Skip to the main content
  • Publication date: 01.05.1983.
  • Published on HRČAK: 05.01.2019.

Table of contents

Full text

Hrvatsko-ruske podudarnosti u Križanićevoj Gramatici (page 91-97)

Milan Moguš
Original scientific paper


Kazalo (page 5-6)


Index


Od Taljiga života do Velikog putovanja (page 35-45)

Aleksandar Flaker
Original scientific paper


Turgenjevski smjer hrvatskog realizma (page 47-54)

Ivo Frangeš
Professional paper


Problemi klasifikacije folklornih kazališnih oblika (page 59-74)

Ivan Lozica
Original scientific paper


Grčke riječi sa sufiksom -ma u slavenskim jezicima (page 75-81)

Mile Mamić
Professional paper


O klasifikaciji usmene lirske poezije (page 99-111)

Tanja Perić-Polonijo
Professional paper


Prilog diskusiji o prvenstvu u metodi lingvističke geografije (page 131-135)

Valentin Putanec
Professional paper


Remsko evanđelje prema hrvatskoglagoljskom lekcionaru (page 137-153)

Ksenija Režić
Original scientific paper


Hrvatskoglagoljski Apostol između Istoka i Zapada (page 155-166)

Josip Tandarić
Original scientific paper


Juraj Križanić i književno jezične tendencije u Hrvatskoj 17. stoljeća (page 167-173)

Josip Vončina
Professional paper


Visits: 4.239 *