Skip to the main content
  • Publication date: 14.12.2018.
  • Published on HRČAK: 14.01.2019.

Table of contents

Full text

Analiza gaženja tla prilikom strojne sječe, izrade i izvoženja drva u prorednoj sastojini listača (page 1-12)

Zdravko Pandur, Andreja Đuka, Marijan Šušnjar, Marin Bačić, Katarina Ostović, Kruno Lepoglavec
Original scientific paper


Razvoj sheme programiranoga odmaranja na pješačkoj stazi »Podgarić – Garić-grad« u regionalnom parku Moslavačka gora (page 13-23)

Matija Landekić, Ivan Martinić, Franjo Galić
Original scientific paper


Uzročnik crvene pjegavosti borovih iglica (Dothistroma spp.) u šumskim kulturama običnoga (Pinus sylvestris L.) i crnoga bora (Pinus nigra J. F. Arnold) na području šumarija Pazin i Đurđevac (page 25-34)

Jelena Kranjec Orlović, Lara Milošić, Antonija Kolar, Marko Boljfetić, Marko Vucelja, Danko Diminić
Original scientific paper


Kvantitativna genetska diferencijacija populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u pokusnom nasadu »Jastrebarski lugovi« (page 35-45)

Maja Morić, Saša Bogdan, Mladen Ivanković
Original scientific paper


Utjecaj hormonskih tretmana na zakorjenjivanje odrvenjelih reznica obične jele (Abies alba Mill.) (page 47-58)

Sara Jurčević, Ivica Čehulić, Mladen Ivanković, Saša Bogdan
Original scientific paper


An Overview of Forest Management in the Republic of Korea (page 59-66)

Hyein Shin
Review article


Pregled dobre prakse u šumarskom poduzetništvu (page 67-82)

Mario Šporčić, Matija Bakarić, Ivo Crnić, Matija Landekić
Professional paper


Poslovno okruženje za razvoj sporednih šumskih proizvoda u Republici Hrvatskoj (page 83-89)

Stjepan Posavec, Martina Ravnjak, Špela Pezdevšek Malovrh
Professional paper


Visits: 11.539 *