hrcak mascot   Srce   HID

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja,Vol. 50 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2014.

Objavljen na Hrčku: 21. 12. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Sign language interpreters: how the service users see them  
Prevoditelji znakovnoga jezika – kako ih vide korisnici usluge prevođenja (str.1-16) hrvatskipdf 214 KB
Sanja Tarczay, Ljubica Pribanić
Izvorni znanstveni članak
 
Attitudes of educators and teachers regarding the implementation of inclusion in regular preschools and primary schools  
Stavovi odgojitelja i učitelja o provedbi inkluzije u redovitim predškolskim ustanovama i osnovnim školama (str.17-29) hrvatskipdf 329 KB
Jasna Kudek Mirošević, Anka Jurčević Lozančić
Izvorni znanstveni članak
 
Selective perceptual-motor, musical rhythmic stimulation and graphomotor activity of a child with cerebral palsy  
Selektivne perceptivno-motoričke, glazbenoritmičke stimulacije i grafomotorna aktivnost djeteta s cerebralnom paralizom (str.30-42) hrvatskipdf 476 KB
Tomislav Ljutić, Danijela Gros Popović, Zagorka Šikman Ljutić
Izvorni znanstveni članak
 
The relationship between prosody, the characteristics of aural habilitation, and speech intelligibility in persons with prelingual hearing impairment  
Odnos prozodije, obilježja slušne habilitacije i razumljivosti govora kod osoba s prelingvalnim oštećenjem sluha (str.43-60) hrvatskipdf 401 KB
Marina Božić Bakušić, Luka Bonetti
Izvorni znanstveni članak
 
Individual and family factors of theory of mind understanding among preschool children  
Individualni i obiteljski čimbenici razumijevanja teorije uma u djece predškolske dobi (str.61-79) hrvatskipdf 393 KB
Iva Zrinščak, Sanja Šimleša, Gordana Kuterovac Jagodić
Izvorni znanstveni članak
 
Auditory processing in children with language impairment  
Slušno procesiranje kod djece s jezičnim teškoćama (str.80-88) hrvatskipdf 269 KB
Draženka Blaži, Marijana Balažinec, Helena Obučina
Izvorni znanstveni članak
 
Orofacial abilities of children who stutter  
Orofacijalne sposobnosti djece koja mucaju (str.89-101) hrvatskipdf 312 KB
Senka Sardelić, Emica Farago, Martina Berišić
Izvorni znanstveni članak
 
The validation of the Croatian version of the socio-emotional well-being and resilience scale in preschool children  
Validacija hrvatske verzije ljestvice socio-emocionalne dobrobiti i otpornosti predškolske djece (str.102-117) hrvatskipdf 372 KB
Sanja Tatalović Vorkapić, Darko Lončarić
Prethodno priopćenje
 
The social inclusion of elderly people with disabilities into the community  
Socijalna uključenost u zajednicu starijih osoba s invaliditetom (str.118-133) hrvatskipdf 327 KB
Zdravka Leutar, Ana Štambuk, Marina Mijatović
Stručni rad
 
Prikaz projekcije filmova o osobama s invaliditetom (str.134-135) hrvatskipdf 341 KB
Andrea Čavara, Marko Gerić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prikaz knjige: Lilia Andrea Teruggi (ur.): jedna škola, dva jezika. Iskustvo dvojezičnosti u vrtiću i osnovnoj školi u Cossatu (str.136-138) hrvatskipdf 104 KB
Sandra Bradarić Jončić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 20.007 *