hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: siječnja 2016.

Objavljen na Hrčku: 7. 8. 2018.
Sadržaj Puni tekst
ISTRAŽIVANJE VAŽNOSTI POTPORE VIŠEG MENADŽMENTA ZA AKTIVNOST INTERNE REVIZIJE NA PRIMJERU PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.9-28) hrvatskipdf 281 KB
Ivana Barišić
Prethodno priopćenje
 
UTJECAJ KIBERNETSKIH KONTROLA NA KVALITETU GODIŠNJIH IZVJEŠĆA (str.29-45) hrvatskipdf 263 KB
Ivana Dropulić, Marko Čular
Prethodno priopćenje
 
ZASTUPLJENOST RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U MENADŽERSKIM STRUKTURAMA I NJEZINA ULOGA U OSTVARIVANJU CILJEVA PODUZEĆA (str.46-68) hrvatskipdf 278 KB
Mirjana Hladika
Prethodno priopćenje
 
KOLIKO JE RAČUNOVODSTVO FER VRIJEDNOSTI ZAISTA FER? (str.69-93) hrvatskipdf 336 KB
Željana Aljinović Barać, Slavko Šodan, Tina Vuko
Pregledni rad
 
UČINCI PRIMJENE SUVREMENIH METODA TROŠKOVNOG I UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE (str.94-107) hrvatskipdf 278 KB
Mira Dimitrić, Dunja Škalamera-Alilović, Davor Vašiček
Pregledni rad
 
USPOREDBA RAČUNOVODSTVENOG OKVIRA I FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA INSTITUCIJA VISOKOG OBRAZOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI (str.108-133) hrvatskipdf 263 KB
Martina Dragija, Maja Letica, Bobana Čegar
Pregledni rad
 
MODEL IZRAČUNA CIJENE KOŠTANJA MEDICINSKIH USLUGA U RAČUNOVODSTVU AKTIVNOSTI (str.134-157) hrvatskipdf 378 KB
Jagoda Osmančević, Ivana Dražić Lutilsky
Pregledni rad
 
MOGUĆNOSTI OCJENE KVALITETE ZADUŽENOSTI PODUZEĆA PRIMJENOM FINANCIJSKIH POKAZATELJA PROFITABILNOSTI (str.158-173) hrvatskipdf 295 KB
Ana Ježovita
Pregledni rad
 
ADEKVATNOST PITANJA KOJA DOVODE DO SKRETANJA PAŽNJE U REVIZORSKOM MIŠLJENJU U REPUBLICI SRPSKOJ (str.174-188) hrvatskipdf 247 KB
Novak Kondić, Jelena Poljašević
Pregledni rad
 
VAŽNOST RAČUNOVODSTVENIH INFORMACIJA U SUVREMENOM POSLOVNOM ODLUČIVANJU - PRIMJER HRVATSKOG HOTELIJERSTVA (str.189-203) hrvatskipdf 279 KB
Iris Lončar
Pregledni rad
 
KOMPARATIVNA ANALIZA VRHOVNIH REVIZIJSKIH INSTITUCIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI (str.204-224) hrvatskipdf 264 KB
Ivana Mamić Sačer, Dijana Vuković, Ivana Pavlić
Pregledni rad
 
MODEL OTKRIVANJA RAČUNOVODSTVA „VELIKOG ČIŠĆENJA“ U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA S POSEBNIM OSVRTOM NA OTPISIVANJE POTRAŽIVANJA (str.225-249) hrvatskipdf 364 KB
Selma Novalija Islambegović, Nedim Islambegović
Pregledni rad
 
MODEL RAČUNOVODSTVENOG IZVJEŠTAVANJA O TROŠKOVIMA KVALITETE UZ NJIHOV OBRAČUN NA BAZI AKTIVNOSTI (str.250-271) hrvatskipdf 336 KB
Hrvoje Perčević, Marina Mićin
Pregledni rad
 
DOMETI I OGRANIČENJA U RAZVOJU EKSTERNE JAVNE REVIZIJE U BOSNI I HERCEGOVINI (str.272-287) hrvatskipdf 249 KB
Duško Šnjegota
Pregledni rad
 
ODNOS IZMEĐU REVIZIJSKOG ODBORA I INTERNE REVIZIJE – POSTOJEĆE STANJE I IZAZOVI U HRVATSKIM PODUZEĆIMA (str.288-319) hrvatskipdf 308 KB
Boris Tušek
Pregledni rad
 
USKLAĐENOST FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ S MEĐUNARODNIM RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA ZA JAVNI SEKTOR (str.320-345) hrvatskipdf 299 KB
Vesna Vašiček
Pregledni rad
 
KOMPARACIJA RAČUNOVODSTVENIH SUSTAVA JAVNOG ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE, SLOVENIJE I BOSNE I HERCEGOVINE (str.346-367) hrvatskipdf 333 KB
Davor Vašiček, Ivana Dražić Lutilsky, Tatjana Jovanović
Pregledni rad
 
IMAMO LI NOVI PRISTUP IZRAČUNA OBRTNOG KAPITALA I POKAZATELJA LIKVIDNOSTI? (str.368-380) hrvatskipdf 235 KB
Lajoš Žager, Danimir Gulin
Pregledni rad
 
ZNAČAJ KODEKSA PROFESIONALNE ETIKE ZA DJELOVANJE RAČUNOVOĐA I REVIZORA (str.381-400) hrvatskipdf 298 KB
Katarina Žager, Sanja Sever Mališ, Nikolina Dečman
Pregledni rad
 
RIZICI U POSLOVANJU – UPRAVLJANJE PRISTUPOM FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA (str.401-412) hrvatskipdf 229 KB
Igor Živko, Zora Marijanović, Josipa Grbavac
Pregledni rad
 
Posjeta: 17.027 *