Stručni rad


Globalizacija, digitalizacija i porodični biznis: 4.0 ERA (str. 195-210)

Zvezdan Đurić, Olivera Đurić, Zdravka Petković, Dragan Simonović
Stručni rad


Green Taxation in the Western Balkan Countries (str. 219-228)

Lidija Madžar
Stručni rad


Izbor optimalne metode za valuaciju START-UP-a (str. 229-248)

Petar-Pierre Matek, Ivona Javorović, Klara Dumbović
Stručni rad


Značaj upravljanja marketingom usluga u suvremenim organizacijama (str. 249-258)

Vinko Mostarac
Stručni rad


Računovodstvo skraćenoga stečajnog postupka (str. 271-282)

Jasna Vuk
Stručni rad


Izazovi korporacijskog izvještavanja o održivosti u turizmu (str. 285-286)

Tea Golja, Adriana Galant
Izlaganje sa skupa


The Process of Mergers And Acquisitions – a Way For Higher Concentration in the Banking Sector (str. 287-288)

Miroljub Hadžić, Branka S. Paunović
Izlaganje sa skupa


Green Taxation in the Western Balkan Countries (str. 289-289)

Lidija Madžar
Izlaganje sa skupa


Intelektualni kapital kompanija – izazovi mjerenja, vrednovanja i izvještavanja (str. 291-294)

Marijan Milinović
Izlaganje sa skupa


Projekt: ODGOVOR NA KRIZU - OSNAŽI LOKALNO! (OKOL) UP.04.2.1.11.0264 (str. 295-297)

Nikolina Markota Vukić
Ostalo


Upute autorima (str. 299-300)


Ostalo


Posjeta: 3.725 *