hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2014.

Objavljen na Hrčku: 16. 1. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Mramorne skulpture iz Narone – problem muzejske prezentacije (str.9-22) hrvatskipdf 599 KB
Marble Sculptures from Narona – the Problem of Museum Presentation (str.22-22) engleskipdf 599 KB
Vinka Marinković
Pregledni rad
 
Novi arheološki lokaliteti i nalazi u podmorju kvarnerskog akvatorija – rezultati rekognosciranja od 2010. do 2012. godine (str.23-34) hrvatskipdf 686 KB
New Archaeological Sites and Finds in the Kvarner Underwater – Results of Surveys from 2010 to 2012 (str.34-34) engleskipdf 686 KB
Jurica Bezak
Prethodno priopćenje
 
Burg Cesargrad: povijesno-arheološka analiza (str.35-47) hrvatskipdf 600 KB
The Cesargrad Castle: Historical-Archeological Analysis (str.47-48) engleskipdf 600 KB
Andrej Janeš
Izvorni znanstveni članak
 
Rekonstrukcija templarskog sloja župne crkve Uznesenja B. D. Marije u Gori (str.49-69) hrvatskipdf 753 KB
Reconstruction of the Templar Phase of the Parish Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Gora (str.70-70) engleskipdf 753 KB
Drago Miletić, Marija Valjato Fabris
Pregledni rad
 
Prilog za daljnje istraživanje Medvedgrada (str.71-80) hrvatskipdf 382 KB
A Contribution to the Further Research of Medvedgrad (str.80-80) engleskipdf 382 KB
Hrvoje Malinar
Kratko priopćenje
 
Korske klupe u zadarskoj katedrali sv. Stošije (str.81-96) hrvatskipdf 882 KB
Choir Stalls in St. Anastasia’s Cathedral in Zadar (str.96-96) engleskipdf 882 KB
Barbara Španjol-Pandelo, Ksenija Škarić
Pregledni rad
 
Rezultati konzervatorsko-restauratorskih istraživanja na ljetnikovcu Bunić-Kaboga u Rijeci dubrovačkoj (str.97-121) hrvatskipdf 1 MB
Results of the Conservation Research of Villa Bunić-Kaboga in Rijeka Dubrovačka (str.121-122) engleskipdf 1 MB
Nada Grujić
Izvorni znanstveni članak
 
Zidni oslik svetišta župne crkve sv. Antuna pustinjaka u Slavetiću: prilog poznavanju opusa slikara Antuna Archera (str.123-135) hrvatskipdf 898 KB
Wall Paintings in the Sanctuary of the Parish Church of St. Anthony the Hermit in Slavetić: a Contribution to the Study of the Work of Painter Antun Archer (str.136-136) engleskipdf 898 KB
Jasmina Nestić
Izvorni znanstveni članak
 
Obnova, ikonografija i tipologija glavnog oltara crkve sv. Antuna pustinjaka u Slavetiću (str.137-147) hrvatskipdf 750 KB
Conservation, Iconography and Typology of the Main Altar of St. Anthony's Church in Slavetić (str.148-148) engleskipdf 750 KB
Martina Ožanić
Izvorni znanstveni članak
 
Ornamentika drvenih oltara u kapeli sv. Franje Ksaverskog u Rtiću (str.149-160) hrvatskipdf 969 KB
Ornamentation of the Wooden Altars in the Chapel of St. Francis Xavier in Rtić (str.160-160) engleskipdf 969 KB
Martina Wolff Zubović
Izvorni znanstveni članak
 
Inventar župne crkve u Kloštar Ivaniću: obnove i obnovitelji (str.161-178) hrvatskipdf 1 MB
Inventory of the Parish Church in Kloštar Ivanić: Renovations and Renovators (str.178-178) engleskipdf 1 MB
Ksenija Škarić, Ana Dumbović
Izvorni znanstveni članak
 
Oltari u župnoj crkvi sv. Ladislava u Pokupskom – prilog tipologiji arhitekture oltara u XVIII. stoljeću (str.179-191) hrvatskipdf 979 KB
Altars in the Parish Church of St. Ladislaus in Pokupsko – A Contribution to the Typology of Altar Architecture in the 18th Century (str.191-191) engleskipdf 979 KB
Dubravka Botica, Danko Šourek
Izvorni znanstveni članak
 
Ratna evakuacija i pregled zaštitnih radova na pokretnom inventaru iz župne crkve sv. Ladislava u Pokupskom (str.193-209) hrvatskipdf 872 KB
Wartime Evacuation and an Overview of Protective Treatments on the Movable Furnishings from the Parish Church of St. Ladislaus in Pokupsko (str.210-210) engleskipdf 872 KB
Anđelko Pedišić
Pregledni rad
 
Slika „Obitelj Pejačević u perivoju virovitičkog dvorca“ – iskustva restauratorske prakse (str.211-220) hrvatskipdf 585 KB
The Painting of The Pejačević Family in the Park of the Virovitica Mansion – Experiences from Conservation Practice (str.220-220) engleskipdf 585 KB
Tamara Ukrainčik, Barbara Horvat
Stručni rad
 
Vranicanijeva poljana na Gornjem gradu – projekti i polemike 1907. - 1970. (str.221-241) hrvatskipdf 716 KB
The Vranyczany Plateau in the Zagreb Upper Town – Projects and Controversies 1907-1970 (str.241-242) engleskipdf 716 KB
Zlatko Jurić, Bernarda Ratančić
Izvorni znanstveni članak
 
Zaštita industrijske baštine na primjeru Tvornice strojeva i ljevaonice metala „Braća Ševčik“ (str.243-256) hrvatskipdf 984 KB
Protection of Industrial Heritage as Exemplified by the Ševčik Brothers Machine Factory and Foundry (str.257-257) engleskipdf 984 KB
Mirna Ratkajec
Prethodno priopćenje
 
Zaštitni zahvati na zidnim mozaicima Ede Murtića na Spomen-kosturnici u Čazmi (str.259-270) hrvatskipdf 1 MB
Protective Treatments on Edo Murtić’s Wall Mosaics from the Memorial Ossuary in Čazma (str.271-271) engleskipdf 1 MB
Toni Šaina, Edita Šurina
Stručni rad
 
Posjeta: 21.082 *