Skip to the main content

Croatica et Slavica Iadertina , Vol. 16. No. 1., 2020.

  • Publication date: 01.03.2021.
  • Published on HRČAK: 22.03.2021.

Table of contents

Full text

POSVETA IVANU ARALICI, UZ 90. OBLJETNICU ŽIVOTA (page 7-8)

Josip Lisac
Editorial


O PROMINSKIM IMENIMA U ROMANU ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA IVANA ARALICE (page 9-21)

Domagoj Vidović
Original scientific paper


EGDOTIKA GLAGOLSKIH NOTARSKIH ISPRAVA (page 23-74)

Ivan Botica, Tomislav Galović
Review article


GLAGOLJSKA PISMENOST I GLAGOLJAŠKA DEMOKRATIZACIJA PISMENOSTI (page 75-99)

Ana Šimić
Review article


O JEZIKU KAJKAVSKIH DRAMSKIH TEKSTOVA JOSIPA KOVAČEVIĆA (page 101-117)

Boris Kuzmić
Original scientific paper


IZ ISTRORUMUNJSKEFITONIMIJE: LJEKOVITO I ZAČINSKO BILJE (page 147-163)

Goran Filipi
Original scientific paper


PRAZNOVJERJE KAO OKOSNICA ROMANA JPUNDŽE IVANA ARALICE (page 209-229)

Nikola Sunara
Review article


EUROPSKI GRADOVI U POEZIJI DRAGUTINA TADIJANOVIĆA (page 231-247)

Tonći Lazibat
Original scientific paper


ZDENKO VENTURINI KAO SCENOGRAF HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA ZADAR (page 275-291)

Teodora Vigato
Original scientific paper


Visits: 7.081 *