hrcak mascot   Srce   HID

Filozofska istraživanja, Vol. 40 No. 4, 2020.


Filozofska istraživanja,Vol. 40 No. 4
Datum izdavanja: prosinca 2020.

Objavljen na Hrčku: 12. 3. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj - Contents - Inhalt - Contenu (str.657-658) hrvatskipdf 203 KB
Ostalo  
Filozofija pokretnih slika (II.) (str.659-663) hrvatskipdf 214 KB
Krunoslav Lučić
Uvodnik
 
Film kao filozofija: slučaj Wittgenstein (str.665-684) hrvatskipdf 337 KB
Film as Philosophy: The Wittgenstein Case (str.684-684) engleskipdf 337 KB
Marko Kardum
Prethodno priopćenje
 
Fikcijske emocije i moralna dimenzija paradoksa fikcije u filmu (str.685-697) hrvatskipdf 288 KB
Fictional Emotions and the Moral Dimension of the Paradox of Fiction in Cinema (str.697-697) engleskipdf 288 KB
Mario Slugan
Prethodno priopćenje
 
Izazovi dokumentarnog filma u doba novih medija (str.699-711) hrvatskipdf 280 KB
Challenges of Documentary in the Age of New Media (str.711-711) engleskipdf 280 KB
Etami Borjan
Pregledni rad
 
Kralj bez tijela i njegova sjena. Prema političkoj teologiji filma (str.713-728) hrvatskipdf 502 KB
The King without Body and His Shadow. Towards a Political Theology of Film (str.728-728) engleskipdf 502 KB
Mario Vrbančić
Izvorni znanstveni članak
 
Kapitalna i kapilarna slika Haruna Farockija. Filmski gledatelj između proizvodnje i recepcije (str.729-743) hrvatskipdf 307 KB
Capital and Capillary Image of Harun Farocki. Film Spectator between Production and Reception (str.743-743) engleskipdf 307 KB
Boris Ružić
Izvorni znanstveni članak
 
Nakon simulakruma: Zapad u Zapadnom svijetu (str.745-768) hrvatskipdf 389 KB
Beyond Simulacrum: West in Westworld (str.768-768) engleskipdf 389 KB
Stevan Bradić
Prethodno priopćenje
 
Joker između estetizacije i politizacije resantimana (str.769-784) hrvatskipdf 357 KB
Joker zwischen Ästhetisierung und Politisierung des Ressentiments (str.784-784) njemačkipdf 357 KB
Davor Lazić
Prethodno priopćenje
 
(Ne)premostivi jaz između bogatih i siromašnih, volja za životom i sloboda – Parazit i Joker (str.785-805) hrvatskipdf 3 MB
(In)Surmountable Gap between Rich and Poor, Will to Live and Freedom – Parasite and Joker (str.805-805) engleskipdf 3 MB
Goran Gavrić
Prethodno priopćenje
 
Mišljenje, htijenje, osjećanje i »dimenzije« vremena kod Martina Heideggera i Rudolfa Steinera (str.807-827) hrvatskipdf 456 KB
Thinking, Willing, Feeling, and “Dimensions” of Time in Martin Heidegger and Rudolf Steiner (str.827-827) engleskipdf 456 KB
Davor Katunarić
Pregledni rad
 
Pojam pažnje u Bergsonovoj i Husserlovoj filozofiji (str.829-839) hrvatskipdf 274 KB
Concept of Attention in Bergson’s and Husserl’s Philosophy (str.839-839) engleskipdf 274 KB
Mark Losoncz
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvoje Jurić: Iskušenja humanizma (str.841-842) hrvatskipdf 184 KB
Esko Muratović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivana Greguric: Kibernetička bića u doba znanstvenog humanizma. Prolegomena za kiborgoetiku (str.842-844) hrvatskipdf 187 KB
Ivana Zagorac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Keith Ansell-Pearson: Bergson. Thinking Beyond the Human Condition (str.844-852) hrvatskipdf 252 KB
Iris Tićac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Athena Athanasiou: Agonistic Mourning. Political Dissidence and the Women in Black (str.852-853) hrvatskipdf 185 KB
Lino Veljak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Filozofski život (str.855-868) hrvatskipdf 339 KB
Matija Vigato, Nikolina Koprivnjak, Jan Defrančeski, Jakov Erdeljac, Štefanija Kožić
Vijest
 
Bibliografija 2020. (str.869-877) hrvatskipdf 214 KB
Denis Kos
Bibliografija
 
Posjeta: 2.671 *