hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: listopada 2019.

Objavljen na Hrčku: 23. 1. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Međunarodno udruženje za kazneno pravo (AIDP) i Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu: povodom XX. međunarodnog kongresa za kazneno pravo (str.V-XIII) hrvatskipdf 212 KB
Zlata Đurđević
Uvodnik
 
Greed as a Motive for Illicit Tobacco Trade  
Koristoljublje kao motiv nedozvoljene trgovine duhanom (str.3-27) hrvatskipdf 550 KB
Bruno Moslavac
Izvorni znanstveni članak
 
"Predvidljivost događaja" u judikaturi Europskog suda za ljudska prava - jesu li vlasti znale ili su trebale znati za stvarni ili neposredni rizik (str.29-58) hrvatskipdf 467 KB
The "Predictability of Events" in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights: Did the Authorities Know or Ought They to Have Known About Actual or Imminent Risk? (str.29-58)  
Hrvoje Filipović
Pregledni rad
 
Europski uhidbeni nalog za napredne korisnike: odluka o neizvršenju naloga zbog obustave istrage in rem (načelo ne bis in idem) i ispitivanje njezine zakonitosti (str.59-90) hrvatskipdf 455 KB
The European Arrest Warrant for Advanced Users: How to Verify the Lawfullness of a Decision Refusing the Surrender of the Requested Person Based on the Termination of the Investigation in rem (the Ne Bis In Idem Principle) (str.59-90)  
Igor Materljan, Gordana Materljan
Pregledni rad
 
Kriminalno profiliranje (str.91-118) hrvatskipdf 430 KB
Criminal Profiling (str.91-118)  
Mislav Burazer
Stručni rad
 
Admissibility of Applications Brought Before the ECtHR Against the Republic of Croatia in Criminal Cases  
Dopuštenost zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima (str.119-144) hrvatskipdf 370 KB
Martina Muža
Stručni rad
 
The Case of the Roxolani King Rasparaganus: Relegatio in Insulam in Roman Criminal Law  
Slučaj roksolanskoga kralja Rasparagana: Relegatio in insulam rimskoga kaznenog prava (str.147-174) hrvatskipdf 424 KB
Ivana Jaramaz Reskušić, Ivan Milotić
Izvorni znanstveni članak
 
Criminal Protection of Religion in Croatia and Slavonia at the Turn of the 20th Century  
Kaznenopravna zaštita vjere u Hrvatskoj i Slavoniji na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće (str.175-204) hrvatskipdf 410 KB
Dunja Milotić
Pregledni rad
 
Sudska praksa 1. Dobrovoljni odustanak 2. Stjecaj teškog ubojstva iz koristoljublja i razbojništva (str.207-212) hrvatskipdf 150 KB
Petar Novoselec
Ostalo
 
Sudska praksa 1. Teorija o vlasti nad djelom kod kaznenog djela ugrožavanja bukom, vibracijama ili neionizirajućim zračenjem (čl. 199. KZ-a) (str.213-217) hrvatskipdf 138 KB
Hrvoje Sladić
Ostalo
 
Sudska praksa 1. Presuda Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava od 25. svibnja 2019. u predmetu Ilgar Mammadov protiv Azerbajdžana, zahtjev br. 15172/13, u postupku na temelju članka 46. stavka 4. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (str.219-228) hrvatskipdf 251 KB
Marijana Konforta
Ostalo
 
XXXI. redovito savjetovanje: Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske (str.231-249) hrvatskipdf 292 KB
Igor Martinović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prikaz međunarodne konferencije iz kaznenog prava Zvuk MKP-a (The sound of ICL) (str.251-257) hrvatskipdf 207 KB
Zoran Vinković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Novoselec, P., Martinović, I., Komentar Kaznenog zakona – I. knjiga: Opći dio, Zagreb, 2019. (str.259-261) hrvatskipdf 157 KB
Aleksandar Maršavelski
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 4.606 *