hrcak mascot   Srce   HID

Starohrvatska prosvjeta, Vol. III No. 27, 2000.


Starohrvatska prosvjeta,Vol. III No. 27
Datum izdavanja: rujna 2000.

Objavljen na Hrčku: 23. 11. 2012.
Sadržaj Puni tekst
SV. Mavar -Zeđno (str.9-14) hrvatskipdf 739 KB
St. Mavar's Church in Žedno (str.13-14)  
Tonči Burić
Stručni rad
 
Gospa od zdravlja u Oriovici (str.15-21) hrvatskipdf 621 KB
Our Lady of Health in Oriovica (str.21-21)  
Tonči Burić
Stručni rad
 
Sv. Mihovil u Lažanima (str.23-27) hrvatskipdf 496 KB
St. Michael's Church in Lažani (str.27-27)  
Tonči Burić
Stručni rad
 
Sv. Lovre -Balavan (str.29-54) hrvatskipdf 9 MB
Archaeological Topography ofthe Islands of Drvenik and Ploče (str.53-53)  
Tonči Burić
Stručni rad
 
Arheološka topografija otoka Drvenika i Ploče (str.35-54) hrvatskipdf 3 MB
Archaeological Topography of the Islands of Drvenik and Ploče (str.52-52)  
Tonči Burić
Stručni rad
 
Vinišća -rezultati rekognosciranja (str.55-66) hrvatskipdf 1 MB
Vinišća -Recognition Results (str.65-66)  
Tonči Burić
Stručni rad
 
Arheološka istraživanja u Kučićima (str.67-81) hrvatskipdf 2 MB
(str.80-80)  
Vedrana Delonga
Prethodno priopćenje
 
Solin -Hollow Church Archaeological Researches in 1998 and 2001  
Suplja crkva u Solinu Arheološka istraživanja 1998. i 2001. godine (str.83-87) hrvatskipdf 546 KB
Hrvoje Gjurašin
Stručni rad
 
Sv. Vid na Vidovoj gori (str.89-94) hrvatskipdf 879 KB
The Church of St. Vid at Mount Vidova Gora (str.94-94)  
Hrvoje Gjurašin
Prethodno priopćenje
 
Ranokršćanski kompleks u Otinovcima na Kupreškoj visoravni Rezultati revizijskih istraživanja 1999. godine (str.95-113) hrvatskipdf 2 MB
Early Christian Complex in Otinovci at the Kupres Plateau. Results of the 1999 Revision Researches (str.112-112)  
Ljubomir Gudelj
Prethodno priopćenje
 
Crkvine, Cista Velika Izvješće o arheološkin1 istraživanjima 1992.-1999. godine (str.115-128) hrvatskipdf 2 MB
Crkvine) Cista Velika Results of 1992-1996 Archaeological Excavations (str.127-127)  
Dražen Maršić, Ljubomir Gudelj, Marijan Lozo
Prethodno priopćenje
 
Proložac Donji Izvješće o istraživanjima lokaliteta kod crkve Sv. Mihovila u Postranju (str.129-146) hrvatskipdf 2 MB
Proložac Donji Report on Excavations of the Site by the St. Michaels Church in Postranje (str.145-145)  
Ljubomir Gudelj
Prethodno priopćenje
 
Srednjovjekovno groblje u Pristegu (str.147-151) hrvatskipdf 425 KB
The Medieval Graveyard in Pristeg (str.151-151)  
Ljubomir Gudelj
Prethodno priopćenje
 
Utvrda Cačvina Rezultati arheoloških istraživanja 1992.-1996. (str.153-182) hrvatskipdf 3 MB
Fort Čačvina Results of 1992-1996 Archaeological Excavations (str.179-179)  
Ljubomir Gudelj
Prethodno priopćenje
 
Podgreda -Dvorine u Studencima kod Imotskog Prilog arheološkoj karti Zabiokovlja (str.183-187) hrvatskipdf 520 KB
Podgreda -Dvorine in the Studenci near Imotski. Kontrihution to the Arcbaeological Map ofZahiokovlje (str.186-186)  
Ljubomir Gudelj
Stručni rad
 
Arheološka istraživanja razorene crkvice Sv. Martina u Lepurima kod Benkovca (str.189-200) hrvatskipdf 1 MB
Archaeological Researches of the Destroyed Church of St. Martin in Lepuri near Benkovac (str.199-200)  
Nikola Jakšić
Prethodno priopćenje
 
Izvještaj o arheološkim istraživanjima u Glavicama kod Sinja (str.201-217) hrvatskipdf 2 MB
Report on Archaeological Excavations in Glavice near Sinj (str.217-217)  
Maja Petrinec
Stručni rad
 
Izvještaj o arheološkim iskopavanjima crkve Sv. Petra na Kuli Atlagića (str.219-226) hrvatskipdf 959 KB
Report on Archaeological Excavations of the St. Peter's Church in Kula Atlagića (str.226-226)  
Maja Petrinec
Stručni rad
 
Izvještaj o arheološkim istraživanjima na prostoru podgrada tvrdave Topana u Imotskom (str.227-232) hrvatskipdf 885 KB
Report on Archaeological Excavations of the Site of the Jacket Wall of Topana Fortress in Imotski (str.232-232)  
Maja Petrinec
Stručni rad
 
Groblje na Gornjem vrtlu u Tugarima (str.233-242) hrvatskipdf 1 MB
Graveyard at Gornji Vrtlar in Tugari (str.242-242)  
Maja Petrinec
Prethodno priopćenje
 
Arheološka istraživanja na Sustipanu u Splitu 1994. godine (str.243-248) hrvatskipdf 865 KB
Archaeological Excavations at Sustipan in Split in 1994 (str.248-248)  
Maja Petrinec, Tomislav Šeparović
Stručni rad
 
Krunidbena bazilika kralja Zvonimira Crkva Sv. Petra i Mojsija (Šuplja crkva) u Solinu Pregled dosadašnjih istraživanja (str.249-259) hrvatskipdf 1 MB
The King Zvonimir's coronation Basilica. The Church of SS. Peter and Moses (The Hollow Church) in Solin (str.258-258)  
Mate Zekan
Stručni rad
 
Pregled istraživanja lokaliteta Otres -Lukačuša (str.261-270) hrvatskipdf 1 MB
Researches at Otres Lukačuša (str.270-270)  
Mate Zekan
Stručni rad
 
Kratki prikaz rezultata arheološkog istraživanja crkve Porođenja Marijina u Gradcu kod Drniša i groblja uza nju (str.273-283) hrvatskipdf 1 MB
A Brief Review of Results of Archaeological Researches of the Birth of Mary in Gradac near Drniš and the Adjacent Graveyard (str.282-282)  
Mate Zekan
Stručni rad
 
Muzeološka djelatnost 1995. -2000. godine (str.285-300) hrvatskipdf 1 MB
Museum activities from 1995 to 2000 (str.300-300)  
Lada Gamulin
Ostalo
 
Rezultati izložbe "Hrvati i Karolinzi" (str.301-309) hrvatskipdf 884 KB
Results ofthe Exhibition "The Croats and the Carolingians" (str.309-309)  
Ante Milošević
Ostalo
 
Nove akvizicije Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika od 1995. do 2000. godine (str.311-341) hrvatskipdf 3 MB
Acquisitions to the Croatian Archaeological Monuments Museum 1995 -2000 (str.341-341)  
Ante Milošević
Prethodno priopćenje
 
Posjeta: 29.692 *