hrcak mascot   Srce   HID

Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu,Vol. 27 No. 1
Datum izdavanja: listopada 2000.

Objavljen na Hrčku: 3. 12. 2008.
Sadržaj Puni tekst
SLOVAČKA JAMA NA SJEVERNOM VELEBITU (str.5-13) hrvatskipdf 1 MB
THE SLOVAK CAVE IN THE NORTH VELEBIT (str.14-14)  
DIE "SLOWAKISCHE GRUBE" ("SLOVAČKA JAMA") AUF DEM NOERDLICHEN VELEBIT (str.14-14)  
DARKO BAKŠIĆ, BRANKO JALŽIĆ, DAMIR LACKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
ŽIVOT NA VELEBITSKOJ VISORAVNI U PRETPOVIJESNO DOBA Veliko Rujno (str.15-43) hrvatskipdf 3 MB
THE LIFE ON VELEBIT PLATEAU IN THE PREHISTORY TIME (str.44-44)  
DAS LEBEN AUF DER VELEBITISCHEN HOCHEBENE IN URALTEN ZEITEN (str.44-44)  
ALEKSANDRA FABER
Izvorni znanstveni članak
 
SAKRALNA ARHITEKTURA SREDNJOVJEKOVNOG VINODOLA (str.45-95) hrvatskipdf 6 MB
THE SACRAL ARCHITECTURE OF VINODOL DURING MIDDLE-AGES (str.96-96)  
DIE SAKRALE ARCHITEKTUR DES MITTELALTERLICHEN VINODOL (str.96-96)  
RANKO STARAC
Izvorni znanstveni članak
 
SREDNJOVJEKOVNA SAKRALNA ARHITEKTURA U BRINJU I OKOLICI (str.97-143) hrvatskipdf 5 MB
DIE MITTELALTERLICHE SAKRALE ARCHITEKTUR IN BRINJE UND SEINER UMGEBUNG (str.144-145)  
THE MIDDLE-AGED SACRAL ARCHITECTURE AT BRINJE AND ITS SURROUNDDINGS (str.145-146)  
ZORISLAV HORVAT
Izvorni znanstveni članak
 
GRAD SENJ U EUROPSKOJ KARTOGRAFIJI 16. I 17. ST. (str.147-171) hrvatskipdf 4 MB
DIE STADT SENJ IN DER EUROPHAEISHEN KARTOGRAPHIE DES 16. UND 17. JAHRHUNDERTS (str.171-172)  
THE CITY SENJ IN THE CARTOGRAPHY FROM THE 16th AND 17th CENTURY (str.172-172)  
ANNA MARIA GRUENFELDER
Izvorni znanstveni članak
 
STILISTIČKA OBILJEŽJA U ROMANU BIJEG MILUTINA CIHLARA NEHAJEVA U povodu 120. obljetnice piščeva rođenja (str.173-184) hrvatskipdf 2 MB
STYLE PECULIARITIES IN THE NOVEL ESCAPE BY MILUTIN CIHLAR NEHAJEV (ON THE OCCASION OF THE 120th ANNIVERSARY OF HIS BIRTH) (str.184-184)  
STILISTISCHE MERKMALE DES ROMANS FLUCHT (BIJEG) VON MILUTIN CIHLAR NEHAJEV (ANLAESSLICH DES 120. JAHRETAGS VON SEINER GEBURT) (str.184-184)  
RUŽICA ŠUŠNJARA
Izvorni znanstveni članak
 
VATROSLAV SLAVKO CIHLAR I NJEGOVO DJELO "HRVATSKO PITANJE I AMPUTACIJA" IZ GODINE 1928. (str.185-198) hrvatskipdf 2 MB
VATROSLAV SLAVKO CIHLAR AND HIS WORK "THE CROATIAN QUESTION AND AMPUTATION" FROM THE 1928 (str.198-198)  
VATROSLAV SLAVKO CIHLAR UND SEIN WERK "KROATISCHE FRAGE UND AMPUTATION" AUS DEM JAHRE 1928 (str.198-198)  
Mira KOLAR
Izvorni znanstveni članak
 
DVIJE ZADRUŽNE OBITELJI NA PODRUČJU KRIVOGA PUTA (str.199-215) hrvatskipdf 1 MB
THE TWO COOPERATIVE FAMILIES IN THE REGION OF KRIVI PUT (str.216-216)  
ZWEI FAMILIENGENOSSESCHAFTEN AUF DEM GEBIET VON KRIVI PUT (str.216-216)  
MILANA ČERNELIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
POJEDINI ELEMENTI DUHOVNE KULTURE PRIMORSKIH BUNJEVACA (str.217-225) hrvatskipdf 1 MB
SOME ELEMENTS OF THE SPIRITUAL CULTURE OF BUNJEVCI FROM THE COAST (str.226-226)  
EINIGE ELEMENTE DER GEISTLICHEN KULTUR DER KUESTENLAENDISCHEN BUNJEWATZER (str.226-226)  
NEVENA ŠKRBIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
GOSPODARSTVO PRIMORSKIH BUNJEVACA (str.227-234) hrvatskipdf 968 KB
THE ECONOMY OF BUNJEVCI FROM THE COAST (str.234-234)  
DIE WIRTSCHAFT DER KUESTENLAENDISCHEN BUNJEWATZER (str.234-234)  
VIŠESLAV ARALICA
Stručni rad
 
TEME IZ MATERIJALNE I DUHOVNE KULTURE PRIMORSKIH BUNJEVACA (str.235-240) hrvatskipdf 797 KB
THE SUBJECTS THE MATERIAL AND SPIRITUAL CULTURE OF BUNJEVCI FROM THE COAST (str.240-240)  
DIE THEMEN AUS DER MATERIELLEN UND DER GEISTLICHEN KULTUR DER KUESTLAENDISCHEN BUNJEWATZER (str.240-240)  
MARIJA FRIŠČIĆ
Stručni rad
 
MJESTA POGIBIJE I POKAPANJA VOJNIKA I CIVILA TIJEKOM DRUGOGA SVJETSKOG RATA I PORAĆA NA PODRUČJU STARIH OPĆINA VRATNIKA, KRASNA I SVETOG JURJA (II. DIO) (str.241-280) hrvatskipdf 5 MB
THE PLACES OF PERISH AND BURIAL OF SOLDIERS AND CIVILIANS DURING AND AFTER THE SECOND WORLD WAR (1941 TO 1946) ON THE TERRITORY OF OLD COMMUNITIES VRATNIK, KRASNO AND ST. JURAJ. (SECOND PART) (str.280-280)  
DIE STELLEN DES UMKOMMENS UND DER BEGRABUNG VON DEN SOLDATEN UND DEN BUERGERN IM LAUFE DES 2. WELTKRIEGES UND DER NACHKRIEGSZEIT AUF DEM GEBIET DER ALTEN GEMEINDEN VRATNIK, KRASNO UND SVETI JURAJ VON 1941 BIS 1946 (2. TEIL) (str.280-280)  
ANTE GLAVIČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
PUČKA ŠKOLA U VRATNIKU (str.281-295) hrvatskipdf 2 MB
ELEMENTARY SCHOOLS IN THE VRATNIK (str.296-296)  
DIE ELEMENTARSCHULEN IM VRATNIK (str.296-296)  
MIRKO RAGUŽ
Stručni rad
 
KRIŠKOVIĆ DOCET (str.297-313) hrvatskipdf 2 MB
KRIŠKOVIĆ DOCET (str.314-314)  
KRIŠKOVIĆ DOCET (str.314-314)  
KARLO MIRTH
Ostalo
 
CRTICE I PRIČE (str.315-323) hrvatskipdf 1 MB
SKETCHES AND STORIES (str.324-324)  
KURZGESCHICHTEN UND SAGEN (str.324-324)  
ALEKSANDRA FABER
Ostalo
 
PRVI REZULTATI ISTRAŽIVANJA TRADICIJSKE KULTURE PRIMORSKIH BUNJEVACA (str.325-328) hrvatskipdf 597 KB
THE FIRST RESULTS OF THE TRADITIONAL CULTURE RESEARCH OF BUNJEVCI FROM THE COAST (str.328-328)  
DIE ERSTEN RESULTATEN DER FORSCHUNG DER TRADITIONELLEN KULTUR DER KUESTENLAENDISCHE BUNJEWATZER (str.328-328)  
MILANA ČERNELIĆ
Ostalo
 
VON NUN DEGENIA VELEBITICA AUCH IM VELIKA KAPELA-GEBIRGE (str.329-338)  
OD SADA VELEBITSA DEGENIJA I NA VELIKOJ KAPELI (str.338-338) hrvatskipdf 1 MB
FROM NOW DEGENIA VELEBITICA ALSO ON VELIKA KAPELA (str.338-338)  
VICE IVANČEVIĆ
Ostalo
 
STRUČNA IZVJEŠĆA UZ OBNOVU STARIH ZIDINA I KULA GRADA SENJA (I. DIO) (str.339-350) hrvatskipdf 2 MB
ANTE GLAVIČIĆ
Ostalo
 
PROSLAVA OBLJETNICA ROĐENJA ZNAMENITIH SENJANA - HRVATSKIH PRIRODOSLOVACA LJUDEVITA ROSSIJA I KRUNOSLAVA BABIĆA, Senj 29. i 30. rujna 2000. (str.351-362) hrvatskipdf 2 MB
ANTE GLAVIČIĆ
Ostalo
 
Posjeta: 32.465 *