hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 8. 2. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.I-V) hrvatskipdf 74 KB
Kazalo  
Jagićeva izdanja hrvatskih srednjovjekovnih književnih tekstova (str.1-14) hrvatskipdf 107 KB
Jagić’s editions of the texts of the Croatian medieval literature (str.1-14)  
Vesna Stipčević
Izvorni znanstveni članak
 
Bjeline u funkciji razgraničenja riječi u starim tiskanim glagoljskim tekstovima (str.15-40) hrvatskipdf 478 KB
Word spacing in the early printed glagolitic texts (str.15-40)  
Denis Crnković
Izvorni znanstveni članak
 
Razgovor duše i misli – između prenja, propovjednosti i meditacije (str.40-63) hrvatskipdf 142 KB
The conversation of soul and thought – between contrast, "sermonicity" and meditation (str.40-63)  
Marija-Ana Dürrigl
Izvorni znanstveni članak
 
Čitljivost trokutaste i okrugle glagoljice (str.65-94) hrvatskipdf 269 KB
Legibility of the triangular and the rounded glagolitic script (str.65-94)  
Renata Kokotović Novosel
Izvorni znanstveni članak
 
Leksik iz područja medicine u makedonskim i hrvatskim crkvenoslavenskim tekstovima (str.95-122)  
Лексиката од областа на медицината во македонските и хрватските црковнословенски текстови (str.95-122) makedonskipdf 192 KB
Лилјана МАКАРИЈОСКА, Marinka Šimić
Izvorni znanstveni članak
 
Varaždinski list hrvatskoglagoljskoga misala (FgVar2) (str.123-167) hrvatskipdf 918 KB
The Varaždin leaf of a Croatian Glagolitic Missal (FgVar2) (str.123-167)  
Anica Vlašić-Anić
Izvorni znanstveni članak
 
Usporedba značenja leksema hrvatskih crkvenoslavenskih osnova nenavid- i mrьz- (str.169-240) hrvatskipdf 338 KB
Comparison of the meaning of the lexems of the Croatian Church Slavonic stems nenavid- and mrьz- (str.169-240)  
Vida Vukoja
Izvorni znanstveni članak
 
Bizantska i zapadna ikonografija pojedinačnih prikaza svetaca na minijaturama Hrvojeva misala (str.241-297) hrvatskipdf 1 MB
L’iconografia bizantina e occidentale nelle immagini singole dei santi nelle miniature del "Messale del duca Hrvoje" (str.241-297)  
Ljiljana Mokrović
Pregledni rad
 
Dalibor Brozović (str.299-304) hrvatskipdf 88 KB
Anica Nazor
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Jerko Bezić (str.305-310) hrvatskipdf 87 KB
Gorana Doliner
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Horace Lunt (str.311-315) hrvatskipdf 90 KB
Wayles Browne
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Josip Vončina (str.316-319) hrvatskipdf 82 KB
Stjepan Damjanović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
DIETER STERN, Incipitarium liturgischer Hymnen in ostslavischen Handschriften des 11. bis 13. Jahrhunderts, Teil I-III. Ur. Hans ROTHE. Paderborn – München – Wien – Zürich 2008. (str.321-322) hrvatskipdf 71 KB
Hana Breko Kustura
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bibel, Liturgie und Frömmigkeit in der Slavia Byzantina. Festgabe für Hans Rothe zum 80. Geburtstag. Ur. Dagmar CHRISTIANS, Dieter STERN, Vittorio S. TOMELLERI. München – Berlin 2009. (str.323-325) hrvatskipdf 71 KB
Marija-Ana Dürrigl
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ANĐELA FRANČIĆ, BORIS KUZMIĆ, Jazik horvatski: Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova. Zagreb 2009. (str.325-327) hrvatskipdf 81 KB
Sandra Sudec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
EDUARD HERCIGONJA, Tisućljeće hrvatskoga glagoljaštva. Zagreb 2009. (str.327-338) hrvatskipdf 247 KB
Stjepan Damjanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ŠIMUN KOŽIČIĆ, Od bitija redovničkoga knjižice, Rijeka, 1531. Pretisak priredila Anica NAZOR. Rijeka 2009. (str.338-341) hrvatskipdf 66 KB
Ivana Eterović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ZRINKO MIČETIĆ, Praputnjak i Vinodolski zakon. Praputnjak 2009. (str.341-346) hrvatskipdf 71 KB
Mateo Žagar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
MARINKA ŠIMIĆ, Jezik srednjovjekovnih kamenih natpisa iz Hercegovine. Sarajevo 2009. (str.347-356) hrvatskipdf 82 KB
Mateo Žagar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
DRAŽEN VLAHOV, Knjiga računa općine Roč (1566.–1628.): Glagoljski zapisi. Pazin 2009. (str.356-359) hrvatskipdf 76 KB
Ivana Eterović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ЕМИЛИJА ЦРВЕНКОВСКА, ЛИЛЈАНА МАКАРИЈОСКА, Oрбелски триод. Скопје 2010. (str.359-363) hrvatskipdf 85 KB
Marinka Šimić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Gottesdienstmenäum für den Monat Februar, Teil 4: Facsimile. Izd. Hans ROTHE. Paderborn – München – Wien – Zürich 2010. (str.364-365) hrvatskipdf 61 KB
Marija-Ana Dürrigl
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Knjige od likarije. Faksimil i obrada dviju ljekaruša pisanih hrvatskom ćirilicom. Rasprave i građa za povijest znanosti knj. 10. Ur. Marko PEĆINA i Stella FATOVIĆ-FERENČIĆ. Zagreb 2010. (str.365-370) hrvatskipdf 71 KB
Marija-Ana Dürrigl
Recenzija, Prikaz slučaja
 
DRAŽEN VLAHOV, Zbirka glagoljskih isprava iz Istre. Pazin 2010. (str.370-373) hrvatskipdf 66 KB
Jozo Vela
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.). Ur. Tomislav GALOVIĆ. Malinska – Rijeka – Zagreb MMXI. (str.374-383) hrvatskipdf 103 KB
Marica Čunčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
JERKO MARTINIĆ, Pučki napjevi misa iz srednje Dalmacije u kontekstu glagoljaške tradicije (šire područje Splita, otoci Brač i Hvar). Zagreb 2011. (str.384-391) hrvatskipdf 74 KB
Jakša Primorac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
»Izgubljeni« i pronađeni glagoljski natpis u Dubašnici (o. Krk) (str.393-394) hrvatskipdf 103 KB
Nikola Radić
Vijest
 
Ponovljeno izdanje Magnae Moraviae Fontes historici: Prameny k dějinám Velké Moravy, I. Annales et chronicae – Letopisy a kroniky (str.395-396) hrvatskipdf 62 KB
Jozo Vela
Vijest
 
Bibinjsko glagoljsko troknjižje (str.396-397) hrvatskipdf 61 KB
Pavao Galić
Vijest
 
Digitalizirani vrbnički misali i brevijari (str.397-399) hrvatskipdf 64 KB
Juraj Lokmer
Vijest
 
Znanstveni skup »Gacka i Otočac u srednjem vijeku« (Otočac, 5. – 6. 3. 2010.) (str.399-401) hrvatskipdf 76 KB
Andrea Radošević
Vijest
 
Novi članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (str.401-405) hrvatskipdf 70 KB
Ljiljana Mokrović
Vijest
 
Hrvatska glagoljaška baština na 44. međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu (str.405-407) hrvatskipdf 64 KB
Ljiljana Mokrović
Vijest
 
Izložba »Od bitija kapucinskoga fragmenti: povodom 400. obljetnice Kapucina u Rijeci i Hrvatskoj« (Rijeka, 15. 10. – 25. 12. 2010.) (str.407-410) hrvatskipdf 68 KB
Marinka Šimić
Vijest
 
Svečano predstavljanje časopisa Slovo posvećena akademkinji Ivanki Petrović (str.410-411) hrvatskipdf 61 KB
Ljiljana Mokrović
Vijest
 
Upute za oblikovanje priloga (str.412-413) hrvatskipdf 59 KB
Ostalo  
Posjeta: 26.528 *