hrcak mascot   Srce   HID

Croatica et Slavica Iadertina, Vol. 16. No. 2., 2020.


Croatica et Slavica Iadertina,Vol. 16. No. 2.
Datum izdavanja: ožujka 2021.

Objavljen na Hrčku: 22. 3. 2021.
Sadržaj Puni tekst
FEMINATIVI V FRAZEMIH HRVAŠKEGA JEZIKA (str.293-311) slovenskipdf 387 KB
Tjaša Markežič
Pregledni rad
 
IN A NUTTSHELL: AN ANALYSIS OF THESIS ABSTRACTS OF CROATIAN UNIVERSITY STUDENTS IN L2 ENGLISH (str.313-335) engleskipdf 405 KB
Gloria Vickov, Eva Jakupčević
Pregledni rad
 
IZMEĐU NACIONALNOG IDENTITETA I IDEOLOGIJE. GRADIŠĆE KALENDAR ZA 1946. GODINU (str.337-357) hrvatskipdf 334 KB
Robert Bacalja, Katarina Ivon
Izvorni znanstveni članak
 
TKO JE AUTOR STAROFRANCUSKOGA VIRELAIA IZ KATEDRALE SV. STOŠIJE U ZADRU? (str.359-377) hrvatskipdf 2 MB
Patrick Levačić
Izvorni znanstveni članak
 
O STILU KNJIŽEVNIH PREVODITELJA KROZ PRIZMU PONOVNOG PREVOĐENJA NA PRIMJERU HRVATSKIH PRIJEVODA PIRANDELLOVA ROMANA NJEZIN MUŽNjezin muž (str.379-403) hrvatskipdf 385 KB
Sandra Milanko
Izvorni znanstveni članak
 
TRUBE NA PRELAZU KOD PARKUŠE: KOGNITIVNO METAFORIZIRANJE SINOVLJEVSKE LJUBAVI U PJESMI "MOJA MAJKA" GORANA SAMARDŽIĆA (str.405-413) bosanskipdf 306 KB
Vedad Spahić, Indira Šabić
Izvorni znanstveni članak
 
STRUKTURALNA ANALIZA HUMORA MALOGRAĐANSKIH PRIČA JANKA JESENSKOGA (str.415-439) hrvatskipdf 320 KB
Luka Huzjak
Izvorni znanstveni članak
 
NEKI ELEMENTI MITOLOGIJE I FANTASTIKE U POSTMODERNISTIČKOJ PROZI VIKTORA PELEVINA (NA PRIMJERIMA TEKSTOVA ŽUTA STRIJELA, OMON RA, ČAPAJEV I PRAZNINA, GENERATION PI, SVETA KNJIGA VUKODLAKA) (str.441-453) hrvatskipdf 252 KB
Zoran Ćoso
Stručni rad
 
IN MEMORIAM VIDA BARAC-GRUM (1932.-2018.). ZUSTAVLJANJE NEZAUSTAVLJIVOGA (str.457-458) hrvatskipdf 155 KB
Ivana Kurtović Budja
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
IMEMORIAM: PROF. DR. SC. VLADIMIR HORVAT SJ (21. OŽUJKA 1935. - 14. RUJNA 2019.) (str.459-461) hrvatskipdf 108 KB
Ivana Kresnik
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
TIHI PREGALAC: IN MEMORIAM PAVAO KNEZOVIĆ (1949. – 2019.) (str.462-462) hrvatskipdf 102 KB
Milenko Lončar
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
U SPOMEN NA ANKICU ČILAŠ ŠIMPRAGA (str.463-466) hrvatskipdf 130 KB
Domagoj Vidović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
JOSIP MATEŠIĆ (4. IX. 1927. – 25. III. 2020.) (str.467-470) hrvatskipdf 147 KB
Mijo Lončarić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
ANTICA MENAC (1922. – 2020.) (str.471-475) hrvatskipdf 135 KB
Željka Fink
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
IN MEMORIAM: IVO BANAC (1947. – 2020.) (str.476-481) hrvatskipdf 138 KB
Josip Vrandečić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
PISMO TONKU (str.482-483) hrvatskipdf 104 KB
Luko Paljetak
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
JIŘÍ MENCEL – IN MEMORIAM PJESNIKU SEDME UMJETNOSTI (str.484-487) hrvatskipdf 149 KB
Dubravka Sesar
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
VRIJEDAN PRESJEK VELIKOGA ŽIVOTNOG DJELA. DAMJANOVIĆ, STJEPAN. IZABRANI FILOLOŠKI RADOVI. CETINJE: FAKULTET ZA CRNOGORSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, 2019. (str.491-495) hrvatskipdf 157 KB
Ivana Eterović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NEKASKIDIVA VEZA GLAGOLJICE I HRVATSKOGA IDENTITETA. BOGOVIĆ, MILE. GLAGOLJICA – BITNA ODREDNICA HRVATSKOG IDENTITETA. ČUDESNI RAST OD HRVATSKIH KORIJENA DO SVJETSKIH RAZMJERA. ZAGREB: ALFA, 2019. (str.496-501) hrvatskipdf 162 KB
Ivica Vigato, Marijana Tomić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
PREGRŠT NOVIH PRILOGA O ČAKAVSKIM IDIOMIMA U HRVATSKOME JEZIČNOM IDENTITETU. ČAKAVŠTINA: ČAKAVSKI IDIOMI I HRVATSKI JEZIČNI IDENTITET. ZBORNIK RADOVA SA ZNANSTVENOGA SKUPA ODRŽANOGA 21. RUJNA 2015. U SPLITU. UR. SANJA VULIĆ. (str.502-506) hrvatskipdf 159 KB
Ivana Nežić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
JOSIP LISAC, ŠIBENSKE I DRUGE KROATISTIČKE TEME. ŠIBENIK – ZADAR: GRADSKA KNJIŽNICA “JURAJ ŠIŽGORIĆ” ŠIBENIK, OGRANAK MATICE HRVATSKE U ZADRU, 2020. (str.507-512) hrvatskipdf 180 KB
Ivica Vigato
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ZAHVALA ZA DUGOGODIŠNJU SURADNJU. NASTAVA STRANIH JEZIKA – SUVREMENI PRISTUP, TEORIJA I PRAKSA. ZBORNIK RADOVA POSVEĆEN VESNI KRNETI, PROF., VIŠOJ LEKTORICI. UR. SANDRA HADŽIHALILOVIĆ, EUGENIJA ĆUTO. ZADAR: SVEUČILIŠTE U ZADRU, 2019. (str.513-517) hrvatskipdf 157 KB
Žana Modrić Hrabrov
Recenzija, Prikaz slučaja
 
UZ PROSLAVU 20. OBLJETNICE HRVATSKE UKRAJINISTIKE (str.518-524) hrvatskipdf 203 KB
Dubravka Sesar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
PRILOG REKONSTRUKCIJI NACIONALNOGA IMAGINARIJA. KATARINA IVON, OD KAČIĆA DO SVAČIĆA: IMAGOLOGIJA I IDEOLOGIJA ZADARSKIH KOLEDARA. ZAGREB: NAKLADA JESENSKI I TURK, 2018. (str.525-528) hrvatskipdf 155 KB
Davor Dukić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
SLOJEVIITOST LIRSKOGA SUBJEKTA U ISPOVJEDNOME PJESNIŠTVU. TIN LEMAC. U IME AUTORA. ZAGREB: BIAKOVA, 2019. (str.529-532) hrvatskipdf 168 KB
Sanja Franković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
KOMPARATIVNI POUČAK. MIRNA SINDIČIĆ SABLJO: POREDBENA ČITANJA HRVATSKE I FRANCUSKE KNJIŽEVNOSTI. ZADAR: SVEUČILIŠTE U ZADRU, 2019. (str.533-535) hrvatskipdf 147 KB
Cvijeta Pavlović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 2.545 *