Skoči na glavni sadržaj

Ekonomska misao i praksa , Vol. 30 No. 2, 2021.

  • Datum izdavanja: 14.12.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 14.12.2021.

Sadržaj

Puni tekst

UTJECAJ PRODUKTIVNOSTI NA IZVOZNU I DOMAĆU USPJEŠNOST 300 NAJVEĆIH HRVATSKIH IZVOZNIKA (str. 323-340)

Maja Bašić, Veronika Kruc
Izvorni znanstveni članak


ODREDNICE I ZNAČAJ STILOVA HUMORA: PERSPEKTIVA TEORIJE KONTROLE IDENTITETA (str. 341-366)

Ivana Kursan Milaković, Marija Milavić
Izvorni znanstveni članak


2020. – GODINA ŠOKOVA – PROCJENA UČINAKA NA CIJENE STANOVA U HRVATSKOJ (str. 393-416)

Tamara Slišković, Martina Solenički, Marija Beg
Izvorni znanstveni članak


ORGANIZATIONAL AND PROFESSIONAL COMMITMENT: EVIDENCE FROM CROATIA (str. 419-438)

Danica Bakotić
Prethodno priopćenje


ODRŽIVI SPORTSKI TURIZAM KAO POTENCIJAL RAZVOJA KONTINENTALNE HRVATSKE (str. 439-456)

Domagoj Čep, Vanja Krajinović
Prethodno priopćenje


THE DRIVERS OF VOLUNTARY PRIVATE HEALTH INSURANCE DEMAND IN EUROPEAN COUNTRIES (str. 457-474)

Marijana Ćurak, Dujam Kovač, Klime Poposki
Prethodno priopćenje


SOCIAL MEDIA MARKETING AND PURCHASE INTENTION: EVIDENCE FROM KOSOVO (str. 475-492)

Adelina Emini, Jusuf Zeqiri
Prethodno priopćenje


DOES SOCIAL NETWORK QUALITY DIFFER BETWEEN FACEBOOK AND INSTAGRAM? APPLICATION OF SNSQUAL MODEL (str. 493-508)

Suzana Marković, Sanja Raspor Janković, Matina Gjurašić
Prethodno priopćenje


EXAMINING ENTREPRENEURIAL ORIENTATION – PERFORMANCE RELATIONSHIP AMONG CROATIAN SERVICE SMES (str. 509-526)

Bojan Morić Milovanović, Zoran Wittine, Zoran Bubaš
Prethodno priopćenje


OTPORNOST POTROŠAČA NA NARUŠAVANJE ONLINE PRIVATNOSTI: TESTIRANJE MJERNE LJESTVICE (str. 527-544)

Edo Rajh, Bruno Škrinjarić, Jelena Budak
Prethodno priopćenje


PREDICTING NPLs FOR CROATIA WITH MACROECONOMIC VARIABLES (str. 571-586)

Mile Bošnjak, Jurica Vukas, Ivan Šverko
Pregledni rad


POZNAVANJE KONCEPTA KRUŽNE EKONOMIJE U GRAĐEVINSKOM SEKTORU (str. 587-608)

Lana Lovrenčić Butković, Mirta Mihaljević
Pregledni rad


Posjeta: 14.456 *