Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Ekonomska misao i praksa

logo Ekonomska misao i praksa

Ekonomska misao i praksa je znanstveni časopis koji izdaje Sveučilište u Dubrovniku. U časopisu se objavljuju kvalitetni radovi koji pokrivaju široki raspon tema iz područja ekonomije, uključujući teoretski, primijenjeni, interdisciplinarni i metodološki rad. Časopis je usmjeren ne samo na problematiku proizvođača i potrošača, već i na regionalnu i ekonomiju određene industrije, turizam, financijska tržišta, nezaposlenost, inflaciju, globalizaciju i međunarodnu ekonomsku integraciju, institucionalnu ekonomiju, ekonomsku politiku, razvoj i rast te povijest ekonomske misli i druga područja ekonomije. Svi radovi prolaze tzv. dvostruku slijepu recenziju, detaljno objašnjenu u Informacijama za autore. Osim znanstvenih članaka, u časopisu se objavljuju i razne druge vrste radova poput recenzije knjige, povremene rasprave o važnim aktualnim pitanjima i sažeci konferencija. Pristup objavljenim radovima u časopisu je slobodan. Izdavanje časopisa novčano podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. AIMS & SCOPE: https: //emip.unidu.hr/aims-scope/ JOURNAL OPEN ACCESS STATEMENT: https://emip.unidu.hr/open-access-statement/ Radovi objavljeni u časopisu Ekonomska misao i praksa referiraju se u sekundarnim publikacijama: WOS, Emerging Sources Citation Index (ESCI); Journal of Economic Literature, Pittsburgh; DOAJ,Directory of Open Acess Journals, Lund University, Lund; EBSCO Publishing, Ipswich, MA, USA; CAB Abstract (CABI), Wallingford, UK; Hrčak; ProQuest; EconLit; EconBiz; ROAD; ZBW. Glavni i odgovorni urednik: prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska. Mladi urednik: izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska. Pomoćni urednici: prof. dr. sc. Ivana Pavlić, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska; izv. prof. dr. sc. Tonći Svilokos, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska; izv. prof. dr. sc. Perica Vojinić, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska. Međunarodni urednički odbor: prof. Marcus Dejardin, UCLouvain and University of Namur, Belgium; prof. Agnieszka Chidlow, University of Birmingham, United Kingdom; prof. Đuro Benić, University of Dubrovnik, Croatia; prof. Yang Yang, Temple University, United States of America; prof. Noam Shoval, Hebrew University of Jerusalem, Israel; prof. Szilvia Gyimóthy, Copenhagen Business School, Denmark; prof. Iraj Hashi, Staffordshire University, United Kingdom; prof. Mehtap Hisarciklilar, Coventry University, United Kingdom; prof. Shqiponja Telhaj, London School of Economics, United Kingdom; prof. Richard Woodward, University of Edinburgh, Scotland; prof. Salvador Anton Clavé, Rovira i Virgili University, Spain; Assoc. prof. Marjan Petreski, University American College, North Macedonia; Dr. Mario Holzner, The Vienna Institute for International Economic Studies, Austria. Uži urednički odbor: prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić, prof. dr. sc. Ivana Pavlić, izv. prof. dr. sc. Tonći Svilokos, izv. prof. dr. sc. Perica Vojinić. Tajnik Uredništva: Davorka Turčinović, mag. oec. Prijevod i lektura na engleskom: Martina Hrnić, Nives Vidak, Sveučilište u Dubrovniku Lektura: Nikolina Kuraica Klasifikacija članaka: Sofija Bogoje, Maris Sjekavica Sveučilište u Dubrovniku, Ekonomska misao i praksa, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, Hrvatska telefon: +385 (0)20 445 700, e-mail: ekon.misao@unidu.hr, web: http://emip.unidu.hr/ Naklada: 200 primjeraka. Časopis izlazi dva puta godišnje (lipanj i prosinac).

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1992.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Ekonomija, Društvene znanosti
  • Uključen u Hrčak: 07.03.2007.
  • Prava korištenja: Časopis EKONOMSKA MISAO I PRAKSA besplatno objavljuje radove svih autora u svim redovitim izdanjima. Ovaj časopis ne naplaćuje obradu radova. Ovaj časopis ne naplaćuje prijavu radova. Budući da je objavljivanje u časopisu EKONOMSKA MISAO I PRAKSA omogućeno besplatno svim autorima ne postoji mogućnost odricanja od autorskih prava. Časopis se koristi sustavom Sherpa/ROMEO green route. Svi objavljeni rukopisi imaju licencu prema Creative Commons Attribution CC BY 3.0 Unported License. Autori imaju pravo arhivirati radove koje su predali na objavljivanje u repozitorij s otvorenim pristupom. Autori imaju pravo arhivirati svoje prihvaćene radove u repozitorij s otvorenim pristupom. Autori imaju pravo arhivirati konačnu verziju objavljenog rada, često u pdf obliku, u repozitorij s otvorenim pristupom. Ne postoje nikakva druga ograničenja za arhiviranje u repozitorij s otvorenim pristupom. Ukoliko autori u skladu sa zahtjevima svoje institucije, izvora financiranja ili vlade moraju omogućiti otvoreni pristup svojem radu, mi jamčimo autoru automatsko izuzeće od svih ograničenja prema našoj politici koja bi onemogućila objavljivanje njihovog rada u časopisu EKONOMSKA MISAO I PRAKSA . Jedinstvena politika primjenjuje se na autore svih radova objavljenih u časopisu.