hrcak mascot   Srce   HID

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,Vol. 44 No. 1
Datum izdavanja: srpnja 2018.

Objavljen na Hrčku: 17. 7. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Пересказывание дискурса на примере говора Осиека и окрестностей  
Prepričavanje diskursa na primjeru osječkoga govora (str.1-55) hrvatskipdf 584 KB
Mislav Benić
Izvorni znanstveni članak
 
Rodovna i sklonidbena dvojnost imenica u hrvatskom jeziku (str.57-88) hrvatskipdf 681 KB
Double-gender and double-declension nouns in Croatian: diachronic and synchronic perspective (str.57-88)  
Tomislava Bošnjak Botica, Jurica Budja, Gordana Hržica
Izvorni znanstveni članak
 
Napomene o leksemu splav (str.89-111) hrvatskipdf 353 KB
Some Remarks on the Lexeme splav in Croatian and Serbian (str.89-111)  
Jurica Budja
Izvorni znanstveni članak
 
Restandardizacijski/retrostandardizacijski aspekti s vidika pravopisne norme (pravopisno prenormiranje) (str.113-132) hrvatskipdf 324 KB
Re-standardization / Retro-standardization aspects of orthographic standards (orthographic re-standardization) (str.113-132)  
Tomislav Ćužić
Pregledni rad
 
Dativ u hrvatskim štokavskim i kajkavskim gramatikama do 1860. (str.133-158)  
The dative in Croatian Štokavian and Kajkavian grammars up to 1860 (str.133-158) engleskipdf 373 KB
Marijana Horvat, Ljiljana Šarić
Izvorni znanstveni članak
 
Povijest glagolske akcentuacije u štokavskom (i šire) (str.159-285) hrvatskipdf 1 MB
The History of Verbal Accentuation in Štokavian (and Elsewhere) (str.159-285)  
Mate Kapović
Izvorni znanstveni članak
 
Nastanak i nestanak vokalskih dužina u slavenskom (str.287-297)  
Rise and fall of vowel length in Slavic (str.287-297) engleskipdf 272 KB
Frederik Kortlandt
Izvorni znanstveni članak
 
Osvrt na kajkavski i štokavske govore Reke kod Koprivnice (str.299-330) hrvatskipdf 856 KB
Review of Kajkavian and Štokavian idioms of Reka near Koprivnica (str.299-330)  
Mijo Lončarić
Izvorni znanstveni članak
 
Institucijsko prevođenje: Tragom novca ili kvalitete (Svoboda, Tomáš; Biel, Łucja; Łoboda, Krzysztof (ur.). 2017. Quality aspects in institutional translation. Language Science Press. Berlin.) (str.331-335) hrvatskipdf 243 KB
Institutional Translation at the Crossroads of Cost and Quality (Svoboda, Tomáš; Biel, Łucja; Łoboda, Krzysztof (eds.). 2017. Quality aspects in institutional translation. Language Science Press. Berlin.) (str.331-335)  
Martina Bajčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Priznanje jednoj velikoj znanstvenoj karijeri (Kovačević, Zrinka; Vidović Bolt, Ivana (ur.). 2017. Život mora biti djelo duha. Zbornik posvećen Dubravki Sesar. Disput. Zagreb.) (str.335-339) hrvatskipdf 189 KB
Acknowledgment to a great scientific career (Kovačević, Zrinka; Vidović Bolt, Ivana (eds.). 2017. Život mora biti djelo duha. Zbornik posvećen Dubravki Sesar. Disput. Zagreb.) (str.335-339)  
Martina Kramarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Čakavska akcentuacija u krupnom planu (Zubčić, Sanja. 2017. Neocirkumfleks u čakavskom narječju. Filozofski fakultet u Rijeci. Rijeka.) (str.340-345) hrvatskipdf 196 KB
A Close-Up on Chakavian Accentuation (Zubčić, Sanja. 2017. Neocirkumfleks u čakavskom narječju. Filozofski fakultet u Rijeci. Rijeka.) (str.340-345)  
Marina Marinković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Putovanje značenjskim prostorima prijedloga (Palić, Ismail. 2016. Genitiv, prostor i prostorne slike (leksikon prijedloga). Bosansko filološko društvo. Sarajevo.) (str.346-349) hrvatskipdf 193 KB
Travelling through the semantic spaces of prepositions (Palić, Ismail. 2016. Genitiv, prostor i prostorne slike (leksikon prijedloga). Bosansko filološko društvo. Sarajevo.) (str.346-349)  
Ivana Matas Ivanković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jezik i pravo kroz prizmu terminologije (Bajčić, Martina. 2017. New insights into the semantics of legal concepts and the legal dictionary. John Benjamins. Amsterdam − Philadelphia.) (str.349-353) hrvatskipdf 174 KB
Language and law through the prism of terminology (Bajčić, Martina. 2017. New insights into the semantics of legal concepts and the legal dictionary. John Benjamins. Amsterdam − Philadelphia.) (str.349-353)  
Ana Ostroški Anić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sadržaj hrvatskipdf 31 KB
Contents engleskipdf 34 KB
Uredništvo
Kazalo
 
Uvodna riječ hrvatskipdf 262 KB
Željko Jozić
Uvodnik
 
Posjeta: 15.532 *