hrcak mascot   Srce   HID

Anali Hrvatskog politološkog društva : časopis za politologiju,Vol. 5. No. 1.
Datum izdavanja: ožujka 2009.

Objavljen na Hrčku: 9. 4. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Obrisi politologije umjetnosti (str.7-31) hrvatskipdf 192 KB
Political Science on Arts (str.7-31)  
Klaus von Beyme
Ostalo
 
Razvoj i stanje političke znanosti u Hrvatskoj: kontinuitet i diskontinuitet (str.33-49) hrvatskipdf 168 KB
The Development and Position of Political Science in Croatia: Continuity and Discontinuities (str.33-49)  
Slaven Ravlić
Izvorni znanstveni članak
 
Revizionistički izazovi historiografiji hrvatske političke znanosti (str.51-69) hrvatskipdf 179 KB
Revisionist Challenges to the Historiography of Political Science (str.51-69)  
Tonči Kursar
Izvorni znanstveni članak
 
Povijest politologije u Sloveniji (str.71-78) hrvatskipdf 109 KB
The History of Political Science in Slovenia (str.71-78)  
Igor Lukšić
Prethodno priopćenje
 
Skica stanja političke nauke u Srbiji posle 1989. godine (str.79-91) engleskipdf 137 KB
An Outline of the Position of Political Science in Serbia after 1989 (str.79-91)  
Dušan Pavlović
Prethodno priopćenje
 
Množina,jednina,dvojina-razlomak politologije:pod krabuljama revije stanja znanosti otvorilo se neočekivano (pra)pitaje:fakultet ili politička škola (str.93-116) hrvatskipdf 212 KB
A Fraction of Political Science: Behind the Masks of the Discipline’s Status Revue, an Unexpected (Primordial) Question Has Arisen: A Faculty or a Political School? (str.93-116)  
Dag Strpić
Prethodno priopćenje
 
Zdvojna posebnost u raljama općenitosti?: politologija kao znanost i politolog kao stručnjak (str.117-144) hrvatskipdf 237 KB
Perplexed Particularity in the Clutches of Arrogant Generality?: Political Science as Science of Generality and Political Scientist as Expert for Generality (str.117-144)  
Dragutin Lalović
Prethodno priopćenje
 
Dvojac bez kormilara:odgovor na istupe Dragutina Lalovića i Daga Strpića na znanstvenom skupu "Stanje i povijest političke znanosti u državama bivše Jugoslavije" (str.146-164) hrvatskipdf 187 KB
Mirjana Kasapović
Ostalo
 
Introduction to "constructing policy work in a changing governmental environment" (str.169-173) engleskipdf 98 KB
Hal K. Colebatch
Uvodnik
 
Rad na javnim politikama kao reformski projekt (str.175-186) hrvatskipdf 138 KB
Policy work as a reform project (str.175-186) engleskidoc 25 KB
Hal K. Colebatch
Izvorni znanstveni članak
 
Vrijednost znanja o javnim politikama u mlađim demokracijama: razmišljanja i propitivanja (str.187-209)  
The worth of policy knowledge in younger democracies: reflections and perspectives (str.187-209) engleskipdf 263 KB
Simona Kustec-Lipicer
Izvorni znanstveni članak
 
Razvojna politologija i politike razvoja: političko i razvojno harmoniziranje te ciklička sinergija javnih politika (str.211-240) hrvatskipdf 255 KB
Developmental Political Science and Policies of Development: Political and Developmental Harmonisation and Cyclical Synergy of Public Policies (str.211-240)  
Dag Strpić
Izvorni znanstveni članak
 
Problem slabih država i slabih društava u istočnoj Europi (str.241-262) hrvatskipdf 218 KB
The Problem of Weak Governments and Weak Societies in Eastern Europe (str.241-262)  
Marko Grdešić
Pregledni rad
 
Oblikovanje javnih politika u Hrvatskoj i problem policy-koordinacije (str.263-273) hrvatskipdf 131 KB
Formulating Public Policy in Croatia and the Problem of Policy Coordination (str.263-273)  
Zdravko Petak
Prethodno priopćenje
 
Regulatorna reforma kao normativni koncept:prilika za razvoj konstitutivnih politika (str.275-294) hrvatskipdf 184 KB
Regulatory Reform as a Normative Concept: an Opportunity for the Development of Constitutive Policies (str.275-294)  
Ana Petek
Izvorni znanstveni članak
 
Democratisation and doctors’ political influence: the separation of prescribing and dispensing (SPD) in Korea (str.295-307)  
Demokratizacija i politički utjecaj liječnika: razdvajanje, propisivanja i izdavanja lijekova u Koreji (str.295-307) engleskipdf 138 KB
Sang Hun Lim
Izvorni znanstveni članak
 
Uloga ideja i njihova promjena u formuliranju javnih politika u visokom školstvu: slučaj Engleske i Novoga Zelanda (str.309-322) hrvatskipdf 145 KB
The role of ideas and their change in the higher education policy: case studies of England and New Zealand (str.309-322)  
Damiano De Rosa
Pregledni rad
 
Upravljanje u situacijama urbane razvojne krize (str.323-346)  
Governance in urban development crisis situations (str.323-346) engleskipdf 226 KB
Jörg Rober
Pregledni rad
 
Formuliranje politike u promjenjivim uvjetima vlasti: kako izučavati sigurnosnu politiku tijekom njezina formuliranja (str.347-365)  
Generating policy in a changing governmental environment: how to study security policy in generation? (str.347-365) engleskipdf 189 KB
Veikko Heinonen
Prethodno priopćenje
 
Sudjelovanje starosjedilaca u razvoju kanadske hidroelektrike: politička ekonomija i javne politike (str.367-395)  
Aboriginal participation in Canadian hydroelectric development: political economy and public policy (str.367-395) engleskipdf 333 KB
Mitja Durnik
Prethodno priopćenje
 
Neposredno birani načelnici: institucionalno oblikovanje, tradicija i kultura javnog sektora (str.399-416) hrvatskipdf 169 KB
Directly Elected Mayors: Institutional Design, Tradition and Public Sector Culture (str.399-416)  
Ivan Koprić
Izvorni znanstveni članak
 
Od grada slučaja do grada modela: odrednice politike suzbijanja ovisnosti o drogi i zlouporabe droge Grada Splita (1994-2007) (str.417-439) hrvatskipdf 201 KB
From a Lost-Cause City to a Model City: Determinants of the Policy of Drug Addiction and Abuse Control in the City of Split (1994-2007) (str.417-439)  
Ivana Andrijašević, Dražen Lalić
Pregledni rad
 
Euroizacija, monetarna unija i vjerodostojnost monetarne politike (str.443-460) hrvatskipdf 218 KB
Euroization, monetary union and the credibility of monetary policy (str.443-460)  
Luka Brkić, Kristijan Kotarski
Pregledni rad
 
Polazište Hobbesove znanosti o politici (str.461-481) hrvatskipdf 196 KB
The Starting Point of Hobbes’s Science of Politics (str.461-481)  
Luka Ribarević
Izvorni znanstveni članak
 
Kolonijalna percepcija razvoja i ekonomskog sustava starosjedilaca: pitanje “prvog kontakta (str.483-508) hrvatskipdf 216 KB
Colonial Perception of the Aboriginal Development and Economic System: The Question of the “First Contact” (str.483-508)  
Mitja Durnik
Pregledni rad
 
Što je Europa ili - pitanje identiteta (str.509-519) hrvatskipdf 2 MB
What is Europe or - the question of identity (str.509-519)  
Radovan Pavić
Ostalo
 
Političke ideje kao bit političkog (str.523-530) hrvatskipdf 105 KB
Tihomir Cpek
Ostalo
 
Posjeta: 36.653 *