hrcak mascot   Srce   HID

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja,Vol. 48 No. 1
Datum izdavanja: travnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 28. 3. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Samoprocjena i procjena ponašanja učenika s teškoćama u redovnoj osnovnoj školi (str.1-10) hrvatskipdf 5 MB
Estimations and Self-estimations of Behaviour of the Children with Special Needs (str.1-10)  
Ljiljana Igrić, Ana Wagner Jakab, Daniela Cvitković
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena disleksije u hrvatskome: neke značajke čitanja i pisanja odraslih (str.11-26) hrvatskipdf 203 KB
Assessment of Dyslexia in Croatian: Some Characteristics of Reading and Writing in Students with Dyslexia (str.11-26)  
Mirjana Lenček
Izvorni znanstveni članak
 
Osobni i obiteljski čimbenici prilagodbe mlađih adolescenata (str.27-43) hrvatskipdf 10 MB
Personal and Family Factors in the Adjustment of Early Adolescents (str.27-43)  
Ivana Macuka, Sanja Smojver-Ažić
Izvorni znanstveni članak
 
Učestalost i funkcije majčinih verbalnih iskaza i gesta u ranom jezičnom razvoju (str.44-54) hrvatskipdf 160 KB
Frequency and Functions of Mothers` Verbal Responses and Gestures in Early Language Development (str.44-54)  
Antonija Maričić, Maja Kelić, Maja Cepanec
Izvorni znanstveni članak
 
Jezične teškoće u osoba s oštećenjem mozga (str.55-63) hrvatskipdf 191 KB
Language Impairment in Persons with Brain Damage (str.55-63)  
Tatjana Prizl Jakovac, Ana Leko
Izvorni znanstveni članak
 
Povezanost samoodređenja i kvalitete života u zajednici kod osoba s intelektualnim teškoćama (str.64-72) hrvatskipdf 140 KB
Correlation between Self-determination and Quality of Community Living of People with Intellectual Disabilities (str.64-72)  
Bojana Rozman
Izvorni znanstveni članak
 
Self-Concept and Social Support among Adolescents with Disabilities Attending Special and Mainstream Schools (str.73-83) engleskipdf 158 KB
Manca Seničar, Darja Kobal Grum
Izvorni znanstveni članak
 
Neke dimenzije kvalitete života starijih osoba s invaliditetom (str.84-95) hrvatskipdf 157 KB
Some Dimensions of Quality of Life of Elderly People with Disabilities (str.84-95)  
Ana Štambuk, Nino Žganec, Maja Nižić
Izvorni znanstveni članak
 
Visual Impairments in Children with Cerebral Palsy (str.96-103) engleskipdf 113 KB
Sonja Alimović
Pregledni rad
 
Dvojezično obrazovanje gluhe djece (str.104-116) hrvatskipdf 174 KB
Bilingual Education of Deaf Children (str.104-116)  
Sandra Bradarić-Jončić, Bojana Kolarić
Pregledni rad
 
Cerebralna paraliza: redefiniranje i reklasifikacija (str.117-126) hrvatskipdf 136 KB
Cerebral Palsy: Redefinition and Reclassification (str.117-126)  
Ana Katušić
Pregledni rad
 
8. međunarodni znanstveni skup ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO - REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA (str.127-130) hrvatskipdf 1 MB
The 8th international scientific conference RESEARCH IN EDUCATION AND REHABILITATION SCIENCES (str.127-130)  
Ostalo  
Posjeta: 36.925 *